Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 23

De doop: Een mooi doel!

De doop: Een mooi doel!

Jezus zei dat christenen gedoopt moeten worden. (Lees Mattheüs 28:19, 20.) Maar wat houdt de doop in? En wat moet iemand doen om dat doel te bereiken?

1. Wat houdt de doop in?

Het woord ‘dopen’ is de vertaling van een Grieks woord dat ‘onderdompelen’ betekent. Toen Jezus werd gedoopt, werd hij ondergedompeld in de rivier de Jordaan, en daarna ‘kwam hij uit het water omhoog’ (Markus 1:9, 10). Op dezelfde manier worden ook echte christenen gedoopt doordat ze volledig in water worden ondergedompeld.

2. Wat laat de doop zien?

Door zich te laten dopen, laat iemand zien dat hij zich aan Jehovah heeft opgedragen. Hoe draagt iemand zich aan Jehovah op? Voordat hij zich laat dopen, vertelt hij Jehovah in een persoonlijk gebed dat hij Hem voor altijd wil dienen. Hij belooft Jehovah dat hij alleen Hem zal aanbidden en dat het doen van Gods wil het belangrijkste in zijn leven zal zijn. Hij kiest ervoor om ‘zichzelf weg te cijferen’ en Jezus’ leringen en voorbeeld ‘altijd te volgen’ (Mattheüs 16:24). Zijn opdracht en doop maken het voor hem mogelijk om een hechte vriendschap te hebben met Jehovah en met geloofsgenoten.

3. Wat moet iemand doen voordat hij gedoopt kan worden?

Je kunt je op de doop voorbereiden door meer over Jehovah te leren en je geloof in hem sterker te maken. (Lees Hebreeën 11:6.) Als je kennis en geloof toenemen, zal ook je liefde voor Jehovah toenemen. Dan zul je graag met anderen over hem willen praten en naar zijn normen willen leven (2 Timotheüs 4:2; 1 Johannes 5:3). Als iemand eenmaal ‘een leven leidt dat Jehovah waardig is en hem in alles blij maakt’, zal hij waarschijnlijk zijn leven aan Jehovah willen opdragen en zich laten dopen (Kolossenzen 1:9, 10). a

MEER LEREN

Wat kun je leren van Jezus’ doop, en hoe kan iemand zich op de doop voorbereiden?

4. Wat je van Jezus’ doop kunt leren

Lees Mattheüs 3:13-17 om meer over Jezus’ doop te weten te komen. Gespreksvragen:

 • Was Jezus een baby toen hij gedoopt werd?

 • Hoe werd hij gedoopt? Werd hij gewoon met water besprenkeld?

Na zijn doop begon Jezus hier op aarde met het speciale werk dat God hem had opgedragen. Lees Lukas 3:21-23 en Johannes 6:38. Gespreksvraag:

 • Welk werk kwam voor Jezus op de eerste plaats nadat hij gedoopt was?

5. De doop is een haalbaar doel

Misschien vind je het idee om je aan God op te dragen en je te laten dopen overweldigend. Maar als je Jehovah beter leert kennen, kun je een punt bereiken waarop je vol overtuiging die belangrijke beslissing kunt nemen. Bekijk de VIDEO voor voorbeelden van mensen die deze beslissing hebben genomen.

Lees Johannes 17:3 en Jakobus 1:5. Gespreksvraag:

 • Wat kan je helpen om je voor te bereiden op de doop?

 1. Je draagt je aan Jehovah op door hem te vertellen dat je hem voor altijd wilt dienen

 2. Bij je doop laat je aan iedereen zien dat je je aan Jehovah hebt opgedragen

6. Door je doop ga je bij Jehovah’s gezin horen

Als je gedoopt wordt, ga je bij een wereldwijde familie horen. We geloven allemaal hetzelfde en houden ons aan dezelfde morele normen, waar we ook vandaan komen en welke achtergrond we ook hebben. Lees Psalm 25:14 en 1 Petrus 2:17. Gespreksvraag:

 • Welk effect heeft de doop op iemands band met Jehovah en met anderen die Hem aanbidden?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Ik ben er nog niet klaar voor om gedoopt te worden.’

 • Heb jij dat gevoel ook? Vind je wel dat de doop een mooi doel is?

SAMENVATTING

Jezus zei dat christenen gedoopt moeten worden. Om dat doel te bereiken moet iemand een sterk geloof in Jehovah ontwikkelen, zich aan Zijn normen houden en zich aan Hem opdragen.

Overzichtsvragen

 • Wat houdt de doop in, en waarom is de doop belangrijk?

 • Wat is het verband tussen de opdracht en de doop?

 • Welke stappen leiden tot opdracht en doop?

Persoonlijk doel

EXTRA

Kom te weten wat de doop wel en niet is.

‘Wat is de doop?’ (artikel op jw.org)

Lees waarom een man bewust de beslissing nam om zich te laten dopen.

‘Ze wilden dat ik zelf onderzocht wat de waarheid was’ (De Wachttoren, 1 februari 2013)

Waarom is de doop een mooi doel, en hoe kun je je erop voorbereiden?

‘Zal ik me laten dopen?’ (Wat jonge mensen vragen — Praktische antwoorden, Deel 2, hoofdstuk 37)

a Als iemand vroeger al in een andere religie gedoopt is, is het toch nodig dat hij opnieuw gedoopt wordt. Die religie onderwees namelijk niet de waarheid uit de Bijbel. (Zie Handelingen 19:1-5 en les 13.)