Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Ikaduha nga Surat ha mga Taga-Corinto

Mga Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Pangumusta (1, 2)

  • Pagliaw tikang ha Dios ha ngatanan nga kasakitan (3-11)

  • Pagbag-o ha mga plano ni Pablo ha pagbiyahe (12-24)

 • 2

  • Intensyon ni Pablo nga magpalipay (1-4)

  • Nakasala ginpasaylo ngan ginpabalik (5-11)

  • Hi Pablo ha Troas ngan Macedonia (12, 13)

  • Ministeryo, martsa han kadaogan (14-17)

   • Diri parabaligya han pulong han Dios (17)

 • 3

  • Mga surat han rekomendasyon (1-3)

  • Ministro han bag-o nga kasabotan (4-6)

  • Labaw nga himaya han bag-o nga kasabotan (7-18)

 • 4

  • Kalamrag han maopay nga sumat (1-6)

   • Hunahuna han diri tumuroo ginbuta (4)

  • Bahandi ha surudlan nga lapok (7-18)

 • 5

  • Ginsul-ot langitnon nga urukyan (1-10)

  • Ministeryo han pagpahiuli (11-21)

   • Bag-o nga linarang (17)

   • Mga embahador han Kristo (20)

 • 6

  • Pagkabuotan han Dios diri abusuhon (1, 2)

  • Iginsaysay an ministeryo ni Pablo (3-13)

  • Ayaw kamo pagpas-an nga diri pantay an yugo (14-18)

 • 7

  • Limpyohan an kalugaringon (1)

  • An kalipay ni Pablo tungod han mga taga-Corinto (2-4)

  • Hi Tito may maopay nga sumat (5-7)

  • Kasubo nga uyon ha kaburut-on han Dios ngan pagbasol (8-16)

 • 8

  • Pangulekta para ha mga Kristiano ha Judea (1-15)

  • Hi Tito pakakadtoon ha Corinto (16-24)

 • 9

  • Nakakaaghat ha paghatag (1-15)

   • An Dios nahigugma ha malipayon nga nahatag (7)

 • 10

  • Gindepensahan ni Pablo an iya ministeryo (1-18)

   • Amon mga armas diri unudnon (4, 5)

 •  11

  • Hi Pablo ngan an sobra kaopay nga mga apostol (1-15)

  • Mga kakurian ni Pablo sugad nga apostol (16-33)

 • 12

  • Mga bisyon ni Pablo (1-7a)

  • “Tunok ha unod” ni Pablo (7b-10)

  • Diri ubos ha sobra kaopay nga mga apostol (11-13)

  • Kabaraka ni Pablo para ha mga taga-Corinto (14-21)

 • 13

  • Kataposan nga mga pahamangno ngan mga pag-aghat (1-14)

   • “Padayon nga sarihi kon aada kamo ha pagtoo” (5)

   • Magpatadong utro; magkauruyon ha panhunahuna (11)