Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 20

Hoe de christelijke gemeente georganiseerd is

Hoe de christelijke gemeente georganiseerd is

Jehovah is een God van orde (1 Korinthiërs 14:33). Dus het is te verwachten dat zijn aanbidders ook georganiseerd zijn. Hoe is de christelijke gemeente georganiseerd? Hoe kun je de gemeente ondersteunen?

1. Wie is het hoofd van de gemeente?

‘Christus is het hoofd van de gemeente’ (Efeziërs 5:23). Vanuit de hemel houdt hij toezicht op de activiteiten van Jehovah’s volk wereldwijd. Jezus heeft ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ aangesteld, een kleine groep ervaren ouderlingen die ook bekendstaat als het Besturende Lichaam. (Lees Mattheüs 24:45-47.) Net als de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem in de eerste eeuw geeft het Besturende Lichaam leiding aan de wereldwijde gemeente (Handelingen 15:2). Maar deze mannen zijn niet de leiders van onze organisatie. Ze zien voor leiding op naar Jehovah en zijn Woord, en ze erkennen Jezus als hoofd.

2. Wat is de rol van de ouderlingen?

Ouderlingen zijn ervaren christelijke mannen die onderwijs uit de Bijbel geven. Ook geven ze herderlijke zorg aan Jehovah’s aanbidders door ze te helpen en aan te moedigen. Voor die taken worden ze niet betaald. Ze doen dat ‘vrijwillig, zoals God het wil, en niet om er zelf beter van te worden maar omdat ze het graag willen’ (1 Petrus 5:1, 2). Ouderlingen worden geassisteerd door dienaren, die na verloop van tijd misschien ook ouderling worden.

Het Besturende Lichaam stelt sommige ouderlingen aan als kringopziener. Kringopzieners bezoeken verschillende gemeenten om leiding en aanmoediging te geven. Ze stellen ouderlingen en dienaren aan, die moeten voldoen aan de vereisten die in de Bijbel staan (1 Timotheüs 3:1-10, 12; Titus 1:5-9).

3. Wat is de rol van elke Getuige?

Alle Getuigen in de gemeente ‘loven de naam van Jehovah’ door mee te doen aan de bijeenkomsten en door in de prediking te doen wat ze kunnen. (Lees Psalm 148:12, 13.)

MEER LEREN

Kom te weten wat voor leider Jezus is en hoe ouderlingen zijn voorbeeld proberen na te volgen. Hoe kun je met Jezus en de ouderlingen samenwerken?

4. Jezus is een vriendelijke leider

Jezus doet een aantrekkelijke uitnodiging. Lees Mattheüs 11:28-30. Gespreksvraag:

 • Wat voor leider is Jezus, en hoe wil hij graag dat we ons voelen?

Hoe volgen ouderlingen Jezus’ voorbeeld? Bekijk de VIDEO.

De Bijbel zegt duidelijk hoe ouderlingen hun taak moeten uitvoeren.

Lees Jesaja 32:2 en 1 Petrus 5:1-3. Gespreksvragen:

 • Net als Jezus proberen de ouderlingen anderen vriendelijk te helpen. Wat vind je daarvan?

 • Wat zijn nog een paar manieren waarop de ouderlingen Jezus navolgen?

5. Ouderlingen onderwijzen door hun voorbeeld

Hoe wil Jezus dat ouderlingen over hun taak denken? Bekijk de VIDEO.

Jezus gaf het voorbeeld aan degenen die in de gemeente de leiding nemen. Lees Mattheüs 23:8-12. Gespreksvragen:

 • Welke normen voor ouderlingen staan in de Bijbel? Vind je dat de geestelijke leiders van andere religies zich daaraan houden?

 1. Ouderlingen zorgen ervoor dat zij en ook hun gezin geestelijk sterk blijven

 2. Ouderlingen hebben zorg voor iedereen in de gemeente

 3. Ouderlingen gaan geregeld prediken

 4. Ouderlingen geven onderwijs. Ze helpen ook bij het schoonmaken van de Koninkrijkszaal en andere taken

6. Het is belangrijk om met de ouderlingen samen te werken

De Bijbel noemt een belangrijke reden om met de ouderlingen samen te werken. Lees Hebreeën 13:17. Gespreksvragen:

 • Is het redelijk dat de Bijbel ons aanspoort om gehoorzaam en onderdanig te zijn aan degenen die de leiding nemen? Waarom wel of niet?

Lees Lukas 16:10. Gespreksvraag:

 • Waarom is het goed om ook met de ouderlingen samen te werken als het gaat om dingen die onbelangrijk lijken?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Je hoeft niet bij een religie te horen om God te aanbidden.’

 • Welke voordelen kan het volgens jou hebben om God als deel van een gemeente te aanbidden?

SAMENVATTING

Jezus is het hoofd van de gemeente. We werken graag samen met de ouderlingen die onder zijn leiding dienen, omdat ze ons vriendelijk helpen en ons onderwijzen door hun voorbeeld.

Overzichtsvragen

 • Wie is het hoofd van de gemeente?

 • Hoe helpen de ouderlingen de gemeente?

 • Wat is de rol van elke aanbidder van Jehovah?

Persoonlijk doel

EXTRA

Zie hoeveel zorg het Besturende Lichaam en andere ouderlingen voor Jehovah’s aanbidders hebben.

Broeders en zusters onder verbodsbepalingen versterken (4:22)

Kom meer te weten over de taak van kringopzieners.

Het leven van een kringopziener in landelijk gebied (4:51)

Wat doen ouderlingen allemaal om hun geloofsgenoten aan te moedigen?

‘Ouderlingen zijn “medewerkers tot onze vreugde”’ (De Wachttoren, 15 januari 2013)