Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 36

Wil jij een visser van mensen worden?

Wil jij een visser van mensen worden?

‘Je hoeft niet meer bang te zijn. Voortaan zul je mensen levend vangen.’ — LUK. 5:10.

LIED 73 Geef ons moed

VOORUITBLIK *

1. Wat zei Jezus tegen vier vissers, en hoe reageerden ze?

PETRUS, Andreas, Jakobus en Johannes waren visser van beroep. Ze zullen wel even hebben opgekeken toen Jezus tegen ze zei: ‘Kom, volg me, dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.’ * Hoe reageerden ze? De Bijbel zegt: ‘Onmiddellijk lieten ze hun netten in de steek en volgden hem’ (Matth. 4:18-22). Die beslissing zou hun leven voorgoed veranderen. In plaats van vis zouden ze ‘mensen levend vangen’ (Luk. 5:10). In deze tijd nodigt Jezus oprechte mensen die van de waarheid houden uit om hetzelfde te doen (Matth. 28:19, 20). Heb jij Jezus’ uitnodiging om een visser van mensen te worden geaccepteerd?

2. Wie moeten goed nadenken over de beslissing een visser van mensen te worden, en wat kan ze bij die beslissing helpen?

2 Misschien krijg je Bijbelstudie en ben je op het punt dat je moet beslissen of je een verkondiger van het goede nieuws wilt worden. Wees niet ontmoedigd als je twijfelt. Waarschijnlijk komt dat doordat je beseft hoe belangrijk die beslissing is. De Bijbel zegt dat de vier vissers hun netten ‘onmiddellijk’ in de steek lieten. Maar dat wil niet zeggen dat het een overhaaste beslissing was. Ze hadden Jezus ruim een halfjaar eerder al leren kennen en als Messias geaccepteerd (Joh. 1:35-42). Waarschijnlijk heb jij al veel over Jehovah en Jezus geleerd en wil je vorderingen blijven maken. Maar je moet de beslissing niet nemen zonder de kosten te berekenen. Wat heeft Petrus, Andreas en anderen geholpen om die beslissing te nemen?

3. Welke capaciteiten zullen je motiveren op Jezus’ uitnodiging in te gaan?

3 Jezus’ eerste discipelen waren gemotiveerd, vakkundig, moedig en gedisciplineerd. Die capaciteiten hebben ze ongetwijfeld geholpen goede vissers van mensen te worden. Dit artikel laat zien hoe jij met die capaciteiten een goede discipel van Christus kunt worden.

VERGROOT JE MOTIVATIE

Petrus en ook anderen werden vissers van mensen. Dat belangrijke werk wordt ook in deze tijd nog gedaan (Zie alinea 4-5)

4. Wat motiveerde Petrus om een visser te worden?

4 Petrus was visser om zijn gezin te kunnen onderhouden. Maar het was meer dan gewoon zijn werk. Blijkbaar ging hij graag vissen (Joh. 21:3, 9-15). Toen hij visser van mensen werd, ging hij daar ook van houden. En met Jehovah’s hulp werd hij er heel goed in (Hand. 2:14, 41).

5. Waarom was Petrus bang, zoals blijkt uit Lukas 5:8-11, en wat kan je helpen als je ook bang bent?

5 We prediken omdat we van Jehovah houden. Dat is de belangrijkste reden waarom we dat werk doen. Liefde voor Jehovah kan ons helpen als we het gevoel hebben dat we het niet kunnen. Toen Jezus Petrus vroeg een visser van mensen te worden, zei hij: ‘Je hoeft niet meer bang te zijn.’ (Lees Lukas 5:8-11.) Petrus was niet bang om wat er allemaal kon gebeuren als hij een discipel werd. Hij was geschrokken van de grote hoeveelheid vis die ze door een wonder van Jezus hadden gevangen en hij voelde zich onwaardig met Jezus samen te werken. Misschien ben jij net als Petrus bang. Misschien schrik je van alles wat je moet doen om een discipel van Christus te zijn. Vergroot in dat geval je liefde voor Jehovah, Jezus en je naaste. Dat zal je motiveren om in te gaan op Jezus’ uitnodiging een visser van mensen te worden (Matth. 22:37, 39; Joh. 14:15).

