Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 60

Blijf werken aan je band met Jehovah

Blijf werken aan je band met Jehovah

In deze Bijbelcursus heb je veel over Jehovah geleerd. Door wat je hebt geleerd, ben je zo veel van hem gaan houden dat je je waarschijnlijk aan hem hebt opgedragen en je hebt laten dopen. En anders denk je er misschien over om dat binnenkort te doen. Maar je geestelijke groei stopt niet bij je doop. Je kunt voor eeuwig aan je band met Jehovah blijven werken. Hoe doe je dat?

1. Waarom moet je je vriendschap met Jehovah blijven versterken?

We moeten allemaal moeite doen om onze band met Jehovah steeds hechter te maken. Waarom? ‘Zodat we nooit afdrijven’ van hem (Hebreeën 2:1). Wat kan je helpen om Jehovah trouw te blijven dienen? Blijf druk bezig in de prediking en zoek naar andere manieren om meer voor Jehovah te doen. (Lees Filippenzen 3:16.) Jehovah dienen is de beste manier van leven! (Psalm 84:10)

2. Wat moet je nog meer doen?

Deze Bijbelcursus is nu bijna afgelopen, maar je leven als christen is nog maar net begonnen. Volgens de Bijbel moeten we ‘de nieuwe persoonlijkheid aandoen’ (Efeziërs 4:23, 24). Door Gods Woord te bestuderen en de gemeentevergaderingen te bezoeken, zul je nieuwe dingen leren over Jehovah en zijn eigenschappen. Zoek naar manieren om zijn eigenschappen nog beter na te volgen. Ga ermee door de veranderingen aan te brengen die nodig zijn om Jehovah blij te maken.

3. Hoe zal Jehovah je helpen bij je geestelijke groei?

De Bijbel zegt: ‘God (...) zelf zal je opleiding voltooien. Hij zal je standvastig maken, hij zal je sterk maken, hij zal je een stevig fundament geven’ (1 Petrus 5:10). We krijgen allemaal met verleidingen te maken. Maar Jehovah geeft ons wat we nodig hebben om die te weerstaan (Psalm 139:23, 24). Hij belooft dat hij je zowel de wil als de kracht zal geven om hem trouw te blijven. (Lees Filippenzen 2:13.)

MEER LEREN

Kijk hoe je geestelijk kunt blijven groeien en hoe Jehovah je zal zegenen.

4. Blijf communiceren met je beste Vriend

Gebed en een studie van de Bijbel hebben je geholpen om Jehovah’s vriend te worden. Hoe kunnen die dingen je helpen om een nog betere band met hem te krijgen?

Lees Psalm 62:8. Gespreksvraag:

 • Hoe kun je de kwaliteit van je gebeden verbeteren om je vriendschap met Jehovah te versterken?

Lees Psalm 1:2 en de voetnoot. Gespreksvraag:

 • Hoe kun je meer uit je Bijbellezen halen om je vriendschap met Jehovah te versterken?

Wat kun je doen om meer diepgang te geven aan je persoonlijke studie? Bekijk de VIDEO om ideeën op te doen. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Welke tips uit de video zou je kunnen toepassen?

 • Welke onderwerpen zou je willen bestuderen?

5. Stel geestelijke doelen

Doelen stellen in Jehovah’s dienst zal je helpen om geestelijk te groeien. Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Welke voordelen had het voor Cameron om geestelijke doelen te stellen?

We kunnen niet allemaal naar een ander land verhuizen om daar te prediken. Maar het is wel voor iedereen mogelijk om zich haalbare doelen te stellen. Lees Spreuken 21:5 en bespreek daarna welke doelen je je zou willen stellen . . .

 • in de gemeente.

 • in de prediking.

Hoe kan het principe in de Bijbeltekst je helpen om je doelen te bereiken?

Doelen die je je kunt stellen

 • De kwaliteit van je gebeden verbeteren.

 • De hele Bijbel lezen.

 • Iedereen in de gemeente leren kennen.

 • Iemand Bijbelcursus geven.

 • Als hulppionier of gewone pionier dienen.

 • Als je een broeder bent, je best doen om dienaar te worden.

6. Word voor eeuwig gelukkig!

Lees Psalm 22:26. Gespreksvraag:

 • Wat kun je doen om nu en voor eeuwig gelukkig te zijn?

SAMENVATTING

Ga ermee door je vriendschap met Jehovah sterker te maken en geestelijke doelen voor jezelf te stellen. Dan zul je voor eeuwig gelukkig zijn!

Overzichtsvragen

 • Waarom kun je er zeker van zijn dat Jehovah je zal helpen om hem trouw te blijven?

 • Hoe kun je je vriendschap met Jehovah versterken?

 • Hoe kunnen geestelijke doelen je helpen om verder te groeien?

Langetermijndoel

EXTRA

Waar is Jehovah blijer mee: één opvallende geloofsdaad of een heel leven van trouw aan hem?

Blijf Jehovah trouw dienen, net als Abraham (9:20)

Ook als je Jehovah trouw dient, kun je je vreugde verliezen. Kijk hoe je die kunt terugkrijgen.

Krijg weer vreugde in de dienst door studie en meditatie (5:25)

Waarom is geestelijke volwassenheid belangrijk, en hoe kun je die bereiken?

‘Ga tot rijpheid voort — “De grote dag van Jehovah is nabij”’ (De Wachttoren, 15 mei 2009)