Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 12

Wat zal je helpen om door te gaan met je Bijbelcursus?

Wat zal je helpen om door te gaan met je Bijbelcursus?

Je verdiepen in de Bijbel geeft veel voldoening, maar het is niet altijd makkelijk. Soms vraag je je misschien af of je het wel kunt volhouden. Waarom is het toch de moeite waard om ermee door te gaan? Wat kan je helpen om het ondanks uitdagingen vol te houden?

1. Waarom is het de moeite waard om je in de Bijbel te verdiepen?

‘Het woord van God is levend en er gaat kracht van uit’ (Hebreeën 4:12). De Bijbel kan je helpen omdat daarin Gods gedachten en zijn gevoelens voor jou staan. Door een studie van de Bijbel zul je niet alleen veel dingen leren, maar je zult ook een beter leven krijgen en een hoop voor de toekomst. Het belangrijkste is dat de Bijbel je helpt om Jehovah’s vriend te worden. Als je de Bijbel bestudeert, zal de kracht die ervan uitgaat ook in jouw leven een positief effect hebben.

2. Waarom is het belangrijk om te beseffen hoe kostbaar de waarheid uit de Bijbel is?

De waarheden uit de Bijbel zijn als kostbare schatten. Daarom moedigt de Bijbel ons aan: ‘Koop waarheid en verkoop haar nooit’ (Spreuken 23:23). Als je beseft hoe kostbaar de Bijbelse waarheid is, motiveert dat je om door te gaan met je studie, zelfs als je met uitdagingen te maken hebt. (Lees Spreuken 2:4, 5.)

3. Hoe kan Jehovah je helpen om door te gaan?

Jehovah is de almachtige Schepper en je Vriend, en hij wil je graag helpen om hem te leren kennen. Hij kan je ‘zowel de wil als de kracht geven om te handelen’. (Lees Filippenzen 2:13.) Dus als je soms niet zo gemotiveerd bent om te studeren of toe te passen wat je leert, kan hij je helpen. Hij kan je ook extra kracht geven om problemen of tegenstand te overwinnen. Vraag Jehovah geregeld of hij je wil helpen om door te gaan met je studie van de Bijbel (1 Thessalonicenzen 5:17).

MEER LEREN

Kom erachter hoe je je studie van de Bijbel kunt volhouden ondanks een vol schema of tegenstand van anderen. Ontdek ook hoe Jehovah je zal helpen om door te zetten.

4. Geef prioriteit aan je studie van de Bijbel

Soms kun je het zo druk hebben dat je niet genoeg tijd lijkt te hebben om de Bijbel te bestuderen. Wat kan je helpen? Lees Filippenzen 1:10. Gespreksvragen:

 • Wat zijn volgens jou enkele dingen die ‘echt belangrijk’ zijn?

 • Hoe kun je prioriteit geven aan je studie van de Bijbel?

 1. Als je een pot met zand vult en dan probeert er stenen bij te doen, zullen niet alle stenen erin passen

 2. Als je eerst de stenen in de pot doet, zal ook het meeste zand erin passen. Hetzelfde geldt voor de dingen die ‘echt belangrijk’ zijn in je leven. Als je daar prioriteit aan geeft, hou je daarna nog tijd over voor andere dingen

De Bijbel bestuderen voorziet in je behoefte om God te leren kennen en te aanbidden. Lees Mattheüs 5:3. Gespreksvraag:

 • Welke voordelen heeft het om prioriteit te geven aan je studie van de Bijbel?

5. Hou vol ondanks tegenstand

Soms zullen anderen proberen je ervan af te houden de Bijbel te bestuderen. Kijk eens naar het voorbeeld van Francesco. Bekijk de VIDEO. Gespreksvragen:

 • Hoe reageerden Francesco’s vrienden en familie toen hij ze vertelde wat hij leerde?

 • Hoe werd zijn volharding beloond?

Lees 2 Timotheüs 2:24, 25. Gespreksvragen:

 • Wat vinden je familie en vrienden van wat je leert?

 • Hoe moet je volgens deze Bijbeltekst reageren als iemand er niet blij mee is dat je de Bijbel bestudeert? Waarom?

6. Vertrouw erop dat Jehovah je zal helpen

Als je een band krijgt met Jehovah, krijg je een sterker verlangen om hem blij te maken. Toch kan het moeilijk zijn om dingen in je leven te veranderen zodat je aan zijn normen kunt voldoen. Als dat ook voor jou geldt, geef de moed dan niet op. Jehovah zal je helpen. Bekijk de VIDEO. Gespreksvragen:

 • Welke veranderingen bracht Jim aan om Jehovah’s wil te doen?

 • Wat vind je mooi aan zijn verhaal?

Lees Hebreeën 11:6. Gespreksvragen:

 • Wat zal Jehovah doen voor personen die ‘hem echt zoeken’, dat wil zeggen personen die echt hun best doen om hem te leren kennen en blij te maken?

 • Als je deze Bijbeltekst leest, denk je dan dat Jehovah blij is als hij ziet hoeveel moeite je doet om de Bijbel te bestuderen? Waarom denk je dat?

MISSCHIEN VRAAGT IEMAND: ‘Waarom ben je zo veel met de Bijbel bezig?’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

De Bijbel bestuderen is niet altijd makkelijk, maar het kan je helpen om voor eeuwig gelukkig te zijn. Blijf op Jehovah vertrouwen, dan zal hij je belonen.

Overzichtsvragen

 • Waarom zijn de waarheden uit de Bijbel kostbaar voor jou?

 • Hoe kun je ‘vaststellen wat echt belangrijk is’?

 • Waarom moet je Jehovah vragen om je te helpen door te gaan met je studie van de Bijbel?

Persoonlijk doel

EXTRA

Vier dingen die veel mensen hebben geholpen om goed met hun tijd om te gaan.

‘Hoe ga je goed met je tijd om?’ (Ontwaakt!, februari 2014)

Hoe hielp Jehovah een vrouw van wie de man niet begreep waarom ze God wilde dienen?

Jehovah geeft je de kracht om je vracht te dragen (5:05)

Welke voordelen had het voor een man dat zijn vrouw volhardde?

Een advocaat wordt Getuige (6:30)

Jehovah’s Getuigen worden er soms van beschuldigd dat ze gezinnen kapotmaken. Maar is dat waar?

‘Maken Jehovah’s Getuigen gezinnen kapot of maken ze die juist sterker?’ (artikel op jw.org)