Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 33

Wat Gods Koninkrijk zal doen

Wat Gods Koninkrijk zal doen

Gods Koninkrijk regeert al. Binnenkort zal het voor grote veranderingen op aarde zorgen. Naar wat voor mooie dingen kun je uitzien als het Koninkrijk over de aarde regeert?

1. Hoe zal Gods Koninkrijk vrede en gerechtigheid op aarde brengen?

Jezus, de Koning van Gods Koninkrijk, zal slechte mensen en regeringen vernietigen tijdens de oorlog van Armageddon (Openbaring 16:14, 16). Dan zal de volgende belofte uit de Bijbel uitkomen: ‘Nog even en er zijn geen slechte mensen meer’ (Psalm 37:10). Door middel van het Koninkrijk zal Jezus ervoor zorgen dat er overal op aarde vrede en gerechtigheid is. (Lees Jesaja 11:4.)

2. Hoe zal het leven zijn als Gods wil op aarde wordt gedaan?

Onder Gods Koninkrijk ‘zullen de rechtvaardigen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig leven’ (Psalm 37:29). Stel je voor hoe het is om te leven in een wereld waarin alle mensen het goede doen en van Jehovah en van elkaar houden! Niemand zal nog ziek worden, en iedereen zal eeuwig leven.

3. Wat zal Gods Koninkrijk doen nadat de slechte mensen vernietigd zijn?

Nadat de slechte mensen zijn vernietigd, zal Jezus 1000 jaar lang als Koning regeren. In die periode zullen hij en zijn 144.000 mederegeerders de mensen op aarde helpen om volmaakt te worden, zonder zonde. Aan het eind van die periode zal de aarde veranderd zijn in een prachtig paradijs. Alle mensen zullen gelukkig zijn omdat ze naar Jehovah’s wetten leven. Dan zal Jezus het bestuur overdragen aan zijn Vader, Jehovah. Gods ‘naam zal geheiligd zijn’ als nooit tevoren (Mattheüs 6:9, 10). Het bewijs zal zijn geleverd dat Jehovah een goede Regeerder is die om zijn onderdanen geeft. Vervolgens zal Jehovah Satan en de demonen vernietigen en ook iedereen die tegen Zijn bestuur in opstand komt (Openbaring 20:7-10). De volmaakte omstandigheden die het Koninkrijk zal realiseren, zullen eeuwig blijven bestaan.

MEER LEREN

Waarom kunnen we erop vertrouwen dat God door middel van het Koninkrijk alle Bijbelse beloften voor de toekomst zal vervullen?

4. Gods Koninkrijk zal een eind maken aan menselijke regeringen

‘De ene mens heeft over de andere mens geheerst ten koste van de ander’ (Prediker 8:9). Door middel van het Koninkrijk zal Jehovah dat onrecht ongedaan maken.

Lees Daniël 2:44 en 2 Thessalonicenzen 1:6-8. Gespreksvragen:

  • Wat zullen Jehovah en zijn Zoon, Jezus, doen met menselijke regeringen en hun aanhangers?

  • Hoe weet je uit wat je al hebt geleerd dat Jehovah en Jezus altijd zullen doen wat eerlijk en rechtvaardig is?

5. Jezus is de allerbeste Koning

Als Koning van Gods Koninkrijk zal Jezus zijn onderdanen op allerlei manieren helpen. Bekijk de VIDEO en zie hoe Jezus al heeft bewezen dat hij mensen graag wil helpen en dat God hem daar de macht voor heeft gegeven.

Toen Jezus op aarde was, gaf hij een voorproefje van wat het Koninkrijk zou doen. Naar welke zegeningen die hier worden genoemd, kijk je vooral uit? Lees de Bijbelteksten die erbij staan.

WAT JEZUS OP AARDE DEED

WAT JEZUS VANUIT DE HEMEL ZAL DOEN

  • Hij zal een eind maken aan de honger in de wereld (Psalm 72:16).

  • Hij zal ervoor zorgen dat iedereen volmaakt gezond is (Jesaja 33:24).

6. Gods Koninkrijk zal een prachtige toekomst brengen

Het Koninkrijk zal Jehovah’s oorspronkelijke doel met de mens volledig realiseren. Mensen zullen voor eeuwig in een paradijs op aarde leven. Bekijk de VIDEO en zie hoe Jehovah dat doel zal bereiken via zijn Zoon, Jezus.

Lees Psalm 145:16. Gespreksvraag:

  • Wat voor gevoel geeft het je dat Jehovah ‘het verlangen zal vervullen van alles wat leeft’?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Als we allemaal samenwerken, kunnen we de problemen van de wereld wel oplossen.’

  • Welke problemen die menselijke regeringen niet kunnen oplossen, zal Gods Koninkrijk wel oplossen?

SAMENVATTING

Gods Koninkrijk zal zijn doel bereiken. Het zal de aarde veranderen in een paradijs, waarin goede mensen wonen die Jehovah voor altijd zullen aanbidden.

Overzichtsvragen

  • Hoe zal Gods Koninkrijk Jehovah’s naam heiligen?

  • Waarom kun je er zeker van zijn dat Gods Koninkrijk de beloften uit de Bijbel zal waarmaken?

  • Naar welke zegeningen van het Koninkrijk kijk je vooral uit?

Persoonlijk doel

EXTRA

Wat zal er aan het eind van Jezus’ 1000-jarige regering gebeuren?

‘Wat zal er op de Oordeelsdag gebeuren?’ (De Wachttoren, 1 september 2012)

Kijk hoe je als gezin samen kunt mediteren over de toekomstige zegeningen van het Koninkrijk.

Zie jezelf in het paradijs (1:50)

Lees in het artikel ‘Ik zat met veel vragen’ hoe een politiek activist de oplossing vond waar hij naar op zoek was.

‘De Bijbel verandert levens’ (De Wachttoren, 1 januari 2012)