Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 24

Wat is de waarheid over engelen?

Wat is de waarheid over engelen?

Jehovah wil dat we meer te weten komen over zijn gezin in de hemel. Bij dat gezin horen engelen, die ‘zonen van God’ worden genoemd (Job 38:7). Wat zegt de Bijbel over engelen? Welke invloed hebben ze op mensen? En horen alle engelen bij Gods gezin?

1. Wie zijn de engelen?

Jehovah maakte de engelen nog voordat hij de aarde maakte. Ze zijn net als hij onzichtbare geesten die in de hemel wonen (Hebreeën 1:14). Er zijn miljoenen engelen en elke engel is uniek (Openbaring 5:11). Ze ‘voeren Jehovah’s woord uit en gehoorzamen zijn stem’ (Psalm 103:20). In de oudheid stuurde Jehovah soms engelen om boodschappen over te brengen en om zijn volk te helpen en te bevrijden. In deze tijd leiden engelen christenen naar mensen die meer over God willen weten.

2. Wie zijn Satan en zijn demonen?

Sommige engelen bleven Jehovah niet trouw. De eerste engel die in opstand kwam, is ‘degene die Duivel en Satan wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt’ (Openbaring 12:9). Satan wilde macht over anderen hebben. Daarom haalde hij de eerste mensen en later zelfs andere engelen ertoe over om ook tegen God in opstand te komen. Die opstandige engelen worden demonen genoemd. Jehovah liet ze uit de hemel zetten en verbande ze naar de aarde. Uiteindelijk zullen ze vernietigd worden. (Lees Openbaring 12:9, 12.)

3. Hoe proberen Satan en de demonen ons te misleiden?

Satan en de demonen misleiden veel mensen door middel van spiritisme of andere vormen van occultisme, waarbij mensen contact zoeken met geesten. Sommige mensen gaan bijvoorbeeld naar astrologen, waarzeggers, helderzienden, sjamanen of medicijnmannen. Anderen lezen graag hun horoscoop of kiezen voor een medische behandeling waarbij spiritisme betrokken is. En sommigen laten zich wijsmaken dat ze met de doden kunnen spreken. Maar Jehovah geeft de waarschuwing: ‘Wend je niet tot mediums en raadpleeg geen waarzeggers’ (Leviticus 19:31). Hij geeft ons die waarschuwing om ons tegen Satan en de demonen te beschermen. Dat zijn vijanden van God, en ze willen ons kwaad doen.

MEER LEREN

Kom meer te weten over de goede dingen die engelen doen, de gevaren van spiritisme en hoe je jezelf kunt beschermen tegen Satan en de demonen.

4. Engelen helpen mensen om Jehovah te leren kennen

Gods engelen prediken niet rechtstreeks tot mensen. Maar ze leiden Gods aanbidders wel naar mensen die meer over hem willen weten. Lees Openbaring 14:6, 7. Gespreksvragen:

 • Waarom hebben we bij de prediking hulp van de engelen nodig?

 • Vind je het een geruststelling te weten dat engelen je naar mensen kunnen leiden die meer over de Bijbel willen weten? Waarom?

5. Wijs spiritisme af

Satan en de demonen zijn Jehovah’s vijanden. Ze zijn ook onze vijanden. Lees Lukas 9:38-42. Gespreksvraag:

 • Hoe behandelen de demonen mensen?

We willen niet toelaten dat de demonen invloed op ons hebben. Lees Deuteronomium 18:10-12. Gespreksvragen:

 • Op welke manieren proberen de demonen ons te beïnvloeden en met ons te communiceren? Welke vormen van spiritisme komen in jouw omgeving voor?

 • Vind je het redelijk dat Jehovah spiritistische gebruiken verbiedt? Waarom?

Bekijk de VIDEO. Gespreksvragen:

 • Denk je dat de amulet die Palesa’s dochtertje droeg, schadelijk was? Waarom?

 • Wat moest Palesa doen om zich tegen de demonen te beschermen?

Echte christenen hebben altijd al weerstand geboden aan de demonen. Lees Handelingen 19:19 en 1 Korinthiërs 10:21. Gespreksvraag:

 • Waarom is het belangrijk om al je spullen die verband houden met spiritisme te vernietigen?

6. Win het gevecht tegen Satan en de demonen

Satan is de leider van de demonen. Maar de leider van de trouwe engelen is de aartsengel Michaël, een andere naam voor Jezus. Hoe sterk is Michaël? Lees Openbaring 12:7-9. Gespreksvragen:

 • Wie zijn sterker? Michaël en zijn engelen of Satan en zijn demonen?

 • Denk je dat Jezus’ volgelingen bang moeten zijn voor Satan en zijn demonen?

Het is mogelijk om het gevecht tegen Satan en zijn demonen te winnen. Lees Jakobus 4:7. Gespreksvraag:

 • Hoe kun je jezelf tegen Satan en de demonen beschermen?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Het is niet erg om games te spelen of films te kijken die over spiritisme gaan. Het is maar voor de lol.’

 • Waarom is het gevaarlijk om zo te denken?

SAMENVATTING

Trouwe engelen helpen ons. Satan en zijn demonen zijn vijanden van Jehovah, en ze gebruiken spiritisme om mensen te misleiden.

Overzichtsvragen

 • Hoe helpen trouwe engelen mensen om Jehovah te leren kennen?

 • Wie zijn Satan en zijn demonen?

 • Waarom wil je niks met spiritisme te maken hebben?

Persoonlijk doel

EXTRA

Welke bewijzen zijn er dat Jezus de aartsengel Michaël is?

‘Wie is de aartsengel Michaël?’ (artikel op jw.org)

Hoe weten we dat de Duivel niet gewoon het kwaad in ons is?

‘Bestaat de Duivel echt?’ (artikel op jw.org)

Lees hoe een vrouw zich losmaakte van de invloed van de demonen.

‘Zij vond een doel in het leven’ (De Wachttoren, 1 juli 1993)