Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 45

Wat het betekent om neutraal te zijn

Wat het betekent om neutraal te zijn

Jezus leerde zijn volgelingen dat ze ‘geen deel van de wereld’ mochten zijn (Johannes 15:19). Dat houdt in dat ze neutraal zijn, wat betekent dat ze geen kant kiezen in de politiek en oorlogen van deze wereld. Maar het is niet altijd makkelijk om neutraal te zijn. Misschien maken mensen ons om die reden belachelijk. Hoe kun je neutraal zijn en trouw blijven aan Jehovah?

1. Hoe bezien echte christenen menselijke regeringen?

Als christenen hebben we respect voor de overheid. We doen wat Jezus zei en ‘geven aan caesar wat van caesar is’ (Markus 12:17). Dat wil zeggen dat we de wetten van het land gehoorzamen, waaronder de wetten op het betalen van belasting. Volgens de Bijbel kunnen menselijke regeringen alleen maar regeren omdat Jehovah ze dat toestaat (Romeinen 13:1). Menselijke regeringen hebben dus alleen maar relatief of beperkt gezag. We vertrouwen erop dat God en zijn hemelse Koninkrijk de problemen van de mensheid zullen oplossen.

2. Hoe kun je laten zien dat je neutraal bent?

Net als Jezus bemoeien we ons niet met de politiek. Toen de mensen een van Jezus’ wonderen zagen en wilden dat hij hun koning op aarde werd, liet hij dat niet toe (Johannes 6:15). Waarom niet? Jezus legde later uit: ‘Mijn Koninkrijk is geen deel van deze wereld’ (Johannes 18:36). Als Jezus’ volgelingen laten we op verschillende manieren zien dat we neutraal zijn. We doen bijvoorbeeld niet mee aan oorlogen. (Lees Micha 4:3.) We hebben respect voor nationale symbolen, zoals de vlag, maar we bewijzen er geen eer aan, omdat dat neerkomt op aanbidding (1 Johannes 5:21). Ook hebben we geen voorkeur voor de ene politieke partij of kandidaat boven de andere. Op deze en andere manieren laten we zien dat we volledig achter Gods regering, zijn Koninkrijk, staan.

MEER LEREN

Bekijk situaties waarin het moeilijk kan zijn om neutraal te blijven, en leer hoe je beslissingen kunt nemen waar Jehovah blij mee is.

3. Echte christenen zijn neutraal

Jezus en zijn volgelingen hebben ons het voorbeeld gegeven. Lees Romeinen 13:1, 5-7 en 1 Petrus 2:13, 14. Bekijk daarna de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Waarom moeten we respect hebben voor de autoriteiten?

 • Wat zijn een paar manieren waarop we kunnen laten zien dat we onderworpen aan ze zijn?

In tijden van oorlog beweren sommige landen dat ze neutraal zijn terwijl ze steun bieden aan beide partijen in het conflict. Wat betekent het om echt neutraal te zijn? Lees Johannes 17:16. Bekijk daarna de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Wat betekent het om neutraal te zijn?

Wat als de overheid iets vraagt wat tegen Gods wet ingaat? Lees Handelingen 5:28, 29. Bekijk daarna de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Als een menselijke wet in strijd is met Gods wet, welke wet moeten we dan gehoorzamen?

 • Kun je omstandigheden bedenken waarin een christen de overheid niet zou gehoorzamen?

4. Blijf neutraal in wat je denkt en doet

Lees 1 Johannes 5:21. Bekijk daarna de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Waarom besloot Ayenge geen lid te worden van de politieke partij en niet mee te doen aan nationalistische ceremonies, zoals het groeten van de vlag?

 • Vind je dat een verstandige beslissing?

In welke andere situaties kan het moeilijk zijn om neutraal te blijven? Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Hoe kun je neutraal blijven bij internationale sportevenementen?

 • Hoe kun je neutraal blijven als beslissingen van politici je persoonlijk raken?

 • Welk effect kunnen de nieuwsmedia of de mensen met wie je omgaat hebben op je neutraliteit?

Op welke terreinen moet een christen neutraal blijven in wat hij denkt en doet?

MISSCHIEN VRAAGT IEMAND: ‘Waarom groet je de vlag niet of zing je het volkslied niet?’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Christenen doen hun best om politiek neutraal te blijven in wat ze denken, zeggen en doen.

Overzichtsvragen

 • Welke verplichtingen hebben we tegenover de overheid?

 • Waarom blijven we politiek neutraal?

 • In welke situaties kan het moeilijk zijn om neutraal te blijven?

Persoonlijk doel

EXTRA

Welke offers moeten we misschien brengen om neutraal te kunnen blijven?

Jehovah heeft ons nooit in de steek gelaten (3:14)

Wat kunnen gezinnen doen om zich voor te bereiden op situaties waarin ze hun standpunt moeten innemen om neutraal te blijven?

Blijf neutraal in het openbaar (4:25)

Waarom is het verdedigen van je land niet de grootste eer die er is?

‘Bij God zijn alle dingen mogelijk’ (5:19)

Als je een beslissing moet nemen over een baan, hoe zorg je er dan voor dat je geen deel van de wereld wordt?

‘Ieder zal zijn eigen vracht dragen’ (De Wachttoren, 15 maart 2006)