Aan de Romeinen 5:1-21

5  We zijn dus door geloof rechtvaardig verklaard.+ Laten we daarom vrede bewaren* met God via onze Heer Jezus Christus.+  Door geloof in hem hebben we ook toegang gekregen tot de onverdiende goedheid die we nu ervaren.*+ Laten we gelukkig zijn* vanwege onze hoop om in de glorie* van God te delen.  En dat niet alleen, maar laten we ook gelukkig zijn* onder beproevingen,+ want we weten dat beproeving tot volharding leidt,+  volharding vervolgens tot een goedgekeurde positie+ en de goedgekeurde positie tot hoop.+  En die hoop loopt niet op een teleurstelling uit+ omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de heilige geest, die ons is gegeven.+  Terwijl we nog zwak waren,+ is Christus inderdaad op de vastgestelde tijd voor goddeloze mensen gestorven.  Zelden zal iemand voor een rechtvaardig mens willen sterven, al zal iemand misschien nog wel de moed hebben voor een goed mens te sterven.  Maar God heeft ons zijn eigen liefde bewezen* doordat Christus voor ons is gestorven terwijl we nog zondaars waren.+  Omdat we nu rechtvaardig zijn verklaard door zijn bloed,+ is het des te zekerder dat we via hem gered zullen worden van Gods woede.+ 10  Want als we in de tijd dat we vijanden waren met God werden verzoend door de dood van zijn Zoon,+ dan zullen we nu we verzoend zijn zeker gered worden door zijn leven. 11  En dat niet alleen, maar we zijn ook gelukkig in God dankzij onze Heer Jezus Christus, via wie we nu verzoend zijn.+ 12  Dus door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood,+ en zo heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid omdat ze allemaal hebben gezondigd.+ 13  Want er was al zonde in de wereld voordat de wet er was, maar zonde wordt niemand aangerekend als er geen wet is.+ 14  Toch heeft de dood vanaf Adam tot Mozes als koning geregeerd, zelfs over hen die niet hadden gezondigd met eenzelfde overtreding als Adam, die overeenkomst vertoont met hem die zou komen.+ 15  Maar de gave verschilt van de overtreding. Want als door de overtreding van één mens velen zijn gestorven, dan hebben de onverdiende goedheid van God en zijn vrije gave door de onverdiende goedheid van de ene mens,+ Jezus Christus, voor velen des te meer te betekenen!+ 16  Ook heeft de vrije gave een andere uitwerking dan de zonde van de ene mens.+ Want het vonnis na één overtreding was veroordeling,+ maar de gave na veel overtredingen was een rechtvaardigverklaring.+ 17  Want als door de overtreding van de ene mens de dood via hem als koning heeft geregeerd,+ dan is het des te zekerder dat via de ene persoon, Jezus Christus,+ degenen die de overvloed van de onverdiende goedheid en van de vrije gave van rechtvaardigheid+ ontvangen, zullen leven en als koning zullen regeren!+ 18  Zoals één overtreding dus voor alle soorten mensen tot veroordeling heeft geleid,+ zo leidt ook één daad van rechtvaardiging ertoe dat alle soorten mensen+ rechtvaardig worden verklaard voor leven.+ 19  Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen zondaars werden,+ zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene persoon velen rechtvaardig worden.+ 20  De wet is erbij gekomen zodat de overtredingen zouden toenemen.+ Maar waar zonde toenam, kwam er nog meer onverdiende goedheid. 21  Met welk doel? Zodat net zoals de zonde als koning heeft geregeerd met de dood,+ de onverdiende goedheid ook als koning zou regeren door rechtvaardigheid, wat leidt tot eeuwig leven via onze Heer Jezus Christus.+

Voetnoten

Of mogelijk ‘we hebben daarom vrede’.
Lett.: ‘waarin we nu staan’.
Of mogelijk ‘we zijn gelukkig’.
Of ‘heerlijkheid’.
Of mogelijk ‘we zijn ook gelukkig’.
Of ‘aanbevolen’.

Aantekeningen

Media