Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 46

Waarom zou je je aan God opdragen en je laten dopen?

Waarom zou je je aan God opdragen en je laten dopen?

Je aan Jehovah opdragen betekent dat je hem in een gebed belooft dat je alleen hem zult aanbidden en zijn wil op de eerste plaats in je leven zult stellen (Psalm 40:8). Daarna kun je je laten dopen. Daarmee laat je aan anderen zien dat je je aan Jehovah hebt opgedragen. De beslissing om je aan Jehovah op te dragen is de belangrijkste die je ooit zult nemen. Het is een beslissing die je leven zal veranderen. Wat zal je motiveren om zo’n beslissing te nemen?

1. Wat motiveert iemand om zich aan Jehovah op te dragen?

We dragen ons aan Jehovah op omdat we van hem houden (1 Johannes 4:10, 19). De Bijbel geeft ons de aansporing: ‘Heb Jehovah, je God, lief met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en je hele kracht’ (Markus 12:30). Niet alleen door wat we zeggen laten we zien dat we van God houden, maar ook door wat we doen. Net zoals een man en vrouw die van elkaar houden zullen trouwen, motiveert onze liefde voor Jehovah ons ertoe om ons aan hem op te dragen en ons te laten dopen.

2. Hoe zegent Jehovah zijn gedoopte Getuigen?

Als je je laat dopen, word je een deel van Jehovah’s gelukkige gezin. Dan zul je zijn liefde op veel manieren ervaren en zul je een steeds betere band met hem krijgen. (Lees Maleachi 3:16-18.) Je zult niet alleen Jehovah als Vader hebben maar er ook een wereldwijde geestelijke familie van broers en zussen bij krijgen die van hem en van jou houden. (Lees Markus 10:29, 30.) Natuurlijk moet je bepaalde stappen nemen voordat je gedoopt kunt worden. Je moet Jehovah beter leren kennen, van hem gaan houden en in zijn Zoon gaan geloven. Uiteindelijk moet je je leven aan Jehovah opdragen. Als je die stappen neemt en je vervolgens laat dopen, krijg je de mogelijkheid om voor eeuwig gelukkig te zijn. Gods Woord zegt: ‘De doop (...) is wat jullie nu redt’ (1 Petrus 3:21).

MEER LEREN

Onderzoek waarom het belangrijk is om je aan Jehovah op te dragen en je te laten dopen.

3. Iedereen moet kiezen wie hij zal aanbidden

Sommigen in het oude Israël dachten dat ze zowel Jehovah als de valse god Baäl konden aanbidden. Maar Jehovah stuurde zijn profeet Elia om dat idee recht te zetten. Lees 1 Koningen 18:21. Gespreksvraag:

 • Welke keus moesten de Israëlieten maken?

Net als de Israëlieten moeten ook wij kiezen wie we zullen dienen. Lees Lukas 16:13. Gespreksvragen:

 • Waarom kunnen we niet zowel Jehovah als iets of iemand anders aanbidden?

 • Hoe laat je Jehovah zien dat je ervoor kiest om hem te aanbidden?

4. Denk na over Jehovah’s liefde voor jou

Jehovah heeft ons veel mooie dingen gegeven. Wat kunnen we hem geven? Bekijk de VIDEO.

Wat zijn een paar manieren waarop Jehovah heeft laten zien dat hij van je houdt? Lees Psalm 104:14, 15 en 1 Johannes 4:9, 10. Gespreksvragen:

 • Voor welke dingen die Jehovah je heeft gegeven ben je vooral dankbaar?

 • Wat doet dat met je?

Als je een cadeau krijgt waar je heel blij mee bent, wil je graag je dankbaarheid uiten. Lees Deuteronomium 16:17. Gespreksvraag:

 • Als je nadenkt over alles wat Jehovah voor je heeft gedaan, wat wil je dan graag aan hem geven?

5. Je aan Jehovah opdragen leidt tot veel zegeningen

Veel mensen denken dat ze gelukkig zullen zijn als ze beroemd zijn of een goede carrière of veel geld hebben. Maar is dat ook zo? Bekijk de VIDEO. Gespreksvragen:

 • Waarom gaf de voetballer in de video zijn carrière op, ook al was hij gek op voetbal?

 • Hij besloot zich helemaal in te zetten voor Jehovah in plaats van voor voetbal. Vind je dat hij de goede keus heeft gemaakt? Waarom?

Voordat de apostel Paulus christen werd, was aanzien het belangrijkste voor hem. Hij had les gehad van een beroemde Joodse wetgeleerde. Maar dat liet hij achter zich om christen te worden. Heeft hij daar ooit spijt van gehad? Lees Filippenzen 3:8. Gespreksvragen:

 • Waarom bezag Paulus de dingen die hij deed voordat hij christen werd ‘als afval’?

 • Wat kreeg hij daarvoor terug?

 • Waarom is het dienen van Jehovah beter dan elke andere manier waarop je je leven kunt gebruiken?

Toen Paulus christen werd, kreeg hij veel meer dan hij had opgegeven

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Het is toch nergens voor nodig om je hele leven aan God te geven?’

 • Waarom denk je dat het zin heeft om je leven aan Jehovah op te dragen?

SAMENVATTING

Liefde motiveert ons om ons aan Jehovah op te dragen en ons te laten dopen.

Overzichtsvragen

 • Waarom verdient Jehovah onze onverdeelde liefde en aanbidding?

 • Hoe beloont Jehovah zijn gedoopte Getuigen?

 • Zou jij je aan Jehovah willen opdragen?

Persoonlijk doel

EXTRA

Kijk waarom een musicus en een topsporter besloten zich aan Jehovah op te dragen.

Jonge mensen vragen — Wat ga ik met mijn leven doen? — Een terugblik (6:54)

Wat zijn nog meer redenen om je aan Jehovah op te dragen?

‘Waarom moeten we ons aan Jehovah opdragen?’ (De Wachttoren, 15 januari 2010)

Deze muziekvideo laat zien hoeveel vreugde het geeft als je je aan Jehovah opdraagt.

Ik geef mezelf aan u (4:30)

Lees in het verhaal ‘Jarenlang vroeg ik me af waarom we hier zijn’ wat een vrouw motiveerde om eens goed naar haar prioriteiten te kijken.

‘De Bijbel verandert levens’ (De Wachttoren, 1 november 2012)