Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 16

Wat deed Jezus toen hij op aarde was?

Wat deed Jezus toen hij op aarde was?

Als mensen aan Jezus denken, denken ze vaak aan een hulpeloze baby, een wijze profeet of een stervende man. Maar wat kom je nog meer over hem te weten als je je verdiept in zijn leven op aarde? In deze les gaan we in op een aantal belangrijke dingen die Jezus heeft gedaan en wat die voor jou kunnen betekenen.

1. Wat was Jezus’ belangrijkste werk?

Jezus’ belangrijkste werk was ‘het goede nieuws van Gods Koninkrijk bekendmaken’. (Lees Lukas 4:43.) Hij predikte het goede nieuws dat God een koninkrijk (of regering) zou oprichten dat alle problemen van de mensheid zou oplossen. a Jezus deed drieënhalf jaar heel veel moeite om die positieve boodschap bekend te maken (Mattheüs 9:35).

2. Waarom deed Jezus wonderen?

De Bijbel zegt dat ‘God via Jezus krachtige werken, wonderen en tekenen deed’ (Handelingen 2:22). God gaf Jezus de macht over het weer. Hij gaf hem ook de kracht om duizenden mensen te eten te geven, zieken te genezen en zelfs doden tot leven te wekken (Mattheüs 8:23-27; 14:15-21; Markus 6:56; Lukas 7:11-17). Jezus’ wonderen waren een duidelijk bewijs dat God hem had gestuurd. Er bleek ook uit dat Jehovah de macht heeft om al onze problemen op te lossen.

3. Wat kun je leren van de manier waarop Jezus leefde?

Jezus gehoorzaamde Jehovah in elke situatie. (Lees Johannes 8:29.) Ondanks tegenstand deed Jezus tot aan zijn dood trouw wat zijn Vader van hem vroeg. Hij bewees dat het voor mensen mogelijk is om God te dienen, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Op die manier ‘liet Jezus ons een voorbeeld na zodat we nauwkeurig in zijn voetstappen zouden treden’ (1 Petrus 2:21).

MEER LEREN

Hoe maakte Jezus het goede nieuws bekend en welke wonderen deed hij?

4. Jezus maakte goed nieuws bekend

Jezus legde honderden kilometers af over stoffige wegen om het goede nieuws aan zo veel mogelijk mensen te vertellen. Lees Lukas 8:1. Gespreksvragen:

 • Predikte Jezus alleen tot mensen die naar hem toe kwamen?

 • Hoeveel moeite deed Jezus om mensen te vinden?

God had voorspeld dat de Messias goed nieuws bekend zou maken. Lees Jesaja 61:1, 2. Gespreksvragen:

 • Hoe vervulde Jezus die profetie?

 • Denk je dat mensen in deze tijd behoefte hebben aan dat goede nieuws?

5. Jezus onderwees nuttige lessen

Jezus predikte niet alleen het goede nieuws over Gods Koninkrijk, maar onderwees ook praktische lessen. Kijk eens naar een paar voorbeelden uit een beroemde toespraak van hem, de Bergrede. Lees Mattheüs 6:14, 34 en 7:12. Gespreksvragen:

 • Welke praktische adviezen gaf Jezus in deze verzen?

 • Denk je dat die adviezen nog steeds nuttig zijn?

6. Jezus deed wonderen

Jehovah gaf Jezus de kracht om veel wonderen te doen. Lees Markus 5:25-34 of bekijk de VIDEO om een voorbeeld daarvan te zien. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Waar was de zieke vrouw van overtuigd?

 • Wat vind je mooi aan dit wonder?

Lees Johannes 5:36. Gespreksvraag:

 • Wat bewezen Jezus’ wonderen over hem?

Wist je dit?

De meeste dingen die we over Jezus weten, komen uit de vier Bijbelboeken die de evangeliën genoemd worden: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Elke evangelieschrijver heeft andere details over Jezus opgeschreven. Al die details samen geven een fascinerend beeld van zijn leven.

 • MATTHEÜS

  schreef als eerste zijn evangelie. De nadruk ligt op Jezus’ onderwijs, vooral wat hij onderwees over Gods Koninkrijk.

 • MARKUS

  schreef het kortste evangelie. Het is beknopt en levendig.

 • LUKAS

  geeft veel aandacht aan het gebed en hoe Jezus met vrouwen omging.

 • JOHANNES

  leert ons veel over Jezus’ persoonlijkheid door te vertellen over de vele gesprekken die Jezus met zijn goede vrienden en anderen had.

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Jezus was gewoon een goed mens, en meer niet.’

 • Wat denk jij?

SAMENVATTING

Jezus predikte over Gods Koninkrijk, deed wonderen en was in elke situatie gehoorzaam aan Jehovah.

Overzichtsvragen

 • Wat was Jezus’ belangrijkste werk toen hij op aarde was?

 • Wat bewezen Jezus’ wonderen over hem?

 • Welke praktische lessen onderwees Jezus?

Persoonlijk doel

EXTRA

Waarom kun je erop vertrouwen dat Jezus’ wonderen echt zijn gebeurd?

‘De wonderen van Jezus — Wat leren ze ons?’ (De Wachttoren, 15 juli 2004)

Lees welke uitwerking Jezus’ voorbeeld van zelfopoffering op een man had.

‘Alles draaide om mij’ (De Wachttoren, 1 oktober 2014)

Een chronologisch overzicht van Jezus’ voornaamste activiteiten tijdens zijn bediening.

‘Belangrijkste gebeurtenissen uit Jezus’ leven op aarde’ (Nieuwewereldvertaling, Appendix A7)

a In les 31-33 wordt verder ingegaan op Gods Koninkrijk.