6. Wat motiveert ons nog meer om te prediken?

6 Er zijn nog meer redenen waarom we prediken. We willen gehoorzaam zijn aan Jezus’ gebod: ‘Ga en maak discipelen’ (Matth. 28:19, 20). We prediken ook omdat mensen ‘verwaarloosd en slecht behandeld’ zijn en echt de waarheid moeten weten over Gods Koninkrijk (Matth. 9:36). Jehovah wil dat alle soorten mensen nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen en worden gered (1 Tim. 2:4).

7. Hoe laat Romeinen 10:13-15 zien dat de prediking belangrijk is?

7 Je zult gemotiveerd worden te prediken als je bedenkt dat daarmee levens worden gered. Terwijl een visser de vis die hij vangt verkoopt of zelf opeet, ‘vangen’ wij mensen om hun leven te redden (lees Romeinen 10:13-15; 1 Tim. 4:16).

VERGROOT JE VAKKENNIS

8-9. Wat moet een visser weten, en waarom?

8 In Jezus’ tijd moest een visser in Israël weten wat voor vis hij kon vangen (Lev. 11:9-12). Hij moest ook weten waar hij de vissen kon vinden. Vissen zitten meestal ergens waar de watercondities goed voor ze zijn en waar voldoende voedsel is. Maakt het nog uit op welk tijdstip je gaat vissen? Een getuige op een eiland in de Grote Oceaan zei iets interessants over de beste tijd om te vissen. Toen hij een zendeling vroeg om mee te gaan vissen, zei de zendeling: ‘Oké, dan zie ik je morgenochtend om negen uur.’ Daarop zei de broeder: ‘Je snapt het niet. We gaan als het de juiste tijd is voor de vissen, niet als het de juiste tijd is voor ons.’

9 Zo gingen ook vissers van mensen in de eerste eeuw naar de plaatsen waar de ‘vissen’ te vinden waren en op een tijd dat ze er waarschijnlijk zouden zijn. Jezus’ volgelingen predikten bijvoorbeeld in de tempel en in de synagogen, van huis tot huis en op het marktplein (Hand. 5:42; 17:17; 18:4). Ook wij moeten goed op de hoogte zijn van de gewoonten van de mensen die in ons gebied wonen. We moeten flexibel zijn en prediken waar en wanneer we de grootste kans hebben mensen te vinden (1 Kor. 9:19-23).

VAKKUNDIGE VISSERS . . . 1. vissen waar en wanneer ze de grootste kans hebben vis te vinden (Zie alinea 8-9)

10. Welk gereedschap geeft Jehovah’s organisatie ons?

10 Een visser heeft het juiste visgereedschap nodig en moet weten hoe hij het moet gebruiken. Ook wij hebben de juiste uitrusting nodig voor ons werk. En we moeten weten hoe we dat gereedschap moeten gebruiken. Jezus gaf zijn discipelen duidelijke instructies voor het visserswerk. Hij zei wat ze moesten meenemen, waar ze moesten prediken en wat ze moesten zeggen (Matth. 10:5-7; Luk. 10:1-11). In deze tijd heeft Jehovah’s organisatie voorzien in een ‘gereedschapskist’, het Onderwijspakket, waarin gereedschap zit dat heel goed werkt. * En we leren hoe we het gereedschap moeten gebruiken. Die opleiding geeft ons vertrouwen en maakt ons vakkundig in ons werk (2 Tim. 2:15).

VAKKUNDIGE VISSERS . . . 2. zijn opgeleid om het juiste visgereedschap te gebruiken (Zie alinea 10)

VERGROOT JE MOED

11. Waarom moeten vissers van mensen moedig zijn?

11 Beroepsvissers moeten moedig zijn. Soms krijgen ze te maken met onvoorspelbare situaties op zee. Ze moeten vaak ’s nachts werken en kunnen plotseling in een storm terechtkomen. Ook vissers van mensen hebben moed nodig. Als je begint met prediken en zegt dat je een van Jehovah’s Getuigen bent, krijg je misschien te maken met tegenstand van familie, spot van kennissen en weerstand tegen onze boodschap. Maar dat hoeft je niet te verrassen. Jezus waarschuwde dat hij zijn volgelingen eropuit zou sturen in een vijandige omgeving (Matth. 10:16).

