2 Korintus 9:1-15

  • Alesan kanggo mènèhi sumbangan (1-15)

    • Gusti Allah nresnani wong sing bahagia wektu mènèhi (7)

9  Sakjané, aku ora perlu nulis marang kowé soal bantuan kanggo wong-wong suci+  merga aku ngerti nèk kowé réla mbantu. Aku ngalem kowé ing ngarepé sedulur-sedulur ing Makédonia. Aku crita nèk kowé sing ana ing Akhaya* wis siap mbantu kèt taun wingi. Merga kowé bener-bener réla, sedulur-sedulur kuwi ya niru kowé sing réla.  Mula, saiki aku ngongkon sedulur-sedulur kuwi marani kowé, bèn apa sing wis tak banggakké saka kowé kuwi kebukti bener lan bèn kowé bener-bener siap kaya sing wis tak omongké marang sedulur-sedulur kuwi.  Nèk aku lan sedulur-sedulur saka Makédonia teka, terus ndelok kowé durung siap, aku lan kowé bakal isin merga aku wis percaya tenan karo kowé.  Mula, kétoké aku perlu ngongkon sedulur-sedulur kuwi teka luwih dhisik marani kowé lan nglumpukké sumbangan sing wis mbok janjèkké. Nèk sumbangan kuwi wis siap, kuwi mbuktèkké nèk kowé pancèn murah hati lan ora kepeksa wektu mènèhi.  Dadi intiné, wong sing nyebar sithik bakal manèn sithik, ning wong sing nyebar akèh bakal manèn akèh.+  Mendhing saben wong mènèhi sesuai karo sing wis diputuské ing njero atiné, ora karo sambat utawa kepeksa,+ merga Gusti Allah nresnani wong sing bahagia wektu mènèhi.+  Sakliyané kuwi, Gusti Allah kuwi apikan banget. Dhèwèké isa nyukupi kebutuhanmu bèn kowé ora kekurangan lan bèn kowé nduwé apa waé sing mbok butuhké kanggo nindakké gawéan sing apik.+  Iki sesuai karo ayat sing kandha, ”Dhèwèké seneng mènèhi lan seneng mbantu wong mlarat. Tumindaké sing bener bakal diéling-éling nganti sakterusé.”+ 10  Gusti Allah wis nyedhiakké akèh benih kanggo petani lan nyedhiakké roti kanggo dipangan. Mula, Gusti Allah ya bakal nyedhiakké benih sing akèh banget bèn isa mbok sebar lan bakal mbantu kowé manèn akèh hasil sing apik saka tumindakmu sing bener. 11  Gusti Allah mènèhi berkah sing akèh banget kanggo kowé bèn kowé isa murah hati wektu mènèhi sumbangan. Terus, wong-wong bakal ngucap syukur marang Gusti Allah merga sumbangan sing mbok wènèhké liwat aku. 12  Bantuan iki ora mung mbantu nyukupi kebutuhané wong-wong suci.+ Bantuan iki ya nggawé akèh wong ngucap syukur marang Gusti Allah. 13  Bantuan sing mbok wènèhké bakal mbuktèkké kowé kuwi wong sing kaya apa. Wong-wong kuwi bakal ngluhurké Gusti Allah merga kowé manut marang kabar apik soal Kristus sing mbok wartakké, lan merga kowé murah hati wektu mènèhi sumbangan marang wong-wong kuwi lan marang kabèh wong.+ 14  Wong-wong kuwi bakal nresnani kowé lan ndongakké kowé merga Gusti Allah wis apikan banget karo kowé. 15  Aku ngucap syukur marang Gusti Allah merga wis mènèhi hadiah sing luar biasa nganti ora isa dijelaské nganggo kata-kata.

Katrangan Tambahan

Provinsi ing Roma sing ibu kotané yaiku Korintus.