Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 49

Hoe kun je als gezin gelukkig zijn? — Deel 1

Hoe kun je als gezin gelukkig zijn? — Deel 1

Pasgetrouwde echtparen hopen dat ze de rest van hun leven net zo gelukkig zullen zijn als op hun trouwdag. En dat is mogelijk. Christenen die al jaren getrouwd zijn en de adviezen uit de Bijbel toepassen, hebben dat ervaren.

1. Welk advies geeft de Bijbel aan mannen?

Jehovah heeft de man aangesteld als hoofd van het gezin. (Lees Efeziërs 5:23.) Jehovah verwacht van hem dat hij beslissingen neemt die goed voor het gezin zijn. De Bijbel geeft mannen de raad: ‘Blijf van je vrouw houden’ (Efeziërs 5:25). Wat houdt dat in? Een man die van zijn vrouw houdt, zal haar zowel thuis als in het openbaar vriendelijk behandelen. Hij beschermt haar en doet zijn best om in haar fysieke en emotionele behoeften te voorzien (1 Timotheüs 5:8). Maar belangrijker nog, hij helpt haar om in haar geestelijke behoeften te voorzien (Mattheüs 4:4). Hij kan bijvoorbeeld samen met zijn vrouw bidden en Bijbellezen. Als een man van zijn vrouw houdt en goed voor haar zorgt, blijft zijn band met Jehovah sterk. (Lees 1 Petrus 3:7.)

2. Welk advies geeft de Bijbel aan vrouwen?

Gods Woord zegt dat een vrouw ‘diep respect voor haar man moet hebben’ (Efeziërs 5:33). Hoe krijgt ze respect voor haar man? Door na te denken over zijn goede eigenschappen en wat hij allemaal doet om voor haar en de kinderen te zorgen. Ze kan respect voor hem tonen door zijn beslissingen te steunen en op een vriendelijke manier met en over hem te praten. Dat geldt ook als hij Jehovah niet aanbidt.

3. Hoe kan een echtpaar hun huwelijk versterken?

De Bijbel zegt over echtparen: ‘De twee zullen één vlees worden’ (Mattheüs 19:5). Dat betekent dat ze bewust moeite moeten doen om niet uit elkaar te groeien. Het is belangrijk dat ze geregeld tijd met elkaar doorbrengen en op een eerlijke en liefdevolle manier over hun gedachten en gevoelens praten. Ze laten niet toe dat iets of iemand — behalve Jehovah — belangrijker wordt dan hun partner. En ze zullen er vooral op letten dat ze geen ongepaste band met iemand anders krijgen.

MEER LEREN

Kijk welke Bijbelse principes je huwelijk sterker kunnen maken.

4. Mannen: Hou van je vrouw en zorg goed voor haar

De Bijbel zegt dat ‘mannen van hun vrouw moeten houden als van hun eigen lichaam’ (Efeziërs 5:28, 29). Wat betekent dat? Bekijk de VIDEO. Gespreksvraag:

 • Wat zijn een paar manieren waarop een man kan laten zien dat hij van zijn vrouw houdt?

Lees Kolossenzen 3:12. Gespreksvraag:

 • Hoe kan een man deze eigenschappen tonen in zijn huwelijk?

5. Vrouwen: Hou van je man en respecteer hem

De Bijbel spoort vrouwen aan om respect te hebben voor hun man, of hij Jehovah nu wel of niet dient. Lees 1 Petrus 3:1, 2. Gespreksvragen:

 • Als je man geen Getuige van Jehovah is, wil je natuurlijk graag dat hij Jehovah gaat aanbidden. Wat zou het beste werken: de hele tijd tegen hem preken of een goede, lieve en respectvolle vrouw voor hem zijn? Waarom?

Een man en vrouw kunnen samen goede beslissingen nemen. Maar soms is een vrouw het misschien niet met haar man eens. Dan kan ze op een rustige en respectvolle manier haar mening geven, maar ze moet erkennen dat Jehovah hem de verantwoordelijkheid heeft gegeven om te beslissen wat het beste voor het gezin is. Ze zal haar best doen om zijn beslissing te steunen. Daarmee draagt ze bij aan een prettige sfeer in huis. Lees 1 Petrus 3:3-5. Gespreksvraag:

 • Wat vindt Jehovah ervan als een vrouw respect toont voor haar man?

6. Je kunt huwelijksproblemen overwinnen

Geen enkel huwelijk is volmaakt. Echtparen moeten dus samenwerken om problemen te overwinnen. Bekijk de VIDEO. Gespreksvragen:

 • Waaraan was te zien dat het echtpaar uit elkaar groeide?

 • Wat deden ze om hun huwelijk sterker te maken?

Lees 1 Korinthiërs 10:24 en Kolossenzen 3:13. Bespreek na het lezen van elke tekst de volgende vraag:

 • Hoe kan dit advies een huwelijk sterker maken?

De Bijbel zegt dat we elkaar moeten eren, wat inhoudt dat we elkaar op een vriendelijke en respectvolle manier behandelen. Lees Romeinen 12:10. Gespreksvragen:

 • Moet je als huwelijkspartner wachten tot de ander jou eert? Waarom wel of niet?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Mijn partner en ik zijn niet meer zo close als vroeger.’

 • Hoe zou je uitleggen dat de Bijbel ze kan helpen?

SAMENVATTING

Een man en vrouw kunnen samen gelukkig zijn als ze van elkaar houden, respect voor elkaar hebben en Bijbelse principes toepassen.

Overzichtsvragen

 • Hoe kan een man bijdragen aan een gelukkig huwelijk?

 • Hoe kan een vrouw bijdragen aan een gelukkig huwelijk?

 • Als je getrouwd bent, welk Bijbels principe kan je huwelijk dan sterker maken?

Persoonlijk doel

EXTRA

Praktische tips die gezinnen helpen om gelukkig te zijn.

Adviezen voor een gelukkig gezin (brochure)

Bekijk een muziekvideo die laat uitkomen dat het toepassen van Gods raad tot een gelukkig huwelijk leidt.

Liefde die blijft (4:26)

Lees wat het voor een vrouw betekent om zich aan het gezag van haar man te onderwerpen.

‘Vrouwen, waarom moeten jullie je aan gezag onderwerpen?’ (De Wachttoren, 15 mei 2010)

Zie wat twee echtparen hebben gehad aan de Bijbelse raad over het huwelijk.

De Bijbel heeft ons huwelijk gered (7:12)