Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 56

Draag bij aan de eenheid in de gemeente

Draag bij aan de eenheid in de gemeente

Als we bij onze geloofsgenoten zijn, voelen we ons als koning David toen hij zei: ‘Hoe goed is het, hoe aangenaam als broeders in eenheid bij elkaar wonen!’ (Psalm 133:1) Onze eenheid is geen toeval. Om die eenheid te kunnen behouden, moet elk van ons eraan bijdragen.

1. Wat is opvallend aan Gods volk?

Als je een gemeente in een ander land bezoekt, zul je je welkom en op je gemak voelen, ook als je de taal niet spreekt. Hoe komt dat? Over de hele wereld bestuderen we de Bijbel aan de hand van dezelfde publicaties. En we doen ons best om liefde voor elkaar te tonen. Waar we ook wonen, we ‘roepen allemaal de naam van Jehovah aan en aanbidden hem in eenheid’ (Zefanja 3:9, voetnoot).

2. Hoe kun je bijdragen aan de eenheid in de gemeente?

‘Jullie moeten intens van elkaar houden, vanuit het hart’ (1 Petrus 1:22). Hoe kun je die raad toepassen? Focus niet op de onvolmaaktheden van anderen, maar kijk naar hun goede eigenschappen. Ga niet alleen om met personen die dezelfde interesses hebben als jij, maar doe moeite om broeders en zusters met een andere achtergrond beter te leren kennen. Doe ook je best om eventuele vooroordelen die je hebt te overwinnen. (Lees 1 Petrus 2:17.) a

3. Wat kun je doen als je een meningsverschil hebt met een broeder of zuster?

Hoewel er eenheid onder ons is, zijn we nog steeds onvolmaakt. Soms stellen we elkaar teleur of doen we elkaar zelfs pijn. Daarom moedigt Gods Woord ons aan: ‘Blijf (...) elkaar van harte vergeven.’ Ook staat er: ‘Zoals Jehovah jullie van harte vergeven heeft, zó moeten jullie vergeven.’ (Lees Kolossenzen 3:13.) We hebben Jehovah heel vaak pijn gedaan, en toch heeft hij ons vergeven. Dus verwacht hij van ons dat we onze broeders en zusters vergeven. Als je merkt dat je iemand hebt gekwetst, neem dan het initiatief om het goed te maken. (Lees Mattheüs 5:23, 24.) b

MEER LEREN

Kijk op welke manieren je kunt bijdragen aan de vrede en eenheid in de gemeente.

Wat kun je doen om vrede te sluiten?

4. Overwin vooroordelen

We willen van al onze broeders en zusters houden. Maar misschien heb je moeite met iemand die heel anders lijkt te zijn dan jij. Wat kan een hulp zijn? Lees Handelingen 10:34, 35. Gespreksvragen:

 • Jehovah aanvaardt alle soorten mensen als zijn Getuigen. Welke invloed moet dat hebben op jouw kijk op mensen met een andere achtergrond?

 • Welke vooroordelen die veel mensen in jouw omgeving hebben, wil je vermijden?

Lees 2 Korinthiërs 6:11-13. Gespreksvraag:

 • Hoe zou je een betere band kunnen krijgen met broeders en zusters die een andere achtergrond hebben?

5. Vergeef elkaar van harte en sluit vrede

Jehovah vergeeft ons van harte, ook al heeft hij zelf nooit onze vergeving nodig. Lees Psalm 86:5. Gespreksvragen:

 • Wat leert dit je over Jehovah’s vergevingsgezindheid?

 • Waarom ben je dankbaar dat Jehovah graag vergeeft?

 • In welke situaties kan het moeilijk zijn om goed met anderen op te schieten?

Hoe kun je Jehovah navolgen en de vrede met je broeders en zusters bewaren? Lees Spreuken 19:11. Gespreksvraag:

 • Als iemand jou irriteert of kwetst, wat kun je dan doen om de situatie te verbeteren?

Soms zullen wij anderen kwetsen. Wat moeten we dan doen? Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Wat deed de zuster in de video om vrede te sluiten?

6. Zoek naar het goede in je broeders en zusters

Als je je broeders en zusters beter leert kennen, leer je hun sterke en hun zwakke punten kennen. Wat zal je helpen om je te focussen op hun sterke punten? Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Wat kan je helpen om de positieve eigenschappen van je broeders en zusters te zien?

Jehovah focust zich op onze goede eigenschappen. Lees 2 Kronieken 16:9a. Gespreksvraag:

 • Welk gevoel geeft het je dat Jehovah zich focust op je goede eigenschappen?

Zelfs een schitterende diamant kan onzuiverheden hebben, maar toch is hij veel waard. Zo zijn ook al onze broeders en zusters onvolmaakt, maar toch vindt Jehovah ze kostbaar

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Ik vergeef iemand alleen als hij het verdient.’

 • Waarom moeten we anderen graag willen vergeven?

SAMENVATTING

Je kunt aan de eenheid in de gemeente bijdragen door anderen snel te vergeven en liefde te tonen voor al je broeders en zusters.

Overzichtsvragen

 • Hoe kun je vooroordelen overwinnen?

 • Wat kun je doen als je een meningsverschil met een broeder of zuster hebt?

 • Waarom wil je net als Jehovah anderen graag vergeven?

Persoonlijk doel

EXTRA

Kijk hoe een van Jezus’ illustraties een hulp kan zijn om anderen niet te oordelen.

Haal de balk uit je oog (6:56)

Moet je je excuses aanbieden als je volgens jou niets verkeerd hebt gedaan?

‘Excuses — Een sleutel tot het sluiten van vrede’ (De Wachttoren, 1 november 2002)

Kijk hoe sommigen hebben geleerd zonder vooroordelen met anderen om te gaan.

Oordeel niet naar de uiterlijke schijn (5:06)

Manieren om conflictsituaties op te lossen voordat ze de vrede van de gemeente verstoren.

‘Los meningsverschillen op in een sfeer van liefde’ (De Wachttoren, mei 2016)

a Eindnoot 6 legt uit dat liefde christenen ertoe zal motiveren maatregelen te nemen om geen besmettelijke ziekte aan anderen door te geven.

b Eindnoot 7 bespreekt hoe christenen zakelijke en juridische kwesties kunnen oplossen.