Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 39

Gods kijk op bloed

Gods kijk op bloed

Bloed is heel belangrijk. Zonder bloed kan niemand in leven blijven. Omdat God onze Schepper is, heeft hij het recht om te bepalen hoe bloed gebruikt mag worden. Wat heeft hij over bloed gezegd? Mag het gegeten worden of via een transfusie toegediend worden? En hoe kun je in dit verband goede beslissingen nemen?

1. Wat is Jehovah’s kijk op bloed?

In Bijbelse tijden zei Jehovah tegen zijn aanbidders: ‘Het bloed is het leven van elk levend wezen’ (Leviticus 17:14). Voor Jehovah vertegenwoordigt bloed het leven. Omdat het leven een heilig geschenk van God is, is bloed ook heilig.

2. Wat voor gebruik van bloed verbiedt God?

In voorchristelijke tijden gaf Jehovah zijn aanbidders het gebod om geen bloed te eten. (Lees Genesis 9:4 en Leviticus 17:10.) Nadat de christelijke gemeente was opgericht, herhaalde Jehovah dit gebod. Het besturende lichaam gaf christenen de instructie om ‘zich te blijven onthouden (...) van bloed’. (Lees Handelingen 15:28, 29.)

Wat betekent het om je van bloed te onthouden? Als een arts tegen je zou zeggen dat je je van alcohol moet onthouden, zou je geen alcohol drinken. Maar zou je dan wel iets eten waar alcohol in zit of alcohol in je aderen laten injecteren? Natuurlijk niet. Gods gebod om je van bloed te onthouden, betekent dus dat je geen bloed mag drinken en niets mag eten waaraan bloed is toegevoegd. Ook betekent het dat je geen vlees mag eten dat niet is uitgebloed.

Hoe zit het met het gebruik van bloed voor medische doelen? Sommige medische procedures gaan duidelijk in tegen Gods wet. Dat is bijvoorbeeld het geval bij transfusies van vol bloed of een van de hoofdbestanddelen ervan: rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. In het geval van andere medische procedures is het misschien niet zo duidelijk of ze ingaan tegen Gods wet. Bij sommige procedures worden bijvoorbeeld fracties gebruikt van een van de hoofdbestanddelen van bloed. Bij andere procedures wordt gebruikgemaakt van iemands eigen bloed. In zulke gevallen moet iedereen een persoonlijke beslissing nemen (Galaten 6:5). a

MEER LEREN

Leer hoe je beslissingen kunt nemen in verband met het medisch gebruik van bloed.

3. Neem beslissingen waar Jehovah blij mee is

Hoe kun je beslissingen op medisch gebied nemen die overeenkomen met Gods kijk op bloed? Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna hoe belangrijk het is om onderstaande stappen te volgen.

 • Bid om wijsheid (Jakobus 1:5).

 • Doe nazoekwerk over Bijbelse principes en hoe ze van toepassing zijn (Spreuken 13:16).

 • Ga na welke opties er beschikbaar zijn.

 • Bepaal welke opties voor jou zeker onaanvaardbaar zijn.

 • Neem een beslissing waardoor je een zuiver geweten houdt (Handelingen 24:16). b

 • Besef dat niemand — ook niet je huwelijkspartner, een ouderling of je Bijbelleraar — je mag vertellen welke beslissing je moet nemen als het om een gewetenskwestie gaat (Romeinen 14:12).

 • Leg je beslissing schriftelijk vast.

4. Jehovah’s Getuigen willen graag goede medische zorg

Het is mogelijk om je aan Gods wet over bloed te houden én goede medische zorg te krijgen. Bekijk de VIDEO.

Lees Titus 3:2. Gespreksvraag:

 • Waarom is het belangrijk om altijd respectvol en vriendelijk te zijn tegenover artsen?

Onaanvaardbaar

Persoonlijke beslissing

A. Bloedplasma.

Fracties uit plasma

B. Witte bloedcellen.

Fracties uit witte bloedcellen

C. Bloedplaatjes.

Fracties uit bloedplaatjes

D. Rode bloedcellen.

Fracties uit rode bloedcellen

 5. Als het om bloedfracties gaat

Bloed bestaat uit vier hoofdbestanddelen: rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Die hoofdbestanddelen bevatten allerlei kleinere deeltjes, die bloedfracties worden genoemd. c Sommige fracties worden gebruikt in geneesmiddelen om ziekten te bestrijden of bloedingen te stoppen.

Als het om bloedfracties gaat, moet elke christen zijn eigen beslissing nemen op basis van zijn door de Bijbel gevormde geweten. Sommigen weigeren misschien medische procedures waarbij bloedfracties betrokken zijn, terwijl anderen op grond van hun geweten wel fracties aanvaarden.

Denk bij het nemen van beslissingen na over de volgende vraag:

 • Hoe zou ik aan een arts uitleggen waarom ik het gebruik van bepaalde bloedfracties weiger of aanvaard?

MISSCHIEN VRAAGT IEMAND: ‘Waarom weigeren jullie bloedtransfusies?’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Jehovah wil dat we bloed als heilig bezien.

Overzichtsvragen

 • Waarom beziet Jehovah bloed als heilig?

 • Hoe weten we dat Gods gebod om je van bloed te onthouden van toepassing is op bloedtransfusies?

 • Hoe kun je goede beslissingen nemen over het medisch gebruik van bloed?

Persoonlijk doel

EXTRA

Waar moet je over nadenken voordat je een beslissing neemt over medische procedures waarbij het gebruik van je eigen bloed betrokken is?

‘Vragen van lezers’ (De Wachttoren, 15 oktober 2000)

Waar moet je over nadenken voordat je beslist of je bloedfracties wel of niet aanvaardt?

‘Vragen van lezers’ (De Wachttoren, 15 juni 2004)

Wat overtuigde een arts ervan dat Jehovah’s kijk op bloed redelijk is?

‘Ik aanvaardde Gods kijk op bloed’ (Ontwaakt!, 8 december 2003)

Kom te weten wat ouderlingen die lid zijn van een ziekenhuiscontactcomité doen voor hun broeders en zusters.

Jehovah ondersteunt de zieken (10:23)

a Zie les 35, ‘Hoe je goede beslissingen neemt’.

b Zie  punt 5, ‘Als het om bloedfracties gaat’ en eindnoot 3, ‘Medische procedures waarbij bloed betrokken is’.

c Sommige artsen bezien de vier hoofdbestanddelen van bloed ook als fracties. Daarom is het misschien goed om uit te leggen dat het je persoonlijke beslissing is om geen transfusies te aanvaarden van vol bloed en ook niet van rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma.