Aan de Hebreeën 11:1-40

11  Geloof is zeker weten dat waar je op hoopt uitkomt.+ Het is het overtuigende bewijs* dat wat je niet ziet toch bestaat.  Want op grond daarvan werd van de mannen uit de oudheid* een goed getuigenis gegeven.  Door geloof zien we dat de wereld* is geordend door Gods woord, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare.  Door geloof bracht Abel een slachtoffer aan God dat meer waarde had dan dat van Kaïn.+ En door dat geloof kreeg hij het getuigenis dat hij rechtvaardig was, want God keurde zijn gaven goed.*+ Hoewel hij gestorven is, spreekt hij nog+ steeds door zijn geloof.  Door geloof werd He̱noch+ overgebracht zodat hij de dood niet zou zien. En hij was nergens te vinden, omdat God hem had overgebracht.+ Voordat hij werd overgebracht, kreeg hij het getuigenis dat God blij met hem was.  Zonder geloof is het trouwens onmogelijk God blij te maken. Om tot God te naderen, moet je geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem echt zoeken.+  Door geloof toonde Noach+ ontzag voor God nadat hij Gods waarschuwing had gekregen over dingen die nog niet waren gezien+ en bouwde hij een ark+ om zijn gezin te redden. Door dat geloof veroordeelde hij de wereld,+ en hij werd een erfgenaam van de rechtvaardigheid die voortkomt uit geloof.  Door geloof gehoorzaamde Abraham,+ toen hij werd geroepen, door naar een plaats te trekken die hij als erfenis zou krijgen. Hij vertrok zonder te weten waar hij naartoe ging.+  Door geloof woonde hij als vreemdeling in het land van de belofte, alsof het niet zijn land was.+ Met Isaäk en Jakob, erfgenamen van precies dezelfde belofte,+ woonde hij in tenten.+ 10  Want hij keek uit naar de stad die echte fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper* en bouwer is.+ 11  Door geloof kreeg Sara de kracht om nageslacht* voort te brengen, ook al was ze daar te oud voor,+ want ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12  Daarom zijn er uit één man die zo goed als dood was,+ kinderen voortgekomen,+ zo veel als de sterren aan de hemel en zo ontelbaar als de zandkorrels aan de zee.+ 13  Ze zijn allemaal in geloof gestorven, hoewel ze de vervulling van de beloften niet hebben gekregen.+ Maar ze hebben die uit de verte gezien+ en begroet en hebben in het openbaar bekendgemaakt dat ze vreemdelingen en tijdelijke inwoners in het land waren. 14  Wie zo spreken, laten duidelijk merken dat ze ijverig op zoek zijn naar een eigen plaats. 15  En toch zouden ze, als ze waren blijven denken aan de plaats waar ze vandaan waren gekomen,+ gelegenheid hebben gevonden om terug te gaan. 16  Maar ze streefden naar een betere plaats, namelijk een die bij de hemel hoort. Daarom schaamt God zich er niet voor om als hun God te worden aangeroepen,+ want hij heeft een stad voor hen klaargemaakt.+ 17  Door geloof heeft Abraham, toen hij op de proef werd gesteld,+ Isaäk zo goed als geofferd. Hij die de beloften met vreugde had ontvangen, stond op het punt zijn enige* zoon te offeren,+ 18  hoewel er tegen hem gezegd was: ‘Wat je nageslacht* genoemd zal worden, zal via Isaäk zijn.’+ 19  Maar hij redeneerde dat God hem zelfs uit de dood kon opwekken, en daaruit kreeg hij hem ook terug, ter illustratie.+ 20  Door geloof sprak Isaäk een zegen uit over Jakob+ en Esau+ die op de toekomst betrekking had. 21  Door geloof zegende Jakob beide zonen van Jozef+ toen hij op sterven lag.+ En leunend op het uiteinde van zijn staf aanbad hij God.+ 22  Door geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven over de uittocht van de Israëlieten* en gaf hij instructies* in verband met zijn lichaam.*+ 23  Door geloof hielden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden lang verborgen.+ Ze zagen dat het een mooi kind was+ en waren niet bang voor het bevel van de koning.+ 24  Door geloof weigerde Mozes,+ toen hij volwassen was, de zoon van de dochter van de farao genoemd te worden.+ 25  Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan korte tijd genieten van de zonde, 26  omdat hij de smaad van de Christus meer waard vond dan de schatten van Egypte, want hij hield de beloning goed in het oog. 27  Door geloof trok hij weg uit Egypte,+ zonder angst voor de woede van de koning.+ Hij bleef standvastig, alsof hij de Onzichtbare zag.+ 28  Door geloof vierde hij het Pascha en spatte hij het bloed, zodat de vernietiger hun eerstgeborenen niets zou aandoen.*+ 29  Door geloof trokken ze door de Rode Zee als over droog land,+ maar toen de Egyptenaren dat probeerden, verdronken ze.+ 30  Door geloof stortten de muren van Jericho in nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was.+ 31  Door geloof is Rachab, de prostituee, niet omgekomen met degenen die ongehoorzaam waren, want ze had de verkenners in vrede ontvangen.+ 32  En wat zal ik nog meer zeggen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon,+ Ba̱rak,+ Simson,+ Jefta,+ David+ en ook Samuël+ en de andere profeten. 33  Door geloof hebben ze koninkrijken overwonnen,+ rechtvaardigheid gebracht, beloften ontvangen,+ de muil van leeuwen gesloten+ 34  en de kracht van het vuur weerstaan.+ Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen,+ hun zwakheid werd veranderd in kracht,+ ze werden sterk in de oorlog+ en ze dreven binnenvallende legers op de vlucht.+ 35  Vrouwen kregen hun doden terug door een opstanding.+ Maar er waren andere mensen die werden gemarteld omdat ze vrijlating* afwezen om een betere opstanding te kunnen krijgen. 36  Weer anderen kregen bespotting, geseling en zelfs boeien+ en gevangenissen+ te verduren. 37  Ze werden gestenigd,+ op de proef gesteld, in tweeën* gezaagd en met het zwaard afgeslacht.+ Ze zwierven rond in schapenvachten en geitenvellen,+ terwijl ze gebrek leden en vervolgd+ en mishandeld+ werden. 38  De wereld verdiende hen niet. Ze doolden rond in woestijnen, op bergen en in de grotten+ en holen van de aarde. 39  En toch hebben zij allemaal, hoewel ze een goed getuigenis kregen vanwege hun geloof, de vervulling van de belofte niet ontvangen, 40  omdat God voor ons iets beters in gedachten had.+ Ze zullen namelijk niet zonder ons volmaakt worden gemaakt.

Voetnoten

Of ‘de duidelijke demonstratie’.
Of ‘onze voorouders’.
Of ‘de tijdperken’, ‘de samenstelsels van dingen’. Zie Woordenlijst.
Of ‘getuigde door zijn gaven te accepteren’.
Of ‘architect’.
Lett.: ‘zaad’.
Lett.: ‘eniggeboren’.
Lett.: ‘zaad’.
Of ‘begrafenis’. Lett.: ‘gebeente’.
Lett.: ‘zonen van Israël’.
Of ‘opdracht’.
Lett.: ‘aanraken’.
Of ‘verlossing door een of andere losprijs’.
Of ‘in stukken’.

Aantekeningen

Media