An Ikaduha nga Surat ha mga Taga-Corinto 1:1-24

  • Pangumusta (1, 2)

  • Pagliaw tikang ha Dios ha ngatanan nga kasakitan (3-11)

  • Pagbag-o ha mga plano ni Pablo ha pagbiyahe (12-24)

1  Tikang kan Pablo, nga apostol ni Kristo Jesus pinaagi han kaburut-on han Dios, kaupod hi Timoteo+ nga aton bugto, para ha kongregasyon han Dios ha Corinto, upod na an ngatanan nga baraan ha bug-os nga Acaya:+  Makarawat unta niyo an diri matupngan nga pagkabuotan ngan kamurayawan tikang ha Dios nga aton Amay ngan ha Ginoo nga hi Jesu-Kristo.  Pagdayawon an Dios ngan Amay han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo,+ an Amay han malumo nga kalooy+ ngan an Dios han ngatanan nga pagliaw,+  nga nagliliaw* ha aton ha ngatanan naton nga pagsari*+ basi maliaw naton an iba+ ha bisan ano nga klase hin pagsari* pinaagi han pagliaw nga nakakarawat naton tikang ha Dios.+  Kay sugad la nga damu an aton gin-aantos tungod han Kristo,+ damu liwat an pagliaw nga aton nakakarawat pinaagi han Kristo.  Yana kon naatubang kami hin mga pagsari,* para ito ha pagliaw ngan katalwasan niyo; ngan kon ginliliaw kami, para ito ha pagliaw ha iyo, nga nabulig ha iyo nga makailob ha pariho nga mga pag-antos nga gin-aantos liwat namon.  Ngan marig-on gud an amon paglaom para ha iyo, kay maaram kami nga sugad la nga nag-aantos liwat kamo han amon mga gin-aantos, liliawon liwat kamo pariho ha amon.+  Mga kabugtoan, diri namon karuyag nga diri niyo hibaroan an kasakitan nga amon naeksperyensyahan ha probinsya han Asia.+ Nag-antos gud kami labaw kay han amon kalugaringon nga kusog, salit waray gud kami kasigurohan bisan ha amon kinabuhi.+  Ha pagkamatuod, ha amon pag-abat nakarawat namon an sentensya nga kamatayon. Nahitabo ini basi sumarig kami, diri ha amon kalugaringon, kondi ha Dios+ nga nagbubuhi han mga patay. 10  Tikang hito nga makamaratay nga kahimtang gintalwas gud niya kami ngan tatalwason niya kami, ngan naglalaom kami ha iya nga padayon liwat niya kami nga tatalwason.+ 11  Makakabulig liwat kamo ha amon pinaagi han iyo pangamuyo para ha amon,+ basi damu an magpasalamat para ha amon tungod han nakarawat namon nga pag-uyon sugad nga baton ha mga pag-ampo han damu nga tawo.*+ 12  Kay an butang nga iginhahambog namon amo ini, nga an amon konsensya nagtitestigo nga nagawi kami ha kalibotan, ngan labi na ngada ha iyo, nga may pagkabaraan ngan pagkasinsero sugad han igintututdo han Dios, diri pinaagi han unudnon nga kinaadman,+ kondi pinaagi han diri matupngan nga pagkabuotan han Dios. 13  Kay diri kami nagsusurat ha iyo mahitungod han bisan ano nga butang labot han iyo nababasa* ngan nasasabtan, ngan naglalaom ako nga padayon nga masasabtan niyo hin bug-os* ini nga mga butang, 14  sugad la nga nasasabtan liwat han iba ha iyo nga usa kami han iyo iginhahambog, sugad man ighahambog liwat namon kamo ha adlaw han aton Ginoo nga hi Jesus. 15  Salit tungod hini nga pagsarig, nagplano ako pagkada anay ha iyo, basi magkaada kamo ikaduha nga higayon nga malipay;* 16  kay plano ko nga bisitahon kamo pagtikadto ko ha Macedonia, ngan tikang ha Macedonia mabalik ako ha iyo, katapos mapaupod ako ha iyo hin pipira ka distansya pagtikadto ko ha Judea.+ 17  Han ginplano ko ito, waray ko hunahunaa nga diri ito importante, diri ba? O ginpaplano ko ba an mga butang uyon ha unudnon nga paagi, salit nasiring ako nga “Oo, oo” ngan katapos “Diri, diri”? 18  Pero sugad la nga masasarigan an Dios, diri kami nasiring ha iyo hin “oo” pero “diri” ngay-an. 19  Kay an Anak han Dios nga hi Jesu-Kristo, nga iginsangyaw ha iyo pinaagi ha amon, karuyag sidngon, pinaagi ha akon ngan kanda Silvano* ngan Timoteo,+ waray magin “oo” pero “diri” ngay-an, lugod an “oo” nagin “oo” ha iya kahimtang. 20  Kay mationan-o man kadamu an mga saad han Dios, nagin “oo” ito pinaagi ha iya.+ Salit pinaagi liwat ha iya, an “Amen” ginsisiring ngadto ha Dios,+ nga naghahatag ha iya hin himaya pinaagi ha aton. 21  Pero hiya nga naggagarantiya nga kamo ngan kami kanan Kristo ngan hiya nga nagdihog ha aton amo an Dios.+ 22  Iginbutang liwat niya ha aton an iya selyo+ ngan iginhatag ha aton an garantiya hito nga maabot,* nga amo an espiritu,+ ha aton kasingkasing. 23  Yana natawag ako ha Dios sugad nga testigo kontra ha akon* basi mahigawas kamo salit diri pa ako napakada ha Corinto. 24  Diri nga kami an mga agaron han iyo pagtoo,+ kondi mga igkasi-magburuhat kami para han iyo kalipay, kay tungod han iyo pagtoo nga natindog kamo.

Mga footnote

O “kasakitan.”
O “kasakitan.”
O “nagdadasig.”
O “kasakitan.”
O “tungod han damu nga mainampoon nga nawong.”
O posible nga “han hinbabaroan na gud niyo.”
Lit., “tubtob ha kataposan.”
O posible nga “basi makapahimulos kamo hin duha ka beses.”
Gintatawag liwat nga Silas.
O “an patiuna nga bayad (bayad nga kwarta ha pagkompirma han kontrata); an karig-onan (kolateral) hito nga maabot.”
O “akon kalag.”