An Siyahan nga Surat ha mga Taga-Corinto 9:1-27

  • Ehemplo ni Pablo sugad nga apostol (1-27)

    • “Ayaw pagbusali an todo nga baka” (9)

    • ‘Kairo ko kon diri ako magsangyaw!’ (16)

    • Nakiangay ha tanan nga tawo (19-23)

    • Pagpugong ha kalugaringon ha rumba para ha kinabuhi (24-27)

9  Diri ba may kagawasan ako? Diri ba usa ako nga apostol? Diri ba nakita ko hi Jesus nga aton Ginoo?+ Diri ba kamo an bunga han akon buruhaton ha Ginoo?  Bisan kon diri ako apostol ha iba, apostol gud ako ha iyo! Kay kamo an selyo nga nagpapamatuod han akon pagkaapostol ha Ginoo.  Ini an akon depensa ha mga nag-iimbistigar ha akon:  May katungod* kami nga kumaon ngan uminom, diri ba?  May katungod kami nga updan hin tumuroo nga asawa,*+ pariho han iba nga mga apostol ngan han kabugtoan han Ginoo+ ngan kan Cefas,*+ diri ba?  O kami la ba ni Bernabe+ an waray katungod nga umundang* ha pagpakabuhi?  Hin-o nga sundalo an nagsiserbisyo nga hiya mismo an nagasto? Hin-o an nagtatanom hin urubasan ngan diri nakaon han bunga hito?+ O hin-o an nag-aataman hin panon ngan diri nainom han gatas han panon?  Ginyayakan ko ba ini nga mga butang uyon ha panlantaw han tawo? O diri ba ginsisiring liwat han Balaud ini nga mga butang?  Kay ha Balaud ni Moises ini an iginsurat: “Ayaw pagbusali an todo nga baka kon naggigiok ito han mga uhay.”+ Ha todo nga mga baka ba nababaraka an Dios? 10  O para gud ba ha aton kaopayan nga ginsiring niya ito? Ha pagkamatuod, iginsurat ito para ha aton kaopayan, kay an tawo nga nag-aarado ngan an tawo nga naggigiok nagbubuhat hito kay naglalaom nga babahínan hiya. 11  Kon nagsabwag kami hin espirituwal nga mga butang ha iyo, sobra ba ito kon mag-ani kami hin materyal nga suporta tikang ha iyo?+ 12  Kon an iba nga tawo may katungod nga suportaran niyo, diri ba mas may katungod kami? Pero waray namon gamita ini nga katungod,*+ lugod gin-iilob namon an ngatanan basi ha anoman nga paagi diri kami makaulang han maopay nga sumat mahitungod han Kristo.+ 13  Diri ba kamo maaram nga an kalalakin-an nga nagbubuhat han sagrado nga mga buruhaton nakaon han karaunon ha templo, ngan an mga regular nga nag-aalagad ha halaran may bahín tikang ha halaran?+ 14  Hini liwat nga paagi, nagsugo an Ginoo nga an mga nagpapasamwak han maopay nga sumat mabuhi pinaagi han maopay nga sumat.+ 15  Pero waray ko pahimulusi an bisan usa hito nga mga probisyon.+ Ha pagkamatuod, waray ko igsurat ini nga mga butang basi buhaton ini para ha akon, kay mas maopay pa nga mamatay ako kay han—waray tawo nga makakakuha han akon mga hinungdan ha paghambog!+ 16  Kon iginpapasamwak ko an maopay nga sumat yana, diri ito rason nga maghambog ako, kay kinahanglan ko ito buhaton. Ha pagkamatuod, kairo ko kon diri ko ipasamwak an maopay nga sumat!+ 17  Kon kinaburut-on nga buhaton ko ito, may balos ha akon; pero bisan pa kon mapiritan la ako pagbuhat hito, igintapod la gihapon ha akon an pagkatinaporan.+ 18  Kon sugad, ano an balos ha akon? Nga samtang iginpapasamwak ko an maopay nga sumat, maisangyaw ko an maopay nga sumat hin waray bayad, basi diri ko abusuhon an akon awtoridad* ha maopay nga sumat. 19  Kay bisan kon waray ako obligasyon ha ngatanan nga katawohan, nagpapauripon ako ha ngatanan, basi makakabig ako hin damu gud nga tawo tubtob nga mahihimo. 20  Ha mga Judio nagin sugad ako hin Judio basi makabig ko an mga Judio;+ ha mga sakop han balaud nagin sugad ako hin sakop han balaud, bisan kon ako mismo diri sakop han balaud, basi makabig ko an mga sakop han balaud.+ 21  Ha mga waray balaud nagin sugad ako hin waray balaud, bisan kon ginsusunod ko an balaud han Dios ngan sakop ako han balaud han Kristo,+ basi makabig ko an mga waray balaud. 22  Ha magluya nagin maluya ako, basi makabig ko an magluya.+ Nakiangay ako ha ngatanan nga klase hin tawo, basi matalwas ko an iba ha anoman nga paagi kon posible. 23  Pero ginbubuhat ko an ngatanan nga butang para ha maopay nga sumat, basi maisangyaw ko ito ha iba.+ 24  Diri ba kamo maaram nga an mga paradalagan ha rumba ngatanan nadalagan, pero usa la an nakarawat han premyo? Dalagan kamo ha paagi nga kamo an magdaog hito.+ 25  Yana an ngatanan nga kaapi ha kompetisyon* may pagpugong ha kalugaringon ha ngatanan nga butang. Syempre, ginbubuhat nira ito basi makakarawat hin korona nga nadudunot,+ pero kita, korona nga diri nadudunot.+ 26  Salit an paagi han akon pagdalagan diri kay waray direksyon;+ an paagi han akon pagsuntok diri kay pagsuntok ha hangin; 27  pero ginkakastigo* ko an akon lawas+ ngan gin-uuripon ito, basi katapos ko magsangyaw ha iba, ako mismo diri igsalikway* ha anoman nga paagi.

Mga footnote

Lit., “awtoridad.”
O “hin bugto sugad nga asawa.”
Gintatawag liwat nga Pedro.
Ha iba nga lugar, “tumuko.”
Lit., “awtoridad.”
O “mga katungod.”
O “an tagsa nga atleta.”
O “ginsisirotan; istrikto nga gindidisiplina.”
O “diri magin diri kwalipikado.”