An Siyahan nga Surat ha mga Taga-Corinto 3:1-23

  • Mga taga-Corinto unudnon pa (1-4)

  • Dios an nagpapatubo hito (5-9)

    • Igkasi-magburuhat han Dios (9)

  • Pagtindog gamit an diri nasusunog nga materyales (10-15)

  • Kamo an templo han Dios (16, 17)

  • Kinaadman han kalibotan kalurongan ha Dios (18-23)

3  Salit mga kabugtoan, waray ako makahimo pakiistorya ha iyo sugad han akon pakiistorya ha espirituwal nga mga tawo,+ kondi sugad ha unudnon nga mga tawo, sugad ha mga bata pa+ may kalabotan ha Kristo.  Gintagan ko kamo hin gatas, diri hin matig-a nga pagkaon, kay diri pa kamo makusog. Ha pagkamatuod, bisan yana diri pa kamo makusog,+  kay unudnon pa kamo.+ Tungod kay may pangabugho ngan araway ha butnga niyo, diri ba unudnon kamo+ ngan diri ba nanggagawi kamo sugad han panggawi han mga tawo?  Kon may usa nga nasiring, “Ako kan Pablo,” pero an usa nasiring, “Ako kan Apolos,”+ diri ba nagios kamo pariho la ha mga tawo?  Hin-o ba hi Apolos? Oo, hin-o ba hi Pablo? Mga ministro+ hira nga pinaagi ha ira nagin mga tumuroo kamo, sugad la han iginhatag han Ginoo ha kada tagsa.  Ako an nagtanom,+ hi Apolos an nagsaribo,+ kondi an Dios an padayon nga nagpapatubo hito,  salit diri an nagtatanom han bisan ano ngan diri liwat an nagsasaribo an sadang dayawon, kondi an Dios nga nagpapatubo hito.+  An nagtatanom ngan an nagsasaribo uusa,* pero an tagsa nga tawo makarawat han iya balos uyon ha iya ginbubuhat.+  Kay kami an mga igkasi-magburuhat han Dios. Kamo an uma han Dios nga iya ginkukultibar, an balay han Dios.+ 10  Uyon ha diri matupngan nga pagkabuotan han Dios nga iginhatag ha akon, nagpahamutang ako hin pundasyon+ sugad nga eksperto ngan punoan nga panday,* pero iba an nagtitindog dida hito. Kondi padayon nga magbantay an kada tagsa kon paonan-o hiya nagtitindog dida hito. 11  Kay waray bisan hin-o nga makakapahamutang hin iba nga pundasyon labot la han naipahamutang na, nga amo hi Jesu-Kristo.+ 12  Yana kon an bisan hin-o magtindog dida ha pundasyon gamit an bulawan, silber, marahalon nga mga bato, kahoy, dagami, o uhot, 13  makikita* kon ano an hinimo han kada tagsa, kay ipapakita ito ha adlaw han pagsari, tungod kay igpapahayag ito pinaagi han kalayo,+ ngan an kalayo mismo an magpapamatuod kon ano nga klase hin hinimo an gintindog han kada tagsa. 14  Kon magpabilin an hinimo han bisan hin-o nga iya gintindog dida hito, makarawat hiya hin balos; 15  kon masunog an hinimo han bisan hin-o, daku an mawawara ha iya, pero hiya mismo matatalwas; magigin pariho hiya hin tawo nga nakapalagiw ha kalayo. 16  Diri ba kamo maaram nga kamo an templo han Dios+ ngan an espiritu han Dios naukoy* ha iyo?+ 17  Kon may magbungkag han templo han Dios, bubungkagon hiya han Dios; kay baraan an templo han Dios, ngan kamo ito nga templo.+ 18  Diri limbongan han bisan hin-o an iya kalugaringon: Kon an bisan hin-o ha iyo naghuhunahuna nga maaramon hiya hini nga sistema han mga butang,* magin lurong hiya, basi magin maaramon hiya. 19  Kay an kinaadman hini nga kalibotan gintatagad han Dios nga kalurongan, kay nahisurat na: “Iya gindadakop an mga maaramon ha ira kalugaringon nga mga