An Ikaduha nga Surat ha mga Taga-Corinto 11:1-33

  • Hi Pablo ngan an sobra kaopay nga mga apostol (1-15)

  • Mga kakurian ni Pablo sugad nga apostol (16-33)

11  Karuyag ko unta nga pasensyahan ako niyo han akon gutiay nga pagkadiri-makatadunganon. Pero ha pagkamatuod, nagpapasensya kamo ha akon!  Kay naabugho ako tungod ha iyo pariho han pangabugho han Dios,* kay iginsaad ko nga ipakasal kamo ha usa nga bana basi maipresentar ko kamo ha Kristo sugad hin putli* nga birhen.+  Pero nahahadlok ako nga ha anoman nga paagi, sugad han halas nga naglimbong kan Eva ha tuso nga paagi,+ bangin madaot an iyo mga hunahuna nga tungod hito diri na kamo magin sinsero ngan putli* nga sadang niyo ipakita ha Kristo.+  Kay kon may naabot ngan nagsasangyaw hin Jesus nga iba han amon iginsangyaw, o nakarawat kamo hin espiritu nga iba han iyo ginkarawat, o hin maopay nga sumat nga iba han iyo ginkarawat,+ masayon kamo magpasensya ha iya.  Kay ginhuhunahuna ko nga waray ako magin ubos kay ha iyo sobra kaopay nga mga apostol ha bisan usa nga butang.+  Pero bisan kon diri ako maopay magyakan,+ diri gud ako sugad hito ha kahibaro; ha pagkamatuod iginpatin-aw namon ito ha iyo ha ngatanan nga paagi ngan ha ngatanan nga butang.  O nakasala ba ako ha akon pagpaubos basi pahitas-on kamo, kay malipayon nga iginpasamwak ko ha iyo an maopay nga sumat han Dios nga waray bayad?+  An iba nga mga kongregasyon akon ginkuhaan* pinaagi ha pagkarawat hin mga probisyon* basi makagserbi ha iyo.+  Pero han nakada pa ako ha iyo ngan nanginahanglan ako, waray ako makapabug-at ha bisan hin-o, kay an kabugtoan nga inabot tikang ha Macedonia hura nga nagsustento han akon mga panginahanglan.+ Oo, ha ngatanan nga paagi waray ako makapabug-at ha iyo ngan padayon nga bubuhaton ko ito.+ 10  Tubtob nga aadi ha akon an kamatuoran han Kristo, diri ako maundang hini nga paghambog+ ha mga rehiyon han Acaya. 11  Ha ano nga rason? Tungod ba kay diri ko kamo hinigugma? Maaram an Dios nga hinigugma ko kamo. 12  Pero an akon ginbubuhat padayon ko nga bubuhaton,+ basi mawara an pasangilan han mga namimiling hin basihan* nga magin pariho ha amon ha mga butang* nga ira iginhahambog. 13  Kay ito nga kalalakin-an buwa nga mga apostol, maglimbong nga mga magburuhat, nagpapakunokuno hira nga mga apostol han Kristo.+ 14  Ngan diri ito urusahon, kay hi Satanas mismo padayon nga nagpapakauroanghel han kalamrag.+ 15  Salit diri ako nahipapausa kon an iya mga ministro padayon liwat nga nagpapakunokuno nga mga ministro han katadongan. Pero an ira kataposan madepende ha ira mga buhat.+ 16  Gin-uutro ko pagsiring: Waray bisan hin-o nga maghunahuna nga diri ako makatadunganon. Pero bisan kon sugad hito an iyo paghunahuna, karawata ako niyo pariho hin tawo nga diri makatadunganon, basi ako liwat makaghambog hin gutiay. 17  An ginyayakan ko yana diri pagsunod ha ehemplo han Ginoo, kondi nagyayakan ako sugad hin diri makatadunganon nga tawo, nga nasarig ha kalugaringon ngan naghahambog. 18  Tungod kay damu an naghahambog uyon ha unod,* maghahambog liwat ako. 19  Tungod kay “makatadunganon” gud kamo, malipayon nga nagpapasensya kamo ha mga tawo nga diri makatadunganon. 20  Ha pagkamatuod, nagpapasensya kamo ha bisan hin-o nga nag-uuripon ha iyo, ha bisan hin-o nga naglalamoy han iyo mga panag-iya, ha bisan hin-o nga nag-aagaw han aada ha iyo, ha bisan hin-o nga nagpapahitaas han iya kalugaringon ha iyo, ngan ha bisan hin-o nga nagtatampalo ha iyo. 21  Kaarawdan namon an akon pagsiring hini, kay baga hin ginios kami nga maluya. Pero kon maisugon nga nagios an iba—nagyayakan ako ha diri makatadunganon nga paagi—ako liwat maisugon nga nagios. 22  Mga Hebreo ba hira? Ako liwat.+ Mga Israelita ba hira? Ako liwat. Katulinan* ba hira ni Abraham? Ako liwat.+ 23  Mga ministro ba hira han Kristo? Nabaton ako pariho hin lurong nga tawo, labaw pa gud ako ha ira: mas damu an akon ginbuhat,+ mas agsob ako prisuhon,+ nag-antos ako hin diri maihap nga pagkastigo, ngan damu ka beses nga haros mamatay ako.+ 24  Lima ka beses nga ginlatob ako han mga Judio nga kulang na la hin usa ka latob basi mag-40,+ 25  tulo ka beses nga ginkastigo ako gamit an mga balbag,+ makausa ako ginbato,+ tulo ka beses nga nakaeksperyensya ako hin kalunod han barko,+ usa ka gab-i ngan usa ka adlaw ako ha lawod; 26  ha mga pagbiyahe agsob, ha mga peligro ha mga salog, ha mga peligro ha mga tulisan, ha mga peligro ha akon mismo katawohan,+ ha mga peligro ha mga nasud,+ ha mga peligro ha syudad,+ ha mga peligro ha kamingawan, ha mga peligro ha dagat, ha mga peligro butnga han buwa nga kabugtoan, 27  ha makuri nga trabaho ngan duro nga kakapoy, ha mga gab-i nga waray pagkaturog agsob,+ ha gutom ngan uhaw,+ agsob nga waray pagkaon,+ ha kahagkot ngan kawaray-bado.* 28  Labot pa hito nga mga butang, may nag-aabot-abot ha akon kada adlaw:* an kabaraka ha ngatanan nga kongregasyon.+ 29  Hin-o an maluya, ngan ako diri maluya? Hin-o an nahipapakdol,* ngan waray ako masina? 30  Kon kinahanglan maghambog ako, ighahambog ko an mga butang nga nagpapakita han akon kamaluya. 31  An Dios ngan Amay han Ginoo nga hi Jesus, Hiya nga sadang dayawon ha kadayonan, maaram nga diri ako nagbubuwa. 32  Ha Damasco, an gobernador nga sakop han hadi nga hi Aretas nagbinantay han syudad han mga taga-Damasco basi arestuhon ako, 33  pero igintunton ako ha bintana ha pader han syudad pinaagi hin basket,*+ ngan nakapalagiw ako ha iya mga kamot.

Mga footnote

Lit., “kadasig han Dios.”
O “limpyo.”
O “malimpyo.”
Lit., “ginpangawatan.”
O “suporta.”
O “pasangilan.”
O “ha katungdanan.”
Karuyag sidngon, ha tawhanon nga mga rason.
Lit., “Binhi.”
Lit., “ngan ha pagin hubo.”
O “may adlaw-adlaw nga pag-ipit ha akon.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “alat.”