Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 08

Je kunt Jehovah’s vriend zijn

Je kunt Jehovah’s vriend zijn

Jehovah wil dat je hem beter leert kennen. Hij wil graag dat je meer te weten komt over zijn eigenschappen, hoe hij met mensen omgaat en wat zijn doel is met de mens. Waarom? Hij hoopt dat je dan heel graag zijn vriend wilt zijn. Is dat echt mogelijk? (Lees Psalm 25:14.) Hoe kun je een vriend van God worden? De Bijbel geeft antwoord op die vragen en laat zien waarom vriendschap met Jehovah de belangrijkste vriendschap is die je kunt hebben.

1. Welke uitnodiging doet Jehovah?

‘Als jij dichter bij God komt, komt hij dichter bij jou’ (Jakobus 4:8, voetnoot). Wat wordt daarmee bedoeld? Jehovah nodigt je uit om zijn vriend te worden. Sommigen kunnen zich misschien moeilijk voorstellen dat het mogelijk is om bevriend te zijn met iemand die ze niet kunnen zien, laat staan met God zelf. Toch vertelt Jehovah ons in de Bijbel alles wat we over zijn persoonlijkheid moeten weten om een band met hem te krijgen. Als we in de Bijbel Gods boodschap aan ons lezen, krijgen we een steeds betere band met hem, ook al hebben we hem nog nooit gezien.

2. Waarom is Jehovah de beste Vriend die je kunt hebben?

Er is niemand die meer van je houdt dan Jehovah. Hij wil dat je gelukkig bent en dat je tot hem bidt als je zijn hulp nodig hebt. Je kunt ‘al je zorgen bij hem neerleggen, want hij geeft om je’ (1 Petrus 5:7). Jehovah staat altijd klaar om naar zijn vrienden te luisteren en ze te troosten en te steunen. (Lees Psalm 94:18, 19.)

3. Wat verwacht Jehovah van zijn vrienden?

Jehovah houdt van alle mensen, ‘maar hij is een goede vriend van de oprechten’ (Spreuken 3:32). Hij verwacht dat zijn vrienden proberen te doen wat hij goedkeurt en te vermijden wat hij afkeurt. Sommige mensen denken misschien dat ze zich nooit kunnen houden aan Jehovah’s normen van goed en fout. Maar Jehovah heeft veel begrip voor ons. Hij accepteert iedereen die echt van Hem houdt en zijn best doet om Zijn wil te doen (Psalm 147:11; Handelingen 10:34, 35).

MEER LEREN

Kom te weten hoe je Jehovah’s vriend kunt worden en waarom hij de beste Vriend is die je kunt hebben.

4. Abraham was Jehovah’s vriend

Het Bijbelverhaal over Abraham (ook Abram genoemd) helpt ons te begrijpen wat het betekent om Gods vriend te zijn. Lees over Abraham in Genesis 12:1-4. Gespreksvragen:

 • Welke opdracht gaf Jehovah aan Abraham?

 • Wat beloofde Jehovah hem?

 • Hoe reageerde Abraham op Jehovah’s instructies?

5. Wat Jehovah van zijn vrienden vraagt

Meestal verwachten we bepaalde dingen van onze vrienden.

 • Wat voor dingen wil jij graag dat je vrienden voor je doen?

Lees 1 Johannes 5:3. Gespreksvraag:

 • Wat verwacht Jehovah van zijn vrienden?

Om Jehovah te gehoorzamen moeten we misschien iets aan ons gedrag of onze persoonlijkheid veranderen. Lees Jesaja 48:17, 18. Gespreksvraag:

 • Waarom vraagt Jehovah van zijn vrienden dat ze bepaalde dingen veranderen?

Een goede vriend helpt je om jezelf te beschermen en dingen te doen die goed voor je zijn. Jehovah doet hetzelfde voor zijn vrienden

6. Wat Jehovah voor zijn vrienden doet

Jehovah helpt zijn vrienden om met problemen om te gaan. Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Hoe heeft Jehovah de vrouw in de video geholpen om met negatieve gedachten en emoties om te gaan?

Lees Jesaja 41:10, 13. Gespreksvragen:

 • Wat belooft Jehovah voor al zijn vrienden te doen?

 • Denk je dat Jehovah een goede Vriend voor jou zou zijn? Waarom?

Goede vrienden helpen je als je het nodig hebt. Jehovah zal jou ook helpen

7. Voor vriendschap met Jehovah is communicatie nodig

Een vriendschap wordt sterker als vrienden met elkaar praten. Lees Psalm 86:6, 11. Gespreksvragen:

 • Hoe kunnen we met Jehovah communiceren?

 • Hoe communiceert Jehovah met ons?

We spreken tot Jehovah door tot hem te bidden. Hij spreekt tot ons via de Bijbel

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Het is niet mogelijk om een vriend van God te zijn.’

 • Welke Bijbeltekst zou je gebruiken om te laten zien dat we wel Jehovah’s vriend kunnen zijn?

SAMENVATTING

Jehovah wil graag je Vriend zijn, en hij zal je helpen een goede band met hem te krijgen.

Overzichtsvragen

 • Hoe helpt Jehovah zijn vrienden?

 • Waarom vraagt Jehovah van zijn vrienden dat ze bepaalde dingen veranderen?

 • Denk je dat Jehovah te veel van zijn vrienden verwacht? Waarom wel of niet?

Persoonlijk doel

EXTRA

Lees waarom een vrouw zei dat vriendschap met Jehovah haar leven had gered.

‘Ik wilde niet dood!’ (De Wachttoren nr. 1 2017)

Jongeren vertellen hoe zij over Jehovah denken.

Wat betekent het om Gods vriend te zijn? (1:46)