Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 35

Hoe je goede beslissingen neemt

Hoe je goede beslissingen neemt

Iedereen moet af en toe beslissingen nemen. Veel beslissingen hebben een grote impact op onszelf en op onze vriendschap met Jehovah. Misschien moet je beslissen waar je gaat wonen, wat voor baan je gaat zoeken en of je wel of niet gaat trouwen. Als je goede beslissingen neemt, kan dat je gelukkig maken en krijg je Jehovah’s goedkeuring.

1. Hoe kan de Bijbel je helpen om goede beslissingen te nemen?

Voordat je een beslissing neemt, is het goed om Jehovah om hulp te vragen en in de Bijbel te kijken hoe hij erover denkt. (Lees Spreuken 2:3-6.) In sommige gevallen geeft Jehovah een duidelijk gebod. Dan is dat gebod gehoorzamen de beste keus die je kunt maken.

Maar wat als er in een bepaald geval geen duidelijk Bijbels gebod is? Jehovah zal je nog steeds ‘leiden op de weg die je moet gaan’ (Jesaja 48:17). Hoe doet hij dat? Misschien zijn er principes die je kunt volgen. Bijbelse principes zijn belangrijke waarheden die ons leren hoe God over dingen denkt. Vaak kom je te weten wat God ergens van vindt als je een verslag in de Bijbel leest. Wanneer je weet hoe Jehovah over iets denkt, kun je een beslissing nemen waar hij blij mee is.

2. Waar moet je over nadenken voordat je een beslissing neemt?

De Bijbel zegt: ‘De verstandige overdenkt elke stap’ (Spreuken 14:15). Voordat je een beslissing neemt, moet je dus de tijd nemen om goed na te denken over je opties. Vraag je bij elke optie die je overweegt af: Welke Bijbelse principes zijn hierop van toepassing? Welke optie zal me innerlijke rust geven? Welk effect zal mijn beslissing op anderen hebben? En vooral, zal Jehovah er blij mee zijn? (Deuteronomium 32:29)

Jehovah heeft het recht om voor ons te bepalen wat goed en slecht is. Als je zijn wetten en principes goed leert kennen en vastbesloten bent om je daaraan te houden, ontwikkel je een goed geweten. Het geweten is een gevoel vanbinnen waardoor je weet wat goed en fout is (Romeinen 2:14, 15). Een goed gevormd geweten zal je helpen om verstandige beslissingen te nemen.

MEER LEREN

Leer hoe Bijbelse principes en ons geweten ons kunnen helpen bij het nemen van beslissingen.

3. Laat je leiden door de Bijbel

Hoe kun je je bij het nemen van beslissingen laten leiden door Bijbelse principes? Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Wat is de vrije wil?

 • Waarom heeft Jehovah ons een vrije wil gegeven?

 • Wat heeft hij ons gegeven om ons te helpen onze vrije wil zo goed mogelijk te gebruiken?

Lees Efeziërs 5:15, 16 voor een voorbeeld van een Bijbels principe. Bespreek daarna hoe je ‘je tijd zo goed mogelijk kunt gebruiken’ voor de volgende doelen:

 • Geregeld in de Bijbel lezen.

 • Een betere huwelijkspartner, ouder, zoon of dochter worden.

 • De bijeenkomsten van de gemeente bezoeken.

4. Vorm je geweten zodat je goede beslissingen kunt nemen

Als er in een bepaalde situatie een duidelijk Bijbels gebod van toepassing is, is het misschien makkelijk om de goede keus te maken. Maar wat als dat niet het geval is? Bekijk de VIDEO. Gespreksvragen:

 • Wat deed de zuster in de video om haar geweten te vormen en een beslissing te nemen die Jehovah’s goedkeuring had?

Waarom is het niet goed om anderen te vragen beslissingen voor je te nemen? Lees Hebreeën 5:14. Gespreksvragen:

 • Misschien lijkt het makkelijker om anderen te vragen een beslissing voor je te nemen. Maar wat zou je zelf moeten leren onderscheiden?

 • Welke hulp is er beschikbaar om je geweten te vormen en goede beslissingen te leren nemen?

Net als een wegenkaart helpt het geweten ons om in het leven de juiste richting te kiezen

5. Respecteer het geweten van anderen

Niet iedereen zal in een situatie dezelfde beslissing nemen. Hoe kun je respect tonen voor het geweten van anderen? Twee voorbeelden:

Situatie 1: Een zuster die graag make-up draagt, verhuist naar een gemeente waar veel zusters er moeite mee hebben als ze anderen make-up zien dragen.

Lees Romeinen 15:1 en 1 Korinthiërs 10:23, 24. Gespreksvragen:

 • Welke beslissing zou de zuster op basis van deze teksten kunnen nemen? Wat zou jij doen in een situatie waarbij iemands geweten iets niet toelaat wat jouw geweten wel toelaat?

Situatie 2: Een broeder weet dat de Bijbel een matig gebruik van alcohol niet veroordeelt, maar toch kiest hij ervoor om geen alcohol te drinken. Hij wordt uitgenodigd voor een gezellig avondje en ziet andere broeders wel alcohol drinken.

Lees Prediker 7:16 en Romeinen 14:1, 10. Gespreksvragen:

 • Welke beslissing zou de broeder op basis van deze teksten kunnen nemen? Wat zou jij doen als je iemand iets ziet doen wat je eigen geweten niet toelaat?

 Welke stappen leiden tot een goede beslissing?

1. Vraag Jehovah je te helpen een beslissing te nemen (Jakobus 1:5).

2. Doe nazoekwerk in de Bijbel en Bijbelse publicaties en zoek naar toepasselijke principes. Je kunt ook advies vragen aan ervaren christenen.

3. Denk na over het effect dat de beslissing zal hebben op je eigen geweten en dat van anderen.

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Iedereen moet gewoon doen wat hij zelf wil. Daar hebben anderen niks over te zeggen.’

 • Waarom moeten we rekening houden met de gevoelens van God en met die van andere mensen?

SAMENVATTING

Je kunt goede beslissingen nemen door te kijken hoe Jehovah over iets denkt en er daarna bij stil te staan welk effect je keus op anderen zal hebben.

Overzichtsvragen

 • Hoe kun je beslissingen nemen waar Jehovah blij mee is?

 • Hoe kun je je geweten vormen?

 • Hoe kun je respect tonen voor het geweten van anderen?

Persoonlijk doel

EXTRA

Hoe kun je beslissingen nemen die je band met God sterker maken?

‘Neem beslissingen waarmee je God eert’ (De Wachttoren, 15 april 2011)

Leer meer over de manieren waarop Jehovah ons raad geeft.

Jehovah leidt zijn volk (9:50)

Wat hielp een man om een moeilijke beslissing te nemen?

Alleen Jehovah biedt zekerheid (5:46)

Lees hoe je Jehovah’s goedkeuring kunt krijgen als je in een situatie zit waar hij geen specifiek gebod over heeft gegeven.

‘Hebben we altijd een bijbels gebod nodig?’ (De Wachttoren, 1 december 2003)