Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 13

Hoe valse religies een verkeerd beeld van God geven

Hoe valse religies een verkeerd beeld van God geven

God is liefde. Toch hebben religies die beweren God te vertegenwoordigen, veel slechte dingen gedaan. Hoe kan dat? Kort gezegd, dat zijn valse religies. Ze geven een verkeerd beeld van God. Hoe hebben ze dat gedaan? Wat vindt God daarvan? En wat zal hij eraan doen?

1. Hoe geven valse religies een verkeerd beeld van God door wat ze onderwijzen?

Valse religies ‘hebben de waarheid van God vervangen door de leugen’ (Romeinen 1:25). De meeste religies hebben hun volgelingen bijvoorbeeld niet Gods naam geleerd. Maar in de Bijbel staat dat we Gods naam moeten gebruiken (Romeinen 10:13, 14). Als er iets ergs gebeurt, zeggen sommige geestelijke leiders dat het Gods wil is. Maar dat is een leugen. God is nooit de oorzaak van slechte dingen. (Lees Jakobus 1:13.) Door zulke leugens vinden veel mensen het moeilijk om van God te houden.

2. Hoe geven valse religies een verkeerd beeld van God door wat ze doen?

Valse religies behandelen mensen niet zoals Jehovah mensen behandelt. De Bijbel zegt over valse religies: ‘[Hun] zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel’ (Openbaring 18:5). Al eeuwenlang bemoeien religies zich met politiek, steunen ze oorlogen en hebben ze de dood van een groot aantal mensen veroorzaakt of goedgekeurd. Sommige geestelijke leiders hebben een heel luxueus leven en laten hun volgelingen daarvoor betalen. Daardoor laten ze zien dat ze God niet kennen, en ze hebben al helemaal niet het recht om hem te vertegenwoordigen. (Lees 1 Johannes 4:8.)

3. Wat vindt God van valse religies?

Als jij al boos wordt door de dingen die valse religies doen, hoe denk je dan dat Jehovah zich voelt? Hij houdt van mensen, maar hij is woedend op geestelijke leiders die een verkeerd beeld van hem geven en hun volgelingen slecht behandelen. Hij belooft dat valse religies vernietigd zullen worden en ‘nooit meer gevonden zullen worden’ (Openbaring 18:21). Binnenkort zal God een eind maken aan alle valse religies (Openbaring 18:8).

MEER LEREN

Kom meer te weten over wat God van valse religies vindt. Wat hebben valse religies nog meer gedaan? En waarom zou dat je niet moeten tegenhouden om Jehovah beter te leren kennen?

4. God keurt niet alle religies goed

Veel mensen denken dat religies als verschillende wegen zijn die allemaal naar God leiden. Maar is dat zo? Lees Mattheüs 7:13, 14. Gespreksvraag:

 • Hoe beschrijft de Bijbel de weg die naar het leven leidt?

Bekijk de VIDEO en bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Zegt de Bijbel dat er veel religies zijn die God goedkeurt?

5. Valse religies volgen God niet na in het tonen van liefde

Religies hebben op veel manieren een verkeerd beeld van God gegeven. Een van de ergste manieren is hun betrokkenheid bij oorlogen. Bekijk de VIDEO, waarin je een voorbeeld daarvan ziet. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Wat was de rol van veel kerken in de Tweede Wereldoorlog?

 • Wat vind je daarvan?

Lees Johannes 13:34, 35 en 17:16. Gespreksvragen:

 • Hoe moet Jehovah zich voelen als religies betrokken raken bij oorlogen?

 • Valse religies zijn verantwoordelijk voor veel slechte dingen. Welke voorbeelden daarvan heb jij gezien?

Valse religies volgen God niet na in het tonen van liefde

6. God wil mensen helpen om zich los te maken van valse religie

Lees Openbaring 18:4. a Gespreksvraag:

 • Wat doet het met je dat God mensen wil helpen die misleid zijn door valse religie?

7. Blijf meer leren over de ware God

Valse religies doen verschrikkelijke dingen, maar zou dat invloed moeten hebben op je kijk op God? Stel je voor dat een zoon alle goede raad van zijn vader negeert. Hij gaat uit huis en doet allerlei slechte dingen. De vader is het absoluut niet eens met wat zijn zoon doet. Waarom zou het niet eerlijk zijn om de vader de schuld te geven voor de dingen die zijn opstandige zoon doet?

 • Zou het eerlijk zijn om Jehovah de schuld te geven van de slechte dingen die valse religies doen? Zou dat een goede reden zijn om te stoppen met leren over hem?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Het geloof is de oorzaak van zo veel problemen. Daarom wil ik niks met God te maken hebben.’

 • Ben je het daarmee eens?

 • Waarom zou je kijk op Jehovah niet beïnvloed mogen worden door wat valse religies doen?

SAMENVATTING

Valse religies hebben een verkeerd beeld van God gegeven door leugens te onderwijzen en verschrikkelijke dingen te doen. God zal een eind maken aan alle valse religies.

Overzichtsvragen

 • Wat vind je van wat valse religies onderwijzen en wat ze allemaal doen?

 • Hoe denkt Jehovah over valse religies?

 • Wat zal God met alle valse religies doen?

Persoonlijk doel

EXTRA

Waarom wil Jehovah dat we hem samen met anderen aanbidden?

‘Is het nodig om bij een georganiseerde religie te horen?’ (artikel op jw.org)

Een priester stoorde zich aan bepaalde dingen in de kerk. Toch ging hij op zoek naar de waarheid over God.

‘Waarom een priester de kerk verliet’ (Ontwaakt!, februari 2015)

Al eeuwenlang vertellen religies leugens waardoor God afstandelijk en wreed lijkt. Kom de waarheid te weten over drie van die leugens.

‘Leugens die het moeilijk maken van God te houden’ (De Wachttoren, 1 november 2013)

a Zie eindnoot 1 om te weten te komen waarom het Bijbelboek Openbaring valse religie beschrijft als een vrouw met de naam Babylon de Grote.