12. Wat kan je volgens Jozua 1:7-9 helpen moediger te worden?

12 Hoe kun je moediger worden? Om te beginnen moet je ervan overtuigd zijn dat Jezus vanuit de hemel nog steeds leiding geeft aan dit werk (Joh. 16:33; Openb. 14:14-16). Versterk vervolgens je geloof in Jehovah’s belofte dat hij voor je zal zorgen (Matth. 6:32-34). Hoe sterker je geloof wordt, hoe moediger je zult zijn. Petrus en zijn collega’s lieten zien dat ze een sterk geloof hadden toen ze hun vissersbedrijf in de steek lieten om Jezus te kunnen volgen. Jij hebt laten zien dat je een sterk geloof hebt toen je familieleden en kennissen vertelde dat je met Jehovah’s Getuigen de Bijbel bestudeerde en naar hun bijeenkomsten ging. Ongetwijfeld heb je in je gedrag en je leven grote veranderingen aangebracht om te kunnen leven naar Jehovah’s rechtvaardige normen. Ook daarvoor waren geloof en moed nodig. Blijf je moed versterken, want je kunt er zeker van zijn dat ‘Jehovah, je God, met je is, waar je ook gaat’. (Lees Jozua 1:7-9.)

VAKKUNDIGE VISSERS . . . 3. werken moedig door als de omstandigheden veranderen (Zie alinea 11-12)

13. Hoe kunnen bidden en mediteren je helpen moediger te worden?

13 Wat kun je nog meer doen om moediger te worden? Bid om moed en vrijmoedigheid (Hand. 4:29, 31). Jehovah zal je gebeden verhoren en je nooit in de steek laten. Hij is er altijd om je te steunen. Daarnaast kun je mediteren over hoe Jehovah mensen in het verleden heeft gered. Denk er ook over na hoe hij jou heeft geholpen met problemen om te gaan en je de kracht heeft gegeven je leven te veranderen. Degene die zijn volk door de Rode Zee heen leidde, kan jou beslist helpen een discipel van Christus te worden (Ex. 14:13). Je kunt dezelfde overtuiging hebben als de psalmist die zei: ‘Jehovah staat aan mijn kant, ik zal niet bang zijn. Wat kan een mens mij doen?’ (Ps. 118:6)

14. Wat kun je leren van de ervaringen van Masae en Tomoyo?

14 Er is nog een manier om moediger te worden. Je kunt erover nadenken hoe Jehovah mensen die van nature heel verlegen zijn heeft geholpen moed te verzamelen. Bijvoorbeeld een zuster die Masae heet. Ze was zo verlegen dat ze dacht nooit openlijk over haar geloof te kunnen praten. Ze moest er niet aan denken met vreemden te praten. Het voelde voor haar als een hoge muur waar ze niet overheen kon komen. Daarom deed ze speciaal moeite om meer liefde voor God en voor haar naaste te krijgen. Ze dacht erover na hoe dringend de tijd is waarin we leven en bad om hulp om haar wens om te prediken te vergroten. Uiteindelijk overwon ze haar angst en ging ze zelfs pionieren. Jehovah kan ook nieuwe verkondigers helpen moedig te zijn. Neem de ervaring van een zuster die Tomoyo heet. De eerste huisbewoner die ze trof toen ze voor het eerst van huis tot huis ging schreeuwde: ‘Ik wil niks met Jehovah’s Getuigen te maken hebben!’ Daarna smeet ze de deur dicht. Maar Tomoyo was niet bang en zei tegen haar partner: ‘Hoorde je dat? Ik hoefde helemaal niks te zeggen. Ze wist meteen dat ik een Getuige was. Ik ben echt blij!’ Tomoyo is nu gewone pionier.

