Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 31

Wat is Gods Koninkrijk?

Wat is Gods Koninkrijk?

Het belangrijkste thema van de Bijbel heeft te maken met Gods Koninkrijk. Door middel van dat Koninkrijk zal Jehovah zijn oorspronkelijke doel met de aarde realiseren. Wat is het Koninkrijk? Hoe weten we dat het nu regeert? Wat heeft het tot nu toe bereikt? En wat zal het in de toekomst doen? In deze les en de volgende twee lessen zullen die vragen worden beantwoord.

1. Wat is Gods Koninkrijk, en wie is de Koning ervan?

Het Koninkrijk is een regering die is opgericht door Jehovah God. Jezus Christus is de Koning van dat Koninkrijk, en hij regeert vanuit de hemel (Mattheüs 4:17; Johannes 18:36). De Bijbel zegt over Jezus: ‘Hij zal voor eeuwig als Koning (...) regeren’ (Lukas 1:32, 33). Als Koning van Gods Koninkrijk zal Jezus regeren over alle mensen op aarde.

2. Wie regeren er samen met Jezus?

Jezus regeert samen met anderen. Personen uit ‘alle stammen, talen, volken en landen (...) zullen als koningen over de aarde regeren’ (Openbaring 5:9, 10). Hoeveel mensen zullen samen met Jezus regeren? Sinds zijn komst naar de aarde zijn miljoenen mensen volgelingen van hem geworden. Toch zullen er maar 144.000 van hen naar de hemel gaan om met Jezus te regeren. (Lees Openbaring 14:1-4.) Al Jezus’ andere volgelingen op aarde zullen onderdanen van het Koninkrijk worden (Psalm 37:29).

3. Waarom is Gods Koninkrijk beter dan menselijke regeringen?

Ook al hebben menselijke regeerders vaak goede bedoelingen, ze hebben niet de macht om alles te veranderen wat ze willen. En uiteindelijk worden ze vervangen door andere regeerders, die misschien minder goede bedoelingen hebben. Maar de Regeerder van Gods Koninkrijk, Jezus, zal nooit door iemand anders worden vervangen. God heeft ‘een koninkrijk opgericht dat nooit vernietigd zal worden’ (Daniël 2:44). Jezus zal over de hele aarde regeren, en hij zal niemand discrimineren. Hij is liefdevol, vriendelijk en rechtvaardig, en hij zal de mensen leren om elkaar net zo te behandelen: liefdevol, vriendelijk en rechtvaardig. (Lees Jesaja 11:9.)

MEER LEREN

Kom te weten waarom Gods Koninkrijk beter is dan welke menselijke regering maar ook.

4. Eén regering zal de hele aarde besturen

Jezus Christus heeft meer macht dan welke regeerder in de geschiedenis maar ook. Lees Mattheüs 28:18. Gespreksvraag:

 • Wat is het verschil tussen Jezus’ autoriteit en die van menselijke regeerders?

Menselijke regeringen zijn vaak maar kort aan de macht, en ze regeren maar over een deel van de aarde. Hoe zit het met Gods Koninkrijk? Lees Daniël 7:14. Gespreksvragen:

 • Waarom is het goed nieuws dat Gods Koninkrijk ‘niet vernietigd zal worden’?

 • Waarom kunnen we blij zijn dat het over de hele aarde zal regeren?

5. Menselijk bestuur moet vervangen worden

Waarom moeten menselijke regeringen vervangen worden door Gods Koninkrijk? Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Wat zijn de gevolgen van menselijk bestuur?

Lees Prediker 8:9. Gespreksvragen:

 • Vind je dat Gods Koninkrijk menselijke regeringen zou moeten vervangen? Waarom?

6. Gods Koninkrijk heeft regeerders die ons begrijpen

Omdat onze Koning, Jezus, als mens op aarde heeft geleefd, kan hij ‘meevoelen met onze zwakheden’ (Hebreeën 4:15). De 144.000 trouwe mannen en vrouwen die samen met Jezus zullen regeren, zijn door Jehovah gekozen ‘uit alle stammen, talen, volken en landen’ (Openbaring 5:9).

 • Vind je het een geruststelling dat Jezus en zijn mederegeerders weten hoe het is om als mens te leven? Waarom?

Jehovah heeft mannen en vrouwen van allerlei achtergronden uitgekozen om samen met Jezus te regeren

7. Gods Koninkrijk heeft de beste wetten

Regeringen maken wetten die tot voordeel en bescherming van hun onderdanen zouden moeten zijn. Ook Gods Koninkrijk heeft wetten waar de onderdanen zich aan moeten houden. Lees 1 Korinthiërs 6:9-11. Gespreksvragen:

 • Hoe denk je dat de wereld eruit zal zien als iedereen naar Gods gedragsregels leeft? a

 • Vind je het redelijk dat Jehovah van onderdanen van het Koninkrijk verwacht dat ze naar die regels leven? Waarom?

 • Waaruit blijkt dat mensen die zich niet aan die wetten houden, kunnen veranderen? (Zie vers 11.)

Regeringen maken wetten tot voordeel en bescherming van hun onderdanen. Gods Koninkrijk heeft veel betere wetten voor de onderdanen ervan

MISSCHIEN VRAAGT IEMAND: ‘Wat is Gods Koninkrijk?’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Gods Koninkrijk is een echte regering in de hemel die over de hele aarde zal regeren.

Overzichtsvragen

 • Wie zijn de regeerders van Gods Koninkrijk?

 • Waarom is Gods Koninkrijk beter dan welke menselijke regering maar ook?

 • Wat zijn een paar dingen die Jehovah verwacht van onderdanen van het Koninkrijk?

Persoonlijk doel

EXTRA

Lees waar het Koninkrijk zich volgens Jezus bevindt.

‘Is Gods Koninkrijk iets wat in ons hart zit?’ (artikel op jw.org)

Waarom is voor Jehovah’s Getuigen trouw zijn aan Gods Koninkrijk belangrijker dan trouw zijn aan menselijk bestuur?

Trouw aan Gods Koninkrijk (1:43)

Wat zegt de Bijbel over de 144.000 personen die Jehovah uitkiest om samen met Jezus te regeren?

‘Wie gaan er naar de hemel?’ (artikel op jw.org)

Wat overtuigde een vrouw in de gevangenis ervan dat alleen God kan zorgen voor een wereld zonder onrecht?

‘Het antwoord op mijn vragen over onrecht’ (Ontwaakt!, november 2011)

a Een aantal van deze gedragsregels wordt besproken in deel 3.