Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 26

Waarom is er zo veel slechtheid en ellende?

Waarom is er zo veel slechtheid en ellende?

Als er iets ergs gebeurt, is het heel normaal dat iemand vraagt: ‘Waarom moest dit gebeuren?’ Gelukkig geeft de Bijbel een duidelijk antwoord op die vraag.

1. Hoe zorgde Satan ervoor dat er slechtheid in de wereld kwam?

Satan de Duivel kwam tegen God in opstand. Hij wilde macht over anderen hebben, en daarom probeerde hij de eerste mensen, Adam en Eva, over te halen om ook in opstand te komen. Dat deed hij door Eva een leugen te vertellen (Genesis 3:1-5). Hij liet haar denken dat Jehovah haar iets goeds onthield waar ze recht op had. Hij wilde haar laten geloven dat mensen gelukkiger zouden zijn als ze God niet gehoorzaamden. Satan vertelde de eerste leugen door tegen Eva te zeggen dat ze niet zou sterven. Daarom noemt de Bijbel Satan ‘een leugenaar en de vader van de leugen’ (Johannes 8:44).

2. Welke keus maakten Adam en Eva?

Jehovah was heel vrijgevig voor Adam en Eva. Hij had gezegd dat ze van alle bomen in de tuin van Eden mochten eten, behalve van één (Genesis 2:15-17). Maar ze besloten om toch van die ene boom te eten. Eva ‘plukte een vrucht van de boom en ging ervan eten’. Later ging ook Adam ervan eten (Genesis 3:6). Ze waren allebei ongehoorzaam aan God. Omdat Adam en Eva volmaakt waren, waren ze van nature geneigd om het goede te doen en niet het slechte. Dus toen ze God ongehoorzaam waren, was dat een keus die ze bewust maakten. Op die manier zondigden ze en wezen ze Gods bestuur af. Die keus leidde tot veel ellende (Genesis 3:16-19).

3. Welke gevolgen heeft de keus van Adam en Eva voor ons?

Toen Adam en Eva zondigden, werden ze onvolmaakt. Vervolgens gaven ze die onvolmaaktheid aan al hun nakomelingen door. De Bijbel zegt over Adam: ‘Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid’ (Romeinen 5:12).

De ellende die we meemaken, kan allerlei oorzaken hebben. Soms komt het door slechte keuzes die we zelf maken. Andere keren komt het door slechte keuzes die anderen hebben gemaakt. En soms zijn we gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. (Lees Prediker 9:11.)

MEER LEREN

Kom te weten waarom God niet verantwoordelijk is voor de slechtheid en ellende in de wereld en wat het met hem doet als we lijden ondergaan.

4. Wie verantwoordelijk is voor alle ellende

Veel mensen denken dat God de macht heeft over de wereld. Maar is dat ook zo? Bekijk de VIDEO.

Lees Jakobus 1:13 en 1 Johannes 5:19. Gespreksvraag:

 • Is God verantwoordelijk voor slechtheid en ellende?

5. De gevolgen van Satans bestuur

Lees Genesis 3:1-6. Gespreksvragen:

 • Welke leugen vertelde Satan? (Zie vers 4 en 5.)

 • Hoe gaf Satan de indruk dat Jehovah mensen iets goeds onthield?

 • Hebben mensen volgens Satan Jehovah’s bestuur nodig om gelukkig te zijn?

Lees Prediker 8:9. Gespreksvraag:

 • Hoe ziet de wereld eruit zonder Jehovah’s bestuur?

 1. Adam en Eva waren volmaakt en leefden in een paradijs. Maar ze luisterden naar Satan en kwamen in opstand tegen Jehovah

 2. Door de opstand kwamen zonde, lijden en de dood in de wereld

 3. Jehovah zal een eind maken aan zonde, ellende en de dood. Mensen zullen weer volmaakt zijn en in een paradijs leven

6. Jehovah vindt het heel erg dat we lijden ondergaan

Laat het God koud als we lijden ondergaan? Kijk eens wat koning David en de apostel Petrus schreven. Lees Psalm 31:7 en 1 Petrus 5:7. Gespreksvraag:

 • Wat vind je ervan dat Jehovah onze ellende ziet en erdoor geraakt wordt?

7. Jehovah zal een eind maken aan al het lijden

Lees Jesaja 65:17 en Openbaring 21:3, 4. Gespreksvraag:

 • Waarom is het een troost te weten dat Jehovah alle gevolgen van slechtheid ongedaan zal maken?

Wist je dit?

Toen Satan de eerste leugen vertelde, belasterde hij Jehovah. Dat betekent dat hij Jehovah’s reputatie als eerlijke en liefdevolle Regeerder beschadigde. Als Jehovah binnenkort een eind maakt aan het lijden van mensen, zal hij zichzelf rechtvaardigen. Met andere woorden, hij zal bewijzen dat zijn bestuur echt het beste is. De zuivering van Jehovah’s naam of reputatie is een van de belangrijkste kwesties in het universum (Mattheüs 6:9, 10).

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘God laat ons lijden ondergaan om ons te testen.’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Satan de Duivel en Adam en Eva zijn de belangrijkste oorzaak van de slechtheid in de wereld. Jehovah vindt het heel erg dat we ellende meemaken, en hij zal binnenkort een eind maken aan al het lijden.

Overzichtsvragen

 • Welke leugen vertelde Satan aan Eva?

 • Welke gevolgen heeft de opstand van Adam en Eva voor ons allemaal?

 • Hoe weten we dat het Jehovah raakt als we lijden ondergaan?

Persoonlijk doel

EXTRA

Wat is zonde volgens de Bijbel?

‘Wat is zonde?’ (artikel op jw.org)

Lees meer over het strijdpunt dat Satan de Duivel in de tuin van Eden opwierp.

‘Waarom laat God lijden toe?’ (De Wachttoren, 1 januari 2014)

Kijk wat één man te weten kwam over de ellende die hij om zich heen zag.

Ik sta er niet meer alleen voor (5:09)