Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 03

Is de Bijbel betrouwbaar?

Is de Bijbel betrouwbaar?

In de Bijbel staan veel beloften en adviezen. Waarschijnlijk ben je benieuwd wat er allemaal in staat, maar misschien ben je ook voorzichtig. Zijn de beloften en adviezen van zo’n oud boek wel betrouwbaar? Kun je echt geloven wat de Bijbel zegt over een gelukkig leven nu en in de toekomst? Miljoenen mensen vinden van wel. Onderzoek zelf of de Bijbel betrouwbaar is of niet.

1. Zijn de verhalen in de Bijbel echt gebeurd?

De Bijbel zegt over zichzelf dat er ‘zuivere woorden van waarheid’ in staan (Prediker 12:10). De mensen in de Bijbel hebben echt bestaan en de verhalen die erin staan zijn echt gebeurd. (Lees Lukas 1:3 en 3:1, 2.) Veel historici en archeologen hebben de nauwkeurigheid bevestigd van belangrijke datums, plaatsen, gebeurtenissen en namen van mensen in de Bijbel.

2. Waarom kunnen we zeggen dat de Bijbel niet ouderwets is?

In veel opzichten is gebleken dat de Bijbel zijn tijd ver vooruit was, bijvoorbeeld als het gaat om de wetenschappelijke onderwerpen die erin vermeld worden. Veel van wat de Bijbel over die onderwerpen zegt, was niet algemeen geaccepteerd in de tijd dat dit boek werd geschreven. Maar in deze tijd hebben wetenschappers bevestigd dat wat erin staat, nauwkeurig is. De Bijbel is ‘betrouwbaar, voor altijd en eeuwig’ (Psalm 111:8).

3. Waarom kun je geloven wat de Bijbel over de toekomst zegt?

In de Bijbel staan profetieën a of voorspellingen over ‘de dingen die nog niet zijn gedaan’ (Jesaja 46:10). Veel historische gebeurtenissen werden er al in voorspeld lang voordat ze plaatsvonden. Ook de huidige wereldsituatie is door de Bijbel tot in detail voorspeld. In deze les worden een paar profetieën uit de Bijbel besproken. Het is heel bijzonder hoe nauwkeurig ze zijn!

MEER LEREN

Kom erachter of de inhoud van de Bijbel klopt met de wetenschap en verdiep je in een paar opvallende Bijbelprofetieën.

4. De Bijbel klopt met de wetenschap

Lang geleden geloofden de meeste mensen dat de aarde ergens op rustte. Bekijk de VIDEO.

Kijk eens wat al zo’n 3500 jaar geleden in het boek Job stond. Lees Job 26:7. Gespreksvraag:

 • Waarom is het zo bijzonder dat er staat dat ‘de aarde aan niets hangt’?

Pas in de negentiende eeuw werd begrepen hoe de waterkringloop werkt. Maar let eens op wat al duizenden jaren geleden in de Bijbel stond. Lees Job 36:27, 28. Gespreksvragen:

 • Wat vind je ervan dat deze beschrijving van de waterkringloop in de Bijbel staat?

 • Geven de Bijbelteksten die je net hebt gelezen je meer vertrouwen in de Bijbel?

5. In de Bijbel werden belangrijke gebeurtenissen voorspeld

Lees Jesaja 44:27–​45:2. Gespreksvraag:

 • Welke details over de verovering van Babylon voorspelde de Bijbel 200 jaar van tevoren?

De geschiedenis bevestigt dat koning Cyrus van Perzië in 539 v.Chr. met zijn leger de stad Babylon veroverde. De rivier die de stad beschermde, werd omgeleid. Omdat de stadspoorten openstonden, kon het leger de stad zonder strijd innemen. Nu, zo’n 2500 jaar later, is Babylon een ruïne. Kijk eens wat de Bijbel voorspelde.

Lees Jesaja 13:19, 20. Gespreksvraag:

 • Hoe is die profetie uitgekomen?

De ruïnes van Babylon in het huidige Irak

6. De Bijbel heeft dingen voorspeld die we nu zien gebeuren

De Bijbel noemt onze tijd ‘de laatste dagen’ (2 Timotheüs 3:1). Kijk eens wat de Bijbel over die periode voorspeld heeft:

Lees Mattheüs 24:6, 7. Gespreksvraag:

 • Wat zegt de Bijbel over de situatie in de wereld tijdens de laatste dagen?

Lees 2 Timotheüs 3:1-5. Gespreksvragen:

 • Hoe beschrijft de Bijbel het gedrag van mensen tijdens de laatste dagen?

 • Vind je dat gedrag herkenbaar bij mensen in je omgeving?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘In de Bijbel staan alleen maar sprookjes.’

 • Wat is volgens jou het duidelijkste bewijs dat de Bijbel betrouwbaar is?

SAMENVATTING

De geschiedenis, de wetenschap en de uitgekomen profetieën wijzen erop dat de Bijbel betrouwbaar is.

Overzichtsvragen

 • Zijn de verhalen in de Bijbel echt gebeurd?

 • Wat zijn een paar voorbeelden waaruit blijkt dat de Bijbel met de wetenschap klopt?

 • Denk je dat de Bijbel de toekomst kan voorspellen? Waarom denk je dat?

Persoonlijk doel

EXTRA

Staan er dingen in de Bijbel die wetenschappelijk gezien fout zijn?

‘Klopt de inhoud van de Bijbel met de wetenschap?’ (artikel op jw.org)

Komen de voorspellingen over ‘de laatste dagen’ uit?

‘6 Bijbelprofetieën die nu uitkomen’ (De Wachttoren, 1 mei 2011)

Kijk hoe Bijbelse voorspellingen over het Griekse Rijk zijn uitgekomen.

Gesterkt door het profetische woord (5:22)

Lees hoe Bijbelprofetieën iemands kijk op de Bijbel veranderden.

‘Voor mij bestond er geen God’ (De Wachttoren nr. 5 2017)

a Profetieën zijn boodschappen van God over de toekomst.