Doorgaan naar inhoud

Jezus redt: Hoe?

Het antwoord uit de Bijbel

Toen Jezus zijn leven gaf als loskoopoffer betekende dit redding voor veel mensen (Mattheüs 20:28). De Bijbel noemt Jezus dan ook de ‘redder van de wereld’ (1 Johannes 4:14). Er staat ook: ‘Er zal via niemand anders redding komen, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor we gered kunnen worden’ (Handelingen 4:12).

Jezus ‘heeft de dood geproefd’ voor iedereen die in hem gelooft (Hebreeën 2:9; Johannes 3:16). Daarna ‘wekte God hem uit de dood op’, en Jezus ging terug naar de hemel als geestelijk wezen (Handelingen 3:15). Daar ‘kan hij degenen die via hem tot God naderen, volledig redden, omdat hij altijd blijft leven om voor ze te pleiten’ (Hebreeën 7:25).

Waarom hebben we Jezus nodig om voor ons te pleiten?

We zijn allemaal zondaars (Romeinen 3:23). Zonde werpt een barrière op tussen ons en God en leidt tot de dood (Romeinen 6:23). Maar Jezus pleit voor degenen die in zijn loskoopoffer geloven (1 Johannes 2:1, vtn.). Hij vraagt God om hun gebeden te verhoren en hun zonden te vergeven op basis van zijn offerdood (Mattheüs 1:21; Romeinen 8:34). God luistert naar die verzoeken van Jezus omdat ze in overeenstemming zijn met Zijn wil. God stuurde Jezus naar de aarde ‘zodat de wereld door hem gered zou worden’ (Johannes 3:17).

Is geloof in Jezus het enige dat nodig is om gered te worden?

Nee. Hoewel geloof in Jezus wel een vereiste is om gered te worden, is er meer nodig (Handelingen 16:30, 31). De Bijbel zegt: ‘Zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder daden dood’ (Jakobus 2:26). Om gered te worden, moeten we:

  • Jezus en zijn Vader, Jehovah, leren kennen (Johannes 17:3).

  • ons geloof in Jezus en God sterker maken (Johannes 12:44; 14:1).

  • geloof tonen door hun geboden te gehoorzamen (Lukas 6:46; 1 Johannes 2:17). Jezus zei dat niet iedereen die hem ‘Heer’ noemde gered zou worden, ‘maar alleen degene die de wil doet van [zijn] Vader in de hemel’ (Mattheüs 7:21).

  • geloof blijven tonen ondanks moeilijkheden. Jezus zei: ‘Wie volhardt tot het einde zal worden gered’ (Mattheüs 24:13).