Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 47

Ben je klaar om gedoopt te worden?

Ben je klaar om gedoopt te worden?

Door je studie van de Bijbel heb je al veel over Jehovah geleerd. Waarschijnlijk heb je veranderingen aangebracht om toe te passen wat je hebt geleerd. Maar misschien is er iets wat je tegenhoudt om je aan Jehovah op te dragen en gedoopt te worden. In deze les gaan we een aantal dingen bespreken die sommigen ervan weerhouden om zich te laten dopen en gaan we zien hoe je die kunt overwinnen.

1. Hoeveel moet je weten voordat je gedoopt kunt worden?

Om gedoopt te kunnen worden, moet je ‘nauwkeurige kennis van de waarheid’ hebben (1 Timotheüs 2:4). Dat betekent niet dat je het antwoord moet weten op elke Bijbelse vraag. Zelfs christenen die al een hele tijd gedoopt zijn, blijven leren (Kolossenzen 1:9, 10). Maar je hebt wel basiskennis van Bijbelse leerstellingen nodig. De ouderlingen van de gemeente kunnen je helpen erachter te komen of je genoeg kennis hebt.

2. Welke stappen moet je nemen voordat je gedoopt wordt?

Voordat je gedoopt kunt worden, moet je ‘berouw hebben en je omkeren’. (Lees Handelingen 3:19.) Dat betekent dat je oprecht spijt hebt van fouten die je in het verleden hebt begaan en Jehovah om vergeving vraagt. Ook betekent het dat je vastbesloten bent om slecht gedrag af te wijzen en te leven op een manier die Gods goedkeuring heeft. Een volgende stap is dat je mee gaat doen aan activiteiten van de gemeente door de vergaderingen te bezoeken en als ongedoopte verkondiger te prediken.

3. Waarom moet je je niet door angst laten tegenhouden?

Sommigen zijn bang dat ze hun belofte aan Jehovah niet kunnen nakomen. Natuurlijk zul je af en toe fouten maken, net als de trouwe mannen en vrouwen die in de Bijbel worden genoemd. Maar Jehovah verwacht geen volmaaktheid van zijn aanbidders. (Lees Psalm 103:13, 14.) Hij is blij als je je best doet! En hij zal je helpen. Jehovah verzekert ons ervan dat niets ‘ons zal kunnen scheiden van [zijn] liefde’. (Lees Romeinen 8:38, 39.)

MEER LEREN

Kijk hoe je obstakels voor de doop kunt overwinnen door Jehovah beter te leren kennen en zijn hulp te aanvaarden.

4. Leer Jehovah beter kennen

Hoe goed moet je Jehovah kennen voordat je gedoopt kunt worden? Je moet hem goed genoeg kennen om van hem te houden en zijn goedkeuring te willen hebben. Bekijk de VIDEO en zie wat Bijbelstudenten over de hele wereld daarbij heeft geholpen. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Wat heeft sommigen in de video geholpen om zich op de doop voor te bereiden?

Lees Romeinen 12:2. Gespreksvragen:

 • Heb je nog twijfels over iets wat je uit de Bijbel hebt geleerd of twijfel je eraan dat Jehovah’s Getuigen de waarheid hebben?

 • Als dat zo is, wat kun je daar dan aan doen?

5. Overwin mogelijke obstakels

Iedereen die besluit om zich aan Jehovah op te dragen en zich te laten dopen, komt voor uitdagingen te staan. Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Welke obstakels overwon Narangerel om Jehovah te kunnen dienen?

 • Hoe hielp liefde voor Jehovah haar daarbij?

Lees Spreuken 29:25 en 2 Timotheüs 1:7. Gespreksvraag:

 • Wat kan je de moed geven om obstakels te overwinnen?

6. Vertrouw op Jehovah’s hulp

Jehovah zal je helpen om zijn wil te doen. Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Waarom aarzelde de Bijbelstudent in de video om zich te laten dopen?

 • Wat ging hij beseffen waardoor hij meer vertrouwen in Jehovah kreeg?

Lees Jesaja 41:10, 13. Gespreksvraag:

 • Waarom hoef je er niet aan te twijfelen dat je de belofte die je bij je opdracht doet, kunt nakomen?

7. Vergroot je waardering voor Jehovah’s liefde

Hoe meer je erover nadenkt hoeveel Jehovah van je houdt, hoe groter je dankbaarheid zal zijn en je verlangen om hem voor eeuwig te dienen. Lees Psalm 40:5. Gespreksvraag:

 • Welke zegeningen van Jehovah waardeer je het meest?

De profeet Jeremia hield van Jehovah en zijn woord, en hij had veel waardering voor het voorrecht Jehovah’s naam te dragen. Hij zei: ‘Uw woord gaf mijn hart vreugde en blijdschap, want ik draag uw naam, o Jehovah’ (Jeremia 15:16). Beantwoord de volgende vragen:

 • Waarom is het een bijzonder voorrecht om een van Jehovah’s Getuigen te zijn?

 • Zou je gedoopt willen worden als een Getuige van Jehovah?

 • Is er iets wat je tegenhoudt?

 • Wat zou je nog moeten doen om je te kunnen laten dopen?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Ik weet niet of ik de verantwoordelijkheid aankan als ik me laat dopen.’

 • Denk jij er ook zo over?

SAMENVATTING

Met Jehovah’s hulp kun je elk obstakel voor de doop overwinnen.

Overzichtsvragen

 • Hoeveel Bijbelkennis heb je nodig om gedoopt te kunnen worden?

 • Wat moet je misschien nog veranderen voordat je je kunt laten dopen?

 • Waarom moet je je niet door angst laten tegenhouden?

Persoonlijk doel

EXTRA

Wat zou de basis moeten zijn voor je beslissing om je te laten dopen?

‘Ben je klaar voor de doop?’ (De Wachttoren, maart 2020)

Lees hoe je specifieke obstakels kunt overwinnen die je misschien tegenhouden.

‘Wat houdt me tegen om gedoopt te worden?’ (De Wachttoren, maart 2019)

Kijk hoe een man grote obstakels overwon zodat hij gedoopt kon worden.

‘Waarom aarzel je om je te laten dopen?’ (1:10)

Een man die Ataa heette, aarzelde om zich te laten dopen. Wat overtuigde hem ervan om die belangrijke stap te zetten?

Verdien ik dit wel? (7:21)