Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen over de Bijbel

Vragen over de Bijbel

Kunnen onze zonden worden vergeven?

Het krijgen van Gods goedkeuring is niet te moeilijk

Volgens de Bijbel zijn alle mensen zondaars. We hebben de neiging om te zondigen geërfd van de eerste mens, Adam. Daarom doen we soms slechte dingen waar we later misschien spijt van krijgen. Gods Zoon, Jezus Christus, heeft voor onze zonden betaald door voor ons te sterven. Zijn loskoopoffer heeft vergeving mogelijk gemaakt. Dat offer is een geschenk van God. (Lees Romeinen 3:23, 24.)

Sommige mensen hebben ernstige zonden begaan en vragen zich af of God ze nog kan vergeven. Gelukkig staat er in Gods Woord: „Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:7). Onze God, Jehovah, is bereid zelfs ernstige zonden te vergeven als we de juiste instelling hebben en berouw tonen. (Lees Jesaja 1:18.)

Wat moeten we doen om vergeving te krijgen?

Als we willen dat Jehovah ons vergeeft, moeten we hem beter leren kennen — zijn persoonlijkheid, zijn raad voor ons en wat hij van ons vraagt (Johannes 17:3). Hij vergeeft mensen graag als ze berouw hebben van hun slechte gedrag en proberen te veranderen. (Lees Handelingen 3:19.)

Het krijgen van Gods goedkeuring is niet te moeilijk voor ons. Jehovah heeft begrip voor onze zwakheden. Hij heeft medegevoel en is mild. Wordt u er door zijn goedheid niet toe gemotiveerd te onderzoeken hoe u zijn wil kunt doen? (Lees Psalm 103:13, 14.)