Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 19

Zijn Jehovah’s Getuigen echte christenen?

Zijn Jehovah’s Getuigen echte christenen?

Als Jehovah’s Getuigen geloven we dat we echte christenen zijn. Waarom? Sta eens stil bij de basis voor onze geloofsovertuiging, onze unieke naam en de liefde die we voor elkaar hebben.

1. Waarop baseren Jehovah’s Getuigen hun geloofsovertuiging?

Jezus zei: ‘Uw [Gods] woord is waarheid’ (Johannes 17:17). Net als Jezus hebben Jehovah’s Getuigen hun geloofsovertuiging altijd op Gods Woord gebaseerd. Sta eens stil bij de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen, die vroeger bekendstonden als Bijbelonderzoekers. Eind 19de eeuw begon een groep Bijbelonderzoekers een grondige studie van de Bijbel te maken. Ze baseerden hun geloofsovertuiging op wat er in de Bijbel staat, ook als dat afweek van de leerstellingen van de kerken. Vervolgens begonnen ze die Bijbelse waarheden met anderen te delen. a

2. Waarom noemen we onszelf Jehovah’s Getuigen?

Jehovah noemt zijn aanbidders zijn getuigen omdat ze de waarheid over hem vertellen (Hebreeën 11:4–​12:1). In de oudheid zei God tegen zijn volk: ‘Jullie zijn mijn getuigen.’ (Lees Jesaja 43:10.) Jezus wordt ‘de Trouwe Getuige’ genoemd (Openbaring 1:5). Daarom namen we in 1931 de naam Jehovah’s Getuigen aan. We zijn trots op die naam.

3. Hoe volgen Jehovah’s Getuigen Jezus’ liefde na?

Jezus hield zo veel van zijn volgelingen dat ze als familie voor hem waren. (Lees Markus 3:35.) Zo zijn ook Jehovah’s Getuigen één grote, wereldwijde familie. Daarom spreken we over elkaar als broers en zussen (Filemon 1, 2). Ook houden we ons aan het gebod: ‘Heb liefde voor de hele broederschap’ (1 Petrus 2:17). Jehovah’s Getuigen laten die liefde op allerlei manieren zien, bijvoorbeeld door geloofsgenoten over de hele wereld te helpen in tijden van nood.

MEER LEREN

Kom meer te weten over de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen, en sta stil bij verdere bewijzen dat we echte christenen zijn.

Echte christenen baseren hun geloofsovertuiging op de Bijbel en delen die met anderen

4. We baseren onze geloofsovertuiging op de Bijbel

Jehovah had voorspeld dat de Bijbelse waarheid in de tijd van het einde steeds duidelijker zou worden. Lees Daniël 12:4. Gespreksvraag:

 • Wat zou onder Gods aanbidders ‘overvloedig worden’ als ze ermee doorgingen de Bijbel te onderzoeken?

Kijk hoe een groepje Bijbelonderzoekers, onder wie Charles Russell, Gods Woord bestudeerde. Bekijk de VIDEO. Gespreksvraag:

 • Hoe gingen Charles Russell en andere Bijbelonderzoekers te werk bij het bestuderen van de Bijbel?

Wist je dit?

In de loop van de jaren hebben we bepaalde geloofsovertuigingen weleens aangepast. Waarom? Net zoals het licht van de opkomende zon de details in het landschap steeds beter zichtbaar maakt, zo geeft God ons geleidelijk een beter begrip van zijn Woord. (Lees Spreuken 4:18.) Dus hoewel de Bijbel niet verandert, passen we onze geloofsovertuigingen aan naarmate we een beter begrip van de Bijbel krijgen.

5. We getuigen van onze God

Waarom hebben we de naam Jehovah’s Getuigen aangenomen? Bekijk de VIDEO en bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Waarom is de naam Jehovah’s Getuigen passend?

Waarom heeft Jehovah mensen als zijn getuigen uitgekozen? Omdat ze de waarheid moesten vertellen over hem als de ware God. Er zijn namelijk veel leugens over hem verteld. Sta eens stil bij twee van die leugens.

Sommige religies onderwijzen dat God wil dat je beelden bij je aanbidding gebruikt. Maar wat zegt de Bijbel? Lees Leviticus 26:1. Gespreksvraag:

 • Hoe denkt Jehovah volgens deze Bijbeltekst over het gebruik van beelden?

Sommige geestelijke leiders onderwijzen dat Jezus God is. Maar wat zegt de Bijbel? Lees Johannes 20:17. Gespreksvragen:

 • Zijn God en Jezus volgens deze Bijbeltekst dezelfde persoon?

 • Wat vind je ervan dat Jehovah zijn Getuigen eropuit stuurt om de waarheid over hem en zijn Zoon bekend te maken?

6. We houden van elkaar

De Bijbel vergelijkt christenen met verschillende delen van het menselijk lichaam. Lees 1 Korinthiërs 12:25, 26. Gespreksvragen:

 • Hoe zouden echte christenen moeten reageren als geloofsgenoten het moeilijk hebben?

 • Welke voorbeelden van liefde heb jij gezien onder Jehovah’s Getuigen?

Als Jehovah’s Getuigen in een bepaald deel van de wereld in nood zijn, komen Getuigen uit de hele wereld ze meteen te hulp. Bekijk de VIDEO voor een voorbeeld hiervan. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Hoe tonen Jehovah’s Getuigen liefde na rampen?

Echte christenen tonen liefde voor geloofsgenoten in nood

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Jehovah’s Getuigen zijn een nieuwe religie.’

 • Sinds wanneer noemt Jehovah zijn aanbidders getuigen?

SAMENVATTING

Jehovah’s Getuigen zijn echte christenen. We zijn een wereldwijde familie van aanbidders. We baseren onze geloofsovertuiging op de Bijbel en maken de waarheid over Jehovah bekend.

Overzichtsvragen

 • Waarom hebben we de naam Jehovah’s Getuigen aangenomen?

 • Hoe laten we zien dat we van elkaar houden?

 • Denk je dat Jehovah’s Getuigen echte christenen zijn?

Persoonlijk doel

EXTRA

Een voorbeeld van hoe Jehovah’s Getuigen valse leerstellingen hebben ontmaskerd.

Gods volk eert zijn naam (7:08)

Krijg antwoord op vragen die je misschien over Jehovah’s Getuigen hebt.

‘Veelgestelde vragen over Jehovah’s Getuigen’ (pagina op jw.org)

Stephen pleegde haatmisdrijven. Maar wat hij onder Jehovah’s Getuigen zag, motiveerde hem om te veranderen.

‘Mijn leven ging van kwaad tot erger’ (De Wachttoren, 1 juli 2015)

a In ons voornaamste tijdschrift, De Wachttoren, worden al sinds 1879 Bijbelse waarheden gepubliceerd.