Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 50

Hoe kun je als gezin gelukkig zijn? — Deel 2

Hoe kun je als gezin gelukkig zijn? — Deel 2

Kinderen zijn een geschenk van Jehovah. Hij verwacht van ouders dat ze goed voor hun kinderen zorgen. Jehovah geeft ouders goed advies om ze daarbij te helpen. Zijn advies kan ook kinderen helpen om bij te dragen aan het geluk van het gezin.

1. Welk advies geeft Jehovah aan ouders?

Jehovah verwacht van ouders dat ze van hun kinderen houden en zo veel mogelijk tijd met ze doorbrengen. Hij wil ook dat ouders hun kinderen tegen gevaar beschermen en bij hun opvoeding Bijbelse principes gebruiken (Spreuken 1:8). Hij zegt tegen vaders: ‘Voed ze [je kinderen] op met de correctie (...) van Jehovah.’ (Lees Efeziërs 6:4.) Het maakt Jehovah blij als ouders zijn leiding volgen bij de opvoeding van hun kinderen en die taak niet aan iemand anders overlaten.

2. Welk advies geeft Jehovah aan kinderen?

Jehovah geeft kinderen de opdracht: ‘Gehoorzaam je ouders.’ (Lees Kolossenzen 3:20.) Als kinderen hun ouders respecteren en gehoorzamen, maken ze Jehovah en hun ouders gelukkig (Spreuken 23:22-25). Jezus gaf als kind een goed voorbeeld. Hoewel hij volmaakt was en zijn ouders onvolmaakt waren, gehoorzaamde en respecteerde hij ze (Lukas 2:51, 52).

3. Hoe kun je als gezin een goede band met God krijgen?

Als je kinderen hebt, wil je ongetwijfeld dat ze net zo veel van Jehovah gaan houden als jij. Hoe bereik je dat doel? Door te doen wat de Bijbel zegt: ‘Je moet ze [Jehovah’s woorden] je zonen inprenten en erover praten als je in je huis zit en als je onderweg bent’ (Deuteronomium 6:7). Iets inprenten kun je doen door het te herhalen. Uit ervaring weet je misschien dat kinderen iets alleen onthouden als het vaak wordt herhaald. Deze Bijbeltekst wil dus zeggen dat je geregeld moet zoeken naar mogelijkheden om met je kinderen over Jehovah te praten. Het is een goed idee om elke week tijd te reserveren om met het hele gezin de Bijbel te bestuderen. Ook als je geen kinderen hebt, zul je er veel aan hebben om elke week tijd te maken om Gods Woord te bestuderen.

MEER LEREN

Kijk welke praktische suggesties ertoe kunnen bijdragen dat iedereen in het gezin zich geborgen en gelukkig voelt.

4. Voed je kinderen op met liefde

Kinderen opvoeden kan een uitdaging zijn. Hoe kan de Bijbel je daarbij helpen? Lees Jakobus 1:19, 20. Gespreksvragen:

 • Hoe kunnen ouders liefde tonen als ze met hun kinderen praten?

 • Waarom mag correctie of straf nooit een uiting van boosheid zijn? a

5. Bescherm je kinderen

Om je kinderen te beschermen is het heel belangrijk om elk kind seksuele voorlichting te geven. Sommige ouders voelen zich daar misschien ongemakkelijk bij. Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Waarom vinden sommige ouders het moeilijk om hun kinderen seksuele voorlichting te geven?

 • Hoe hebben sommige ouders hun kinderen voorlichting gegeven?

Zoals was voorspeld, wordt Satans wereld steeds slechter. Lees 2 Timotheüs 3:1, 13. Gespreksvraag:

 • Sommigen van de slechte mensen die in vers 13 worden genoemd, misbruiken kinderen. Waarom is het dus belangrijk dat ouders hun kinderen voorlichting geven en uitleggen hoe ze zich tegen zulke mensen kunnen beschermen?

Wist je dit?

Jehovah’s Getuigen hebben veel publicaties om ouders te helpen hun kinderen voorlichting te geven en ze tegen misbruik te beschermen. Bijvoorbeeld:

6. Heb respect voor je ouders

Kinderen en jongeren kunnen respect tonen voor hun ouders door de manier waarop ze tegen hen praten. Bekijk de VIDEO. Gespreksvragen:

 • Waarom is het goed voor kinderen en jongeren om op een respectvolle manier met hun ouders te praten?

 • Hoe kunnen jongeren respectvol met hun ouders praten?

Lees Spreuken 1:8. Gespreksvraag:

 • Hoe moeten jongeren reageren als hun ouders tegen ze zeggen wat ze moeten doen?

7. Aanbid Jehovah als gezin

Gezinnen van Jehovah’s Getuigen reserveren elke week tijd om samen de Bijbel te bestuderen. Hoe kan zo’n gezinsaanbidding eruitzien? Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Wat kun je doen om als gezin een geregeld programma van gezinsaanbidding te hebben?

 • Wat kunnen ouders doen om de gezinsaanbidding praktisch en leuk te maken? (Zie de afbeelding aan het begin van de les.)

 • Waardoor is het voor je gezin misschien een uitdaging om samen te studeren?

In het oude Israël verwachtte Jehovah van gezinnen dat ze geregeld samen over de Schrift praatten. Lees Deuteronomium 6:6, 7. Gespreksvraag:

 • Hoe kun je dit principe toepassen?

Ideeën voor gezinsaanbidding:

 • Bereid je voor op de vergaderingen van de gemeente.

 • Lees en bespreek een Bijbelverhaal dat je gezin leuk vindt.

 • Als je kleine kinderen hebt: download of print een project voor kinderen van jw.org.

 • Als je tieners hebt: bespreek een artikel voor jongeren van jw.org.

 • Speel samen met je kinderen een Bijbelverhaal na.

 • Bekijk en bespreek een video van jw.org.

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘De Bijbel is te moeilijk voor kinderen.’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Jehovah wil dat ouders van hun kinderen houden, ze goed opvoeden en ze beschermen. Hij wil dat kinderen hun ouders respecteren en gehoorzamen. En hij wil dat gezinnen hem samen aanbidden.

Overzichtsvragen

 • Hoe kunnen ouders hun kinderen goed opvoeden en beschermen?

 • Hoe kunnen kinderen respect tonen voor hun ouders?

 • Welke voordelen heeft het om elke week tijd te reserveren voor gezinsaanbidding?

Persoonlijk doel

EXTRA

Welke lessen kunnen je kind voorbereiden op het leven als volwassene?

‘6 levenslessen voor je kind’ (Ontwaakt! nr. 2 2019)

Welk praktische advies geeft de Bijbel over de zorg voor ouders?

‘Wat zegt de Bijbel over de zorg voor bejaarde ouders?’ (artikel op jw.org)

Kijk hoe een man die niet wist hoe hij kinderen moest opvoeden een goede vader werd.

Door Jehovah onderwezen om ons gezin op te voeden (5:58)

Lees hoe vaders een goede band met hun zoons kunnen krijgen.

‘Hoe houden vaders een goede band met hun zoon?’ (De Wachttoren, 1 november 2011)

a In de Bijbel slaat ‘correctie’ op onderwijzen, opvoeden en ook straffen, maar nooit op mishandeling of wreedheid (Spreuken 4:1).