An Siyahan nga Surat ha mga Taga-Corinto 14:1-40

  • Mga regalo ha pagtagna ngan mga pinulongan (1-25)

  • Organisado nga mga katirok (26-40)

    • Papel han mga babaye ha kongregasyon (34, 35)

14  Padayon nga ipakita an gugma, pero padayon nga pangalimbasugi* an espirituwal nga mga regalo, labi na an regalo ha pagtagna.+  Kay an nagyayakan hin iba nga pinulongan nagyayakan, diri ha mga tawo, kondi ha Dios, kay waray bisan hin-o nga namamati,+ kondi nagyayakan hiya han sagrado nga mga tinago+ pinaagi han espiritu.  Pero hiya nga nagtatagna nagpaparig-on ngan nagdadasig ngan nagliliaw han mga tawo pinaagi han iya mga pulong.  Hiya nga nagyayakan hin iba nga pinulongan nagpaparig-on han iya kalugaringon, pero hiya nga nagtatagna nagpaparig-on han kongregasyon.  Yana karuyag ko nga kamo ngatanan magyakan hin iba nga mga pinulongan,+ pero mas karuyag ko nga magtagna kamo.+ Ha pagkamatuod, hiya nga nagtatagna mas maopay kay ha nagyayakan hin iba-iba nga mga pinulongan, gawas la kon ig-iinterpretar* niya, basi an kongregasyon maparig-on.  Kondi yana mga kabugtoan, kon kumada ako ngan magyakan ha iyo hin iba nga mga pinulongan, ano nga kaopayan an mahihimo ko ha iyo labot la kon magyakan ako ha iyo pinaagi hin kapahayagan+ o pinaagi hin kahibaro+ o pinaagi hin tagna o pinaagi hin katutdoan?  Pariho la ito han mga butang nga waray kinabuhi nga nagtutunog, plawta man ito o arpa. Kon diri ito patunugon ha iba-iba nga tono, paonan-o mahibabaroan kon ano an ginpapatunog ha plawta o ha arpa?  Kay kon diri klaro an tunog han trumpeta, hin-o an mag-aandam para ha girra?  Ha pariho nga paagi, kon diri masayon masabtan an iyo ginyayakan nga pinulongan, paonan-o mahibabaro an bisan hin-o kon ano an ginsisiring? Ha pagkamatuod, magyiyinakan kamo ha hangin. 10  Bangin damu nga klase an yinaknan ha kalibotan, pero waray usa nga klase an waray kahulogan. 11  Kay kon diri ko nasasabtan an kahulogan han yinaknan, hiya nga nakikiistorya diri makakasabot ha akon, ngan hiya nga nakikiistorya diri ko liwat masasabtan. 12  Salit kamo liwat, tungod kay naghihingyap gud kamo han mga regalo han espiritu, pangalimbasog nga mahura kamo han mga regalo nga magpaparig-on han kongregasyon.+ 13  Salit hiya nga nagyayakan hin iba nga pinulongan mag-ampo nga maiinterpretar* niya.+ 14  Kay kon nag-aampo ako ha iba nga pinulongan, an regalo ha akon han espiritu an nag-aampo, pero diri ito nasasabtan han akon hunahuna. 15  Kon sugad, ano an angay buhaton? Mag-aampo ako pinaagi han regalo han espiritu, pero mag-aampo liwat ako nga nasasabtan ko. Magkakanta ako hin pagdayaw pinaagi han regalo han espiritu, pero magkakanta liwat ako hin pagdayaw nga nasasabtan ko. 16  Kay kon diri, kon magdadayaw ka pinaagi han regalo han espiritu, paonan-o an ordinaryo nga tawo nga aada ha butnga niyo makakasiring hin “Amen” ha imo mga pagpasalamat, kay diri man niya nasasabtan an imo ginyayakan? 17  Tinuod, maopay an imo mga pagpasalamat, pero diri napaparig-on an iba nga tawo. 18  Nagpapasalamat ako ha Dios nga nakakayakan ako hin mas damu nga pinulongan kay ha iyo ngatanan. 19  Pero ha kongregasyon, gabay pa magyakan ako hin lima nga pulong nga nasasabtan ko,* basi matutdoan ko liwat* an iba, kay han 10,000 nga pulong ha iba nga pinulongan.