Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Ikaduha nga Libro han mga Hadi

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Elias igintagna an kamatay ni Ahazias (1-18)

 • 2

  • Elias gindara pinaagi hin buhawi (1-18)

   • Eliseo ginkuha an panpropeta nga bado ni Elias (13, 14)

  • Eliseo gintambal tubig ha Jerico (19-22)

  • Ginpatay hin mga oso an mga bata tikang ha Bethel (23-25)

 • 3

  • Hi Jehoram, hadi han Israel (1-3)

  • Moab nagrebelde ha Israel (4-25)

  • Napirde an Moab (26, 27)

 • 4

  • Lana han balo ginpadamu ni Eliseo (1-7)

  • Pagin maabiabihon han Sunamita (8-16)

  • Babaye ginbalosan hin anak; namatay an bata (17-31)

  • Ginbanhaw ni Eliseo an bata (32-37)

  • Ginhimo ni Eliseo nga makaon an utan (38-41)

  • Ginpadamu ni Eliseo an tinapay (42-44)

 • 5

  • Natambal an liprosi ni Naaman pinaagi kan Eliseo (1-19)

  • Gehazi ginhampak hin liprosi (20-27)

 • 6

  • Ginpalutaw ni Eliseo an ulo-ulo han atsa (1-7)

  • Hi Eliseo kontra ha mga Siryano (8-23)

   • Mga mata han kabulig ni Eliseo ginpukrat (16, 17)

   • Mga Siryano ginbuta an hunahuna (18, 19)

  • Gutom ha Samaria (24-33)

 • 7

  • Igintagna ni Eliseo an katapos han gutom (1, 2)

  • Pagkaon nahiagian ha kampo han mga Siryano (3-15)

  • Natuman an tagna ni Eliseo (16-20)

 • 8

  • Iginbalik an tuna han Sunamita (1-6)

  • Eliseo, Ben-hadad, ngan Hazael (7-15)

  • Hi Jehoram, hadi han Juda (16-24)

  • Hi Ahazias, hadi han Juda (25-29)

 • 9

  • Jehu gindihogan nga hadi han Israel (1-13)

  • Jehoram ngan Ahazias ginpatay ni Jehu (14-29)

  • Jezebel ginpatay; ginkaon han mga ayam an iya unod (30-37)

 • 10

  • Panimalay ni Ahab ginpatay ni Jehu (1-17)

   • Hi Jehonadab inupod kan Jehu (15-17)

  • Magsiringba ni Baal ginpamatay ni Jehu (18-27)

  • Sumaryo han pagmando ni Jehu (28-36)

 • 11

  • Gin-agaw ni Atalia an trono (1-3)

  • Jehoas sekreto nga ginhimo nga hadi (4-12)

  • Ginpatay hi Atalia (13-16)

  • Pagbag-o nga ginhimo ni Jehoiada (17-21)

 • 12

  • Hi Jehoas, hadi han Juda (1-3)

  • Gin-ayad ni Jehoas an templo (4-16)

  • Pagsulong han mga Siryano (17, 18)

  • Ginpatay hi Jehoas (19-21)

 • 13

  • Hi Jehoahaz, hadi han Israel (1-9)

  • Hi Jehoas, hadi han Israel (10-13)

  • Kadasig ni Jehoas ginsarihan ni Eliseo (14-19)

  • Kamatay ni Eliseo; iya mga tul-an nakabanhaw (20, 21)

  • Ultimo nga tagna ni Eliseo natuman (22-25)

 • 14

  • Hi Amazias, hadi han Juda (1-6)

  • Pakiggirra ha Edom ngan ha Israel (7-14)

  • Kamatayon ni Jehoas han Israel (15, 16)

  • Kamatayon ni Amazias (17-22)

  • Hi Jeroboam II, hadi han Israel (23-29)

 • 15

  • Hi Azarias, hadi han Juda (1-7)

  • Kataposan nga mga hadi han Israel: Zacarias (8-12), Salum (13-16), Menahem (17-22), Pekahias (23-26), Peka (27-31)

  • Hi Jotam, hadi han Juda (32-38)

 • 16

  • Hi Ahaz, hadi han Juda (1-6)

  • Mga Asiryano ginhukipan ni Ahaz (7-9)

  • Pagano nga halaran ginsubad ni Ahaz (10-18)

  • Kamatayon ni Ahaz (19-20)

 • 17

  • Hi Hoshea, hadi han Israel (1-4)

  • Kapukan han Israel (5, 6)

  • Israel igindistyero kay nag-apostata (7-23)

  •  Mga dayo gindara ha mga syudad han mga Samaritano (24-26)

  • Mga relihiyon han mga Samaritano (27-41)

 • 18

  • Hi Hezekias, hadi han Juda (1-8)

  • Repaso han kapukan han Israel (9-12)

  • Ginsulong ni Senakerib an Juda (13-18)

  • Gintamay han Rabsake hi Jehova (19-37)

 • 19

  • Hi Hezekias nangaro hin bulig ha Dios pinaagi kan Isaias (1-7)

  • Jerusalem gintarhog ni Senakerib (8-13)

  • Pag-ampo ni Hezekias (14-19)

  • Baton han Dios iginsumat ni Isaias (20-34)

  • Ginpamatay han usa nga anghel an 185,000 nga Asiryano (35-37)

 • 20

  • Pagkasakit ngan kaopay ni Hezekias (1-11)

  • Mga mensahero han Babilonya (12-19)

  • Kamatayon ni Hezekias (20, 21)

 • 21

  • Hi Manases, hadi han Juda; an iya pamatay (1-18)

   • Bubungkagon an Jerusalem (12-15)

  • Hi Amon, hadi han Juda (19-26)

 • 22

  • Hi Josias, hadi han Juda (1, 2)

  • Instruksyon ha pag-ayad han templo (3-7)

  • Nahiagian an libro han Balaud (8-13)

  • Tagna ni Hulda nga kadaot (14-20)

 • 23

  • Pagbag-o nga ginhimo ni Josias (1-20)

  • Ginsaurog an Paskua (21-23)

  • Dugang pa nga pagbag-o nga ginhimo ni Josias (24-27)

  • Kamatayon ni Josias (28-30)

  • Hi Jehoahaz, hadi han Juda (31-33)

  • Hi Jehoiakim, hadi han Juda (34-37)

 • 24

  • Pagrebelde ngan kamatay ni Jehoiakim (1-7)

  • Hi Jehoiakin, hadi han Juda (8, 9)

  • Siyahan nga pagdistyero ha Babilonya (10-17)

  • Hi Zedekias, hadi han Juda; an iya pagrebelde (18-20)

 • 25

  • Kan Nabucodonosor paglikos ha Jerusalem (1-7)

  • Jerusalem ngan templo ginbungkag; ikaduha nga pagdistyero (8-21)

  • Gedalias ginhimo nga gobernador (22-24)

  • Ginpatay hi Gedalias; katawohan pinalagiw ngadto ha Ehipto (25, 26)

  • Jehoiakin ginpagawas ha Babilonya (27-30)