VERGROOT JE ZELFDISCIPLINE

15. Wat is zelfdiscipline, en waarom is het voor christenen belangrijk?

15 Goede vissers zijn gedisciplineerd. Zelfdiscipline is de kracht om steeds weer te doen wat moet gebeuren. Beroepsvissers moeten de discipline hebben vroeg op te staan en door te gaan met werken, ook al is het slecht weer. Ook wij hebben zelfdiscipline nodig om te volharden en ons werk af te krijgen (Matth. 10:22).

16. Hoe kun je zelfdiscipline krijgen?

16 Met zelfdiscipline word je niet geboren. Van nature hebben we juist vaak de neiging de weg van de minste weerstand te kiezen. Zelfdiscipline vraagt om zelfbeheersing. Je hebt dus hulp nodig om jezelf te drillen om de dingen te doen die je misschien moeilijk vindt. Jehovah geeft je die hulp via zijn heilige geest (Gal. 5:22, 23).

17. Hoe beschrijft Paulus in 1 Korinthiërs 9:25-27 de moeite die hij deed om zelfdiscipline te krijgen?

17 Paulus had zelfdiscipline. Maar hij gaf toe dat hij zijn lichaam moest ‘beuken’ om het juiste te doen. (Lees 1 Korinthiërs 9:25-27.) Hij drong er bij anderen op aan discipline te hebben en alles ‘netjes en volgens regeling’ te doen (1 Kor. 14:40). Je hebt zelfdiscipline nodig om vast te houden aan een goede geestelijke routine, waartoe ook geregelde deelname aan het symbolische visserswerk behoort (Hand. 2:46).

STEL HET NIET UIT

18. Wanneer beziet Jehovah je als succesvol?

18 Het succes van een visser is af te meten aan hoeveel vis hij vangt. Maar in de prediking wordt succes niet bepaald door hoeveel mensen je helpt Jehovah’s Getuigen te worden (Luk. 8:11-15). Zolang je ermee doorgaat het goede nieuws te prediken en anderen te onderwijzen, beziet Jehovah je als succesvol. Waarom? Omdat je dan gehoorzaam bent aan hem en aan zijn Zoon (Mark. 13:10; Hand. 5:28, 29).

19-20. Welke stimulans hebben we om te prediken?

19 In sommige landen mag je alleen in bepaalde maanden vissen. Als het einde van het visseizoen dan dichterbij komt, is dat voor vissers vaak een extra stimulans om hun best te doen. Wij hebben als vissers van mensen nu ook een extra stimulans om te prediken: het einde van deze wereld komt snel dichterbij! Er is nog maar weinig tijd voor dit levensreddende werk. Stel het dus niet uit eraan deel te nemen en wacht niet tot de omstandigheden perfect zijn (Pred. 11:4).

20 Kom nu in actie om je motivatie, je kennis van de Bijbel, je moed en je zelfdiscipline te vergroten. Sluit je aan bij de meer dan acht miljoen vissers van mensen. Dan zul je de vreugde van Jehovah ervaren (Neh. 8:10). Neem je voor zo veel mogelijk te prediken en dat vol te houden tot het einde. Het volgende artikel gaat in op drie manieren om jezelf te motiveren om als visser van mensen het goede nieuws van het Koninkrijk te blijven prediken.

LIED 66 Maak het goede nieuws bekend

^ ¶5 Jezus nodigde nederige, hardwerkende vissers uit om zijn discipelen te zijn. In deze tijd nodigt hij mensen met dezelfde eigenschappen uit om vissers van mensen te worden. Dit artikel geeft tips voor degenen die de Bijbel met ons bestuderen maar die aarzelen om Jezus’ uitnodiging te aanvaarden.

^ ¶1 TERM TOEGELICHT: Met ‘vissers van mensen’ wordt gedoeld op iedereen die het goede nieuws predikt en anderen leert discipelen van Christus te worden.

^ ¶10 Zie het artikel ‘De waarheid onderwijzen’ in De Wachttoren van oktober 2018, blz. 11-16.