+ 20  Mga kabugtoan, diri kamo magin sugad hin gudtiay nga kabataan ha iyo pagsabot,+ lugod magin sugad kamo hin gudtiay nga kabataan may kalabotan ha karaotan;+ ngan magin adulto kamo ha iyo pagsabot.+ 21  Ini an nahisurat ha Balaud: “‘Pinaagi han mga pinulongan han mga dayo ngan pinaagi han mga im-im han mga estranghero magyayakan ako hini nga katawohan, ngan bisan pa hito, madiri hira ha pagpamati ha akon,’ nasiring hi Jehova.”*+ 22  Salit an iba nga mga pinulongan diri tigaman para ha mga tumuroo kondi para ha mga diri tumuroo,+ pero an tagna diri para ha mga diri tumuroo kondi para ha mga tumuroo. 23  Salit kon nagkakatirok an bug-os nga kongregasyon ha usa nga lugar ngan hira ngatanan nagyayakan hin iba-iba nga mga pinulongan, ngan nagkasulod an ordinaryo nga mga tawo o an mga diri tumuroo, diri ba masiring hira nga nalulurong kamo? 24  Pero kon nagtatagna kamo ngatanan ngan may sumulod nga diri tumuroo o ordinaryo nga tawo, an mga pulong niyo ngatanan magsasaway ha iya ngan magpapagios ha iya nga usisahon hin maopay an iya kalugaringon. 25  Katapos, an mga sekreto han iya kasingkasing mabubuhayhag, nga tungod hito maluhod hiya nga nahapa ngan magsisingba ha Dios, ngan magpapahayag: “An Dios aada gud ha iyo.”+ 26  Kon sugad, mga kabugtoan, ano an angay buhaton? Kon nagkakatirok kamo, an usa may salmo, an usa may katutdoan, an usa may kapahayagan, an usa nagyayakan hin iba nga pinulongan, ngan an usa may interpretasyon.+ Buhata niyo an ngatanan para ha pagparig-on. 27  Ngan kon may nagyayakan hin iba nga pinulongan, limitahan ito ha duha o an pinakadamu, tulo, ngan magsurosaliwan hira; ngan kinahanglan may usa nga mag-interpretar.*+ 28  Pero kon waray parainterpretar,* kinahanglan hiya humilom ha kongregasyon ngan makiistorya ha iya kalugaringon ngan ha Dios. 29  Payakna an duha o tulo nga propeta,+ ngan sabuton han iba an kahulogan. 30  Kondi kon may usa nga nakakarawat hin kapahayagan samtang nalingkod didto, pahiloma an siyahan nga mamumulong. 31  Kay kamo ngatanan usa-usa nga makakagtagna, basi mahibaro an ngatanan ngan madasig an ngatanan.+ 32  Ngan an mga regalo han espiritu ha mga propeta sadang nira gamiton hin husto. 33  Kay an Dios diri Dios han kasamokan, kondi han kamurayawan.+ Sugad han kahimtang ha ngatanan nga kongregasyon han mga baraan, 34  an kababayin-an sadang maghilom ha mga kongregasyon, kay diri hira gintutugotan nga magyakan.+ Lugod, magpasakop hira,+ sugad han ginsisiring liwat han Balaud. 35  Kon may karuyag hira mahibaroan, pakianhan nira an ira bana ha balay, kay makaarawod nga an babaye magyakan ha kongregasyon. 36  Ha iyo ba nagtikang an pulong han Dios, o tubtob la ha iyo ito nakaabot? 37  Kon may naghuhunahuna nga propeta hiya o gintagan hin regalo han espiritu, kinahanglan niya kilalahon nga sugo han Ginoo an mga iginsusurat ko ha iyo. 38  Pero kon an bisan hin-o nagbabalewaray hini, igbabalewaray hiya.* 39  Salit mga kabugtoan ko, padayon nga mangalimbasog kamo ha pagtagna,+ ngan ayaw niyo igdiri an pagyakan hin iba-iba nga mga pinulongan.+ 40  Pero buhata niyo an ngatanan nga butang hin desente ngan uyon ha kahikayan.*+

Mga footnote

O “padayon nga pamilnga nga may kadasig.”
O “ighuhubad.”
O “maihuhubad.”
O “nasasabtan.”
O “matutdoan ko liwat pinaagi ha pagsumat.”
Kitaa an Ap. A5.
O “maghubad.”
O “parahubad.”
O posible nga “kon an bisan hin-o ignorante, magpapadayon hiya nga ignorante.”
O “ngan ha organisado nga paagi.”