Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 30

Gestorven dierbaren zullen weer leven!

Gestorven dierbaren zullen weer leven!

De dood veroorzaakt veel verdriet. Daarom noemt de Bijbel de dood een vijand (1 Korinthiërs 15:26). In les 27 heb je geleerd dat Jehovah die vijand zal uitschakelen. Maar wat zal er gebeuren met de mensen die al gestorven zijn? In deze les zul je meer leren over nog een prachtige belofte van Jehovah: hij zal miljarden mensen uit de dood opwekken om voor eeuwig te leven! Is dat echt mogelijk? En zal die opstanding plaatsvinden in de hemel of op aarde?

1. Wat wil Jehovah graag doen voor onze dierbaren die overleden zijn?

Jehovah ziet ernaar uit om mensen die gestorven zijn weer tot leven te brengen. Een gelovige man die Job heette, had het vertrouwen dat God hem niet zou vergeten als hij stierf. Hij zei tegen God: ‘U zult roepen en ik zal u antwoorden [vanuit het Graf].’ (Lees Job 14:13-15.)

2. Hoe weten we dat de doden weer kunnen leven?

Toen Jezus op aarde was, gaf God hem de macht om mensen uit de dood op te wekken. Jezus bracht een 12-jarig meisje en de zoon van een weduwe weer tot leven (Markus 5:41, 42; Lukas 7:12-15). Later stierf Lazarus, een vriend van Jezus. Hoewel Lazarus al vier dagen dood en begraven was, wekte Jezus hem uit de dood op. Jezus bad tot God en riep vervolgens in de richting van het graf: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ En ‘de man die dood was geweest, kwam naar buiten’ (Johannes 11:43, 44). Hij leefde weer! Stel je eens voor hoe blij Lazarus’ familie en vrienden waren!

3. Welke hoop is er voor onze dierbaren die gestorven zijn?

De Bijbel belooft: ‘Er zal een opstanding zijn’ (Handelingen 24:15). De personen die Jezus in het verleden uit de dood opwekte, waren niet naar de hemel gegaan (Johannes 3:13). Hij bracht ze weer tot leven hier op aarde, en daar waren ze blij mee. Zo zal Jezus binnenkort ook miljarden mensen uit de dood opwekken om voor eeuwig in een paradijs hier op aarde te leven. Hij zei dat ‘alle mensen die in de herinneringsgraven zijn’ een opstanding zullen krijgen, ook degenen die vergeten lijken te zijn maar nog steeds in Gods herinnering zijn (Johannes 5:28, 29).

MEER LEREN

Leer uit de Bijbel waarom we er zeker van kunnen zijn dat de doden een opstanding kunnen en zullen krijgen. Zie ook waarom de opstanding je troost en hoop kan geven.

4. Jezus bewees dat hij de doden tot leven kan wekken

Kom meer te weten over wat Jezus voor zijn vriend Lazarus deed. Lees Johannes 11:14, 38-44. Gespreksvragen:

 • Hoe weten we dat Lazarus echt dood was? (Zie vers 39.)

 • Als Lazarus naar de hemel was gegaan, zou Jezus hem dan uit de hemel hebben gehaald om hem weer op aarde te laten leven?

Bekijk de VIDEO.

5. Er zullen veel mensen uit de dood terugkomen!

Lees Psalm 37:29. Gespreksvraag:

 • Waar zullen de miljarden mensen leven die een opstanding krijgen?

Behalve mensen die Jehovah hebben aanbeden, zal Jezus ook veel anderen uit de dood opwekken. Lees Handelingen 24:15. Gespreksvraag:

 • Wie zou jij graag willen terugzien?

Denk hier eens over na: Jezus kan iemand net zo makkelijk uit de dood opwekken als een vader een slapend kind wakker kan maken

6. De opstanding kan je troost en hoop geven

Het Bijbelverslag over de dochter van Jaïrus is voor veel mensen een troost en steun. Lees dat waargebeurde verhaal in Lukas 8:40-42, 49-56.

Voordat Jezus de dochter van Jaïrus opwekte, zei hij tegen Jaïrus: ‘Wees niet bang, maar heb geloof.’ (Zie vers 50.) Hoe kan de hoop op een opstanding een hulp voor je zijn . . .

 • als een dierbare overlijdt?

 • als je leven in gevaar is?

Bekijk de VIDEO. Gespreksvraag:

 • Hoe is de opstandingshoop een troost en steun voor de ouders van Phelicity?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Dat de doden terugkomen, klinkt te mooi om waar te zijn.’

 • Wat denk jij?

 • Welke Bijbeltekst zou je kunnen gebruiken om te laten zien dat er echt een opstanding zal zijn?

SAMENVATTING

De Bijbel belooft dat miljarden mensen die gestorven zijn, uit de dood zullen terugkomen. Jehovah wil dat ze weer leven en hij heeft Jezus de macht gegeven om ze uit de dood op te wekken.

Overzichtsvragen

 • Hoe weten we dat Jehovah en Jezus ernaar uitzien om de doden weer tot leven te brengen?

 • Waar zullen de miljarden mensen die een opstanding krijgen leven: in de hemel of op aarde? Hoe weet je dat?

 • Wat overtuigt jou ervan dat je gestorven dierbaren weer kunnen leven?

Persoonlijk doel

EXTRA

Welke praktische dingen kun je doen om met verdriet om te gaan?

‘Omgaan met verlies’ (Ontwaakt! nr. 3 2018)

Zijn Bijbelse principes echt een hulp voor iemand die rouwt?

Als je iemand verliest (5:06)

Hoe kun je kinderen helpen om met de dood van een dierbare om te gaan?

De losprijs (2:07)

Zijn er ook mensen die na hun dood naar de hemel gaan? Welke mensen zullen geen opstanding krijgen?

‘Wat is de opstanding?’ (artikel op jw.org)