Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 42

Wat zegt de Bijbel over wel of niet trouwen?

Wat zegt de Bijbel over wel of niet trouwen?

In sommige culturen denken mensen dat iemand alleen maar gelukkig kan zijn als hij getrouwd is. Maar niet alle getrouwde mensen zijn gelukkig en niet alle ongetrouwde mensen zijn ongelukkig. De Bijbel zegt dat zowel ongetrouwd als getrouwd zijn iets moois kan zijn.

1. Wat zijn een paar voordelen van ongetrouwd zijn?

In de Bijbel staat: ‘Wie trouwt doet daar goed aan, maar wie niet trouwt, doet beter.’ (Lees 1 Korinthiërs 7:32, 33, 38.) Waarom kan er gezegd worden dat iemand die niet trouwt ‘beter doet’? Ongehuwde christenen hoeven geen rekening te houden met een huwelijkspartner. Over het algemeen hebben ze dus meer vrijheid. Sommigen kunnen meer voor Jehovah doen en bijvoorbeeld naar een ander land reizen om het goede nieuws te prediken. En ze kunnen vooral meer tijd besteden aan hun band met Jehovah.

2. Wat zijn een paar voordelen van getrouwd zijn?

Het huwelijk heeft unieke voordelen. De Bijbel zegt dat ‘twee beter zijn dan één’ (Prediker 4:9). Dat geldt vooral voor christenen die in hun huwelijk Bijbelse principes toepassen. Een man en vrouw die voor de wet trouwen, beloven dat ze elkaar de rest van hun leven zullen liefhebben, respecteren en koesteren. Daardoor voelen ze zich veilig en geborgen, meer dan een stel dat samenwoont zonder getrouwd te zijn. Het huwelijk biedt ook een stabiele omgeving voor het grootbrengen van kinderen.

3. Hoe denkt Jehovah over het huwelijk?

Toen Jehovah het eerste huwelijk sloot, zei hij: ‘Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten’ (Genesis 2:24). Jehovah wil dat man en vrouw van elkaar houden en hun hele leven bij elkaar blijven. Hij staat echtscheiding alleen toe als een van de huwelijkspartners overspel pleegt. In zo’n geval geeft Jehovah de onschuldige partner het recht om te beslissen of hij of zij een echtscheiding wil (Mattheüs 19:9). a Jehovah keurt polygamie onder christenen niet goed (1 Timotheüs 3:2).

MEER LEREN

Kom te weten hoe je gelukkig kunt zijn en Jehovah blij kunt maken, of je nu getrouwd bent of niet.

4. Maak goed gebruik van je vrijheid als je ongetrouwd bent

Jezus zag ongetrouwd zijn als iets moois (Mattheüs 19:11, 12). Lees Mattheüs 4:23. Gespreksvraag:

 • Hoe gebruikte Jezus zijn vrijheid als ongetrouwde man om zijn Vader te dienen en anderen te helpen?

Ongetrouwde christenen kunnen net als Jezus gelukkig zijn door hun vrijheid goed te gebruiken. Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Hoe kunnen ongetrouwde christenen hun vrijheid gebruiken op een manier die voldoening geeft?

Wist je dit?

De Bijbel noemt geen minimumleeftijd om te trouwen. Maar er wordt wel aangemoedigd om te wachten met trouwen totdat iemand ‘voorbij de bloei van de jeugd is’ (1 Korinthiërs 7:36). In die periode kunnen sterke seksuele gevoelens het namelijk moeilijk maken om een verstandige beslissing te nemen.

5. Denk goed na bij het kiezen van een partner

Een huwelijkspartner kiezen is een van de belangrijkste beslissingen die je ooit zult nemen. Lees Mattheüs 19:4-6, 9. Gespreksvraag:

 • Waarom is het voor een christen belangrijk om niet overhaast te trouwen?

De Bijbel laat zien welke eigenschappen bij een huwelijkspartner belangrijk zijn. Het belangrijkste is dat je een huwelijkspartner zoekt die van Jehovah houdt. b Lees 1 Korinthiërs 7:39 en 2 Korinthiërs 6:14. Gespreksvragen:

 • Waarom is het belangrijk om alleen met een aanbidder van Jehovah te trouwen?

 • Wat zou Jehovah ervan vinden als een christen trouwt met iemand die niet van Hem houdt?

Als twee dieren die heel verschillend zijn samen een juk dragen, is dat voor allebei zwaar. Zo zal ook een christen die trouwt met iemand die Jehovah niet aanbidt, het niet makkelijk hebben

6. Heb dezelfde kijk op het huwelijk als Jehovah

In het oude Israël lieten sommige mannen zich van hun vrouw scheiden om egoïstische redenen. Lees Maleachi 2:13, 14, 16. Gespreksvraag:

 • Waarom haat Jehovah een ongerechtvaardigde echtscheiding?

Overspel en een echtscheiding veroorzaken veel pijn en verdriet bij de onschuldige partner en de kinderen

Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Als je huwelijkspartner geen aanbidder van Jehovah is, wat kun je dan doen om een succes van je huwelijk te maken?

7. Volg Jehovah’s normen voor het huwelijk

Misschien moet iemand veel moeite doen om aan Jehovah’s normen voor het huwelijk te voldoen. c Maar Jehovah zegent iedereen die dat doet. Bekijk de VIDEO.

Lees Hebreeën 13:4. Gespreksvragen:

 • Vind je Jehovah’s normen voor het huwelijk redelijk? Waarom wel of niet?

Jehovah verwacht van christenen dat ze een huwelijk en een eventuele echtscheiding officieel laten registreren, omdat die in de meeste landen onder het toezicht van de overheid vallen. Lees Titus 3:1. Gespreksvraag:

 • Als je getrouwd bent, weet je dan zeker dat je huwelijk officieel erkend wordt door de overheid?

MISSCHIEN VRAAGT IEMAND: ‘Waarom zou je trouwen? Je kunt toch ook gewoon samenwonen?’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Zowel ongetrouwd als getrouwd zijn kan iets moois zijn. Of je nu wel of niet getrouwd bent, je kunt geluk en voldoening in je leven hebben als je Jehovah’s wil doet.

Overzichtsvragen

 • Hoe kan iemand die niet getrouwd is, goed gebruikmaken van zijn of haar vrijheid?

 • Waarom zegt de Bijbel dat je alleen met een aanbidder van Jehovah zou moeten trouwen?

 • Wat is volgens de Bijbel de enige geldige reden voor een echtscheiding?

Persoonlijk doel

EXTRA

Wat betekent het om ‘alleen in de Heer’ te trouwen?

‘Vragen van lezers’ (De Wachttoren, 1 juli 2004)

Bekijk twee korte video’s die je kunnen helpen goede beslissingen te nemen over verkering en trouwen.

Voorbereiding op het huwelijk (11:53)

Kom te weten hoe een broeder iets veel waardevollers van Jehovah kreeg dan hij had opgegeven.

Ik hoopte dat ze in de waarheid zou komen (1:56)

Waar moet iemand over nadenken die overweegt om bij zijn of haar partner weg te gaan?

‘Eer “wat God heeft verbonden”’ (De Wachttoren, december 2018)

a Zie eindnoot 4 over uit elkaar gaan als er geen sprake is van overspel.

b In sommige culturen kiezen de ouders een huwelijkspartner voor hun zoon of dochter. Als dat het geval is, zullen liefhebbende ouders er vooral naar kijken of een potentiële partner van Jehovah houdt, en niet naar zijn of haar status of financiële situatie.

c Als je met iemand samenwoont zonder getrouwd te zijn, is het een persoonlijke beslissing of je gaat trouwen of de relatie verbreekt.