Jenesis 3:1-24

  • Stamba blong sin (1-13)

    • Faswan giaman tok (4, 5)

  • Jajmen blong Jehova long ol rebel (14-24)

    • Profet tok long saed blong pikinini blong woman (15)

    • God i ronemaot man long Iden (23, 24)

3  Nao snek+ i wan animol we i lukaot gud moa* i bitim evri narafala wael animol we Jehova God i mekem. Ale hem i talem long woman ya se: “?I tru we God i talem se yutufala i no mas kakae frut blong evri tri we oli stap long garen ya?”+  Nao woman ya i talem long snek ya se: “Mitufala i save kakae frut blong ol tri we oli stap long garen ya.+  Be tri ya nomo we i stap long medel blong garen ya,+ God i talem se: ‘Yutufala i no mas kakae frut blong hem, mo yutufala i no mas tajem, sipos no bambae yutufala i ded.’”  Be snek ya i talem long woman ya se: “Bambae yutufala i no ded.+  From we God i save se long dei ya we yutufala i kakae frut ya, ae blong yutufala bambae i open, mo bambae yutufala i kam olsem God, yutufala i save samting we i gud mo samting we i nogud.”+  Nao woman ya i luk se frut blong tri ya i gud tumas blong kakae mo i pulum ae blong hem, yes tri ya i naes blong lukluk. Ale hem i tekem frut blong tri ya mo i kakae.+ Biaen, hem i givim sam long hasban blong hem taem i stap wetem hem, nao hem tu i kakae.+  Nao ae blong tufala i open, mo tufala i luksave se tufala i neked nomo. Ale tufala i somap ol lif blong figtri mo tufala i parpar long hem.+  Biaen tufala i harem voes blong Jehova God taem hem i stap wokbaot long garen long sapa,* nao man ya wetem waef blong hem tufala i go long ol tri we oli stap long garen ya, blong haed long Jehova God.  Nao Jehova God i gohed blong singaot man ya, i se: “?Yu stap wea?” 10  Sam taem biaen, man ya i ansa se: “Mi harem voes blong yu long garen, be mi fraet from we mi neked, taswe mi go haed.” 11  Nao God i talem se: “?Hu i talem long yu se yu neked?+ ?Yu yu kakae frut blong tri we mi talem long yu se yu no mas kakae?”+ 12  Be man ya i talem se: “Woman ya we yu givim long mi, hem nao i givim frut blong tri ya long mi, nao mi kakae.” 13  Ale Jehova God i talem long woman ya se: “?Wanem samting ya we yu yu mekem?” Mo woman ya i talem se: “Snek ya nao i trikim mi, nao mi kakae.”+ 14  Nao Jehova God i talem long snek ya+ se: “From we yu yu mekem samting ya, bambae yu yu daon moa long evri wael animol mo long evri animol we oli save laef wetem ol man. Long ful laef blong yu, bambae yu stap pulum bel blong yu blong go olbaot, mo bambae yu stap kakae das blong graon. 15  Bambae mi mekem se yu+ wetem woman ya+ yutufala i badfren,*+ mo pikinini* blong yu+ wetem pikinini* blong hem+ bambae oli badfren. Bambae hem i smasem* hed blong yu,+ mo yu bambae yu givim kil long* bak blong leg blong hem daon.”+ 16  Biaen hem i talem long woman ya se: “Bambae mi mekem se yu harem nogud moa long bodi blong yu taem yu gat bel. Mo bambae yu harem nogud taem yu bonem pikinini. Mo bambae yu stap wantem hasban blong yu tumas, mo hem bambae i bos long yu.” 17  Nao hem i talem long Adam* se: “Mi mi bin talem long yu+ se: ‘Yu no mas kakae frut blong tri ya.’ Be yu yu lesin long waef blong yu nao yu kakae frut blong tri ya, taswe bambae mi mekem graon ya i kam nogud.+ Long ful laef blong yu, bambae yu stap harem nogud blong kasem kakae we yu wantem.+ 18  Ol ropnil mo ol rabis gras bambae oli gru olbaot long graon ya, mo yu mas kakae ol samting we oli stap gru long graon ya. 19  Bambae yu mas swet blong kasem kakae* blong yu, mo bambae yu mekem olsem gogo kasem we yu gobak long graon, from we mi mi wokem yu long graon.+ Yu yu das taswe bambae yu gobak long das.”+ 20  Afta long samting ya, Adam i singaot waef blong hem se Iv,* from we bambae hem i mama blong olgeta man we oli laef.+ 21  Nao Jehova i wokem ol longfala klos blong Adam mo Iv long skin blong animol blong tufala i werem.+ 22  Biaen Jehova God i talem se: “Naoia man i kam olsem yumi, hem i save samting we i gud mo samting we i nogud.+ Taswe mi mas mekem wan samting, blong hem i no save pusum han blong hem mo i tekem frut blong tri blong laef,+ i kakae nao i laef olwe.”* 23  Nao Jehova God i ronemaot hem long garen blong Iden+ blong i go mekem garen long graon ya we fastaem God i mekem man ya long hem.+ 24  Nao hem i ronemaot man ya, mo i putum ol jerubim+ mo wan naef blong faet long is blong garen ya, blong oli blokem rod we i go long tri blong laef. Naef ya i gat faea long hem mo i stap tantanem hem i goraon.

Ol futnot

NT: “waes blong mekem trik.”
NT: “long taem we win i stap blu.”
NT: “enemi.”
PT: “sid.”
PT: “sid.”
NT: “givim kil long; kilim.”
NT: “kilim; smasem.”
Hemia i minim “Man We i Kamaot Long Graon; Man.”
NT: “bred.”
Hemia i minim “Hemia We i Laef.”
NT: “gogo i no save finis.”