Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 28

Toon waardering voor wat Jehovah en Jezus voor je hebben gedaan

Toon waardering voor wat Jehovah en Jezus voor je hebben gedaan

Hoe voel je je als een vriend je een mooi cadeau geeft? Waarschijnlijk ben je heel blij en wil je je vriend laten merken dat je dankbaar bent voor het cadeau. Jehovah en Jezus hebben ons het grootste cadeau gegeven dat iemand ooit zou kunnen geven: de losprijs. Hoe kun je laten zien dat je daar dankbaar voor bent?

1. Wat is één manier om waardering te tonen voor wat Jehovah en Jezus voor ons hebben gedaan?

De Bijbel belooft dat ‘iedereen die in [Jezus] gelooft’ eeuwig kan leven (Johannes 3:16). Wat betekent het om in Jezus te geloven? Het betekent meer dan alleen zeggen dat je in hem gelooft. Je moet ook laten zien dat je in hem gelooft door de keuzes die je maakt en de dingen die je doet (Jakobus 2:17). Als je je geloof toont door wat je doet en zegt, versterk je je vriendschap met Jezus en zijn Vader, Jehovah. (Lees Johannes 14:21.)

2. Welke speciale herdenking helpt ons om onze dankbaarheid te tonen voor wat Jehovah en Jezus hebben gedaan?

Op de avond voor zijn dood vertelde Jezus zijn volgelingen over nog een manier waarop ze dankbaarheid voor zijn offer konden tonen. Hij stelde een speciale herdenking in die in de Bijbel ‘het Avondmaal van de Heer’ wordt genoemd en die ook wel bekendstaat als de Gedachtenisviering (1 Korinthiërs 11:20). Jezus wilde dat zijn apostelen, en alle echte christenen na hen, zouden herdenken dat hij zijn leven heeft gegeven voor de mensheid. Jezus gaf die avond de opdracht: ‘Blijf dit doen om mij te gedenken’ (Lukas 22:19). Als je bij het Avondmaal aanwezig bent, laat je zien dat je dankbaar bent voor de grote liefde die Jehovah en Jezus voor ons hebben.

MEER LEREN

Ontdek meer manieren waarop je waardering kunt tonen voor de grote liefde die Jehovah en Jezus getoond hebben. Kom te weten waarom de herdenking van Christus’ dood zo belangrijk is.

3. Dankbaarheid zet ons aan tot actie

Stel dat je bijna verdrinkt en dat iemand je leven redt. Zou je dan snel vergeten wat hij voor je heeft gedaan? Of zou je naar manieren zoeken om te laten zien dat je hem dankbaar bent?

Wij hebben ons leven aan Jehovah te danken. Lees 1 Johannes 4:8-10. Gespreksvragen:

  • Waarom is Jezus’ offer zo’n mooi geschenk?

  • Wat vind je van wat Jehovah en Jezus voor je hebben gedaan?

Hoe kun je waardering tonen voor wat Jehovah en Jezus voor je hebben gedaan? Lees 2 Korinthiërs 5:15 en 1 Johannes 4:11 en 5:3. Bespreek na het lezen van elke Bijbeltekst de volgende gespreksvraag:

  • Wat kun je volgens deze Bijbeltekst doen om je dankbaarheid te tonen?

4. Volg Jezus na

Nog een manier om je waardering te tonen is door Jezus na te volgen. Lees 1 Petrus 2:21. Gespreksvraag:

  • Op welke manieren kun je ‘nauwkeurig in Jezus’ voetstappen treden’?

5. Ga naar de herdenking van Jezus’ dood

Kijk eens hoe het eerste Avondmaal van de Heer verliep. Lees Lukas 22:14, 19, 20. Gespreksvragen:

  • Hoe verliep het Avondmaal van de Heer?

  • Waarvan zijn het brood en de wijn een afbeelding? (Zie vers 19 en 20.)

Jezus wilde dat zijn discipelen het Avondmaal één keer per jaar zouden houden op de dag dat hij gestorven was. Daarom komen Jehovah’s Getuigen elk jaar samen om Christus’ dood te herdenken op de manier die hij zijn volgelingen had opgedragen. Bekijk de VIDEO om meer te weten te komen over deze belangrijke bijeenkomst. Gespreksvraag:

  • Wat gebeurt er op de herdenking van Jezus’ dood?

Het brood en de wijn zijn symbolen. Het brood is een afbeelding van Jezus’ volmaakte menselijke lichaam dat hij voor ons geofferd heeft. De wijn beeldt zijn bloed af

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Om gered te worden, hoef je alleen maar in Jezus te geloven.’

SAMENVATTING

Je toont je waardering voor wat Jezus voor je heeft gedaan door te laten zien dat je in hem gelooft en door aanwezig te zijn bij de herdenking van zijn dood.

Overzichtsvragen

  • Wat betekent het om in Jezus te geloven?

  • Hoe wil jij graag laten zien dat je dankbaar bent voor wat Jehovah en Jezus voor je hebben gedaan?

  • Waarom is het zo belangrijk om aanwezig te zijn bij de herdenking van Christus’ dood?

Persoonlijk doel

EXTRA

Waartoe motiveert Christus’ dood ons?

Hij gebruikte zijn lichaam om Jehovah te eren (9:28)

Lees het verhaal ‘Ik voel me als herboren en geniet van het leven’ en zie welke uitwerking het op een vrouw had toen ze meer te weten kwam over Christus’ offer.

‘De Bijbel verandert levens’ (De Wachttoren, 1 augustus 2011)