Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 14

Hoe kun je God aanbidden op een manier die hij goedkeurt?

Hoe kun je God aanbidden op een manier die hij goedkeurt?

Zoals in de vorige les werd besproken, keurt God niet alle religies goed. Maar het is wel mogelijk om onze Schepper te aanbidden op een manier waar hij blij mee is. Wat is ‘de vorm van aanbidding [of godsdienst]’ die hij goedkeurt? (Jakobus 1:27, voetnoot) Kijk eens wat de Bijbel daarover zegt.

1. Waarop moet onze aanbidding gebaseerd zijn?

Onze aanbidding moet gebaseerd zijn op de Bijbel. Jezus zei tegen God: ‘Uw woord is waarheid’ (Johannes 17:17). Veel religies negeren de waarheid die te vinden is in Gods geïnspireerde Woord, de Bijbel. Ze vervangen die door leerstellingen en tradities van mensen. God is niet blij met mensen die ‘het gebod van God aan de kant schuiven’. (Lees Markus 7:9.) Maar als we onze aanbidding op de Bijbel baseren en de adviezen daarin opvolgen, maken we hem gelukkig.

2. Hoe moeten we Jehovah aanbidden?

Omdat Jehovah onze Schepper is, verdient hij onze volledige toewijding (Openbaring 4:11). Dat betekent dat we alleen hem moeten liefhebben en aanbidden, zonder daarbij gebruik te maken van beelden, iconen of afbeeldingen. (Lees Jesaja 42:8.)

Onze aanbidding moet ‘heilig en aanvaardbaar’ voor Jehovah zijn (Romeinen 12:1). Dat betekent dat we naar zijn morele normen moeten leven. Mensen die van Jehovah houden, zullen zich bijvoorbeeld graag houden aan zijn normen voor het huwelijk. En ze zullen ongezonde gewoonten vermijden, zoals alcoholmisbruik en het gebruik van tabak en drugs. a

3. Waarom moeten we Jehovah samen met geloofsgenoten aanbidden?

Op onze wekelijkse bijeenkomsten hebben we de gelegenheid om ‘Jehovah te loven (...) in de gemeente’ (Psalm 111:1, 2). Eén manier om hem te loven of te eren, is door liederen voor hem te zingen. (Lees Psalm 104:33.) Jehovah vraagt van ons dat we de bijeenkomsten van de gemeente bezoeken omdat hij van ons houdt en weet dat die bijeenkomsten ons zullen helpen om voor eeuwig gelukkig te zijn. Op zulke vergaderingen moedigen we anderen aan en worden we zelf aangemoedigd.

MEER LEREN

Kom te weten waarom Jehovah het gebruik van beelden bij de aanbidding niet goedkeurt en op welke belangrijke manieren we God kunnen eren.

4. We mogen bij onze aanbidding geen beelden gebruiken

Hoe weten we dat God het gebruik van beelden bij de aanbidding afkeurt? Bekijk de VIDEO. Gespreksvraag:

 • Wat gebeurde er toen aanbidders van God in Bijbelse tijden hem probeerden te aanbidden met gebruik van een afgodsbeeld?

Sommige mensen gebruiken beelden omdat ze het gevoel hebben dat God dan dichter bij ze is. Maar zou het kunnen dat ze God daarmee juist afstoten? Lees Exodus 20:4-6 en Psalm 106:35, 36. Gespreksvragen:

 • Wat voor beelden of afbeeldingen gebruiken mensen om God te aanbidden?

 • Wat vindt Jehovah van het gebruik van beelden?

 • Wat vind jij van het gebruik van beelden?

5. Als je alleen Jehovah aanbidt, zul je vrij zijn van verkeerde ideeën

Zie hoe je bevrijd kunt worden van verkeerde ideeën als je Jehovah op de goede manier aanbidt. Bekijk de VIDEO.

Lees Psalm 91:14. Gespreksvraag:

 • Wat belooft Jehovah voor ons te doen als we laten zien dat we van hem houden door alleen hem te aanbidden?

6. We aanbidden God op onze bijeenkomsten

We eren Jehovah en moedigen elkaar aan door op de bijeenkomsten van de gemeente te zingen en antwoord te geven. Lees Psalm 22:22. Gespreksvragen:

 • Geniet je van de antwoorden die op de bijeenkomsten worden gegeven?

 • Zou je zelf graag willen proberen een antwoord te geven?

7. Het maakt Jehovah blij als je anderen vertelt wat je leert

Er zijn veel manieren waarop je de waarheid uit de Bijbel met anderen kunt delen. Lees Psalm 9:1 en 34:1. Gespreksvraag:

 • Welke dingen die je uit de Bijbel hebt geleerd zou je aan iemand anders willen vertellen?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Het maakt God niet uit hoe we hem aanbidden.’

 • Wat denk jij?

SAMENVATTING

We maken onze Schepper blij als we alleen hem aanbidden, hem op onze bijeenkomsten eren en anderen vertellen wat we hebben geleerd.

Overzichtsvragen

 • Hoe kom je te weten hoe je God kunt aanbidden op de manier die hij goedkeurt?

 • Waarom moeten we alleen Jehovah aanbidden?

 • Waarom is het belangrijk om Jehovah te aanbidden samen met anderen die graag zijn wil doen?

Persoonlijk doel

EXTRA

Lees in het verhaal ‘Ik ben geen slaaf van afgoden meer’ hoe een vrouw stopte met het aanbidden van afgoden.

‘De Bijbel verandert levens’ (De Wachttoren, 1 juli 2011)

Wat kan je helpen om antwoord te geven tijdens bijeenkomsten van de gemeente?

‘Loof Jehovah in de gemeente’ (De Wachttoren, januari 2019)

Kijk hoe een jonge man voordeel had van onze bijeenkomsten, ook al vond hij het heel moeilijk om ernaartoe te gaan.

Jehovah gaf om mij (3:07)

Veel mensen zien het kruis als hét symbool van het christendom. Maar is het goed om het bij de aanbidding te gebruiken?

‘Waarom gebruiken Jehovah’s Getuigen het kruis niet bij hun aanbidding?’ (artikel op jw.org)

a Deze onderwerpen zullen later worden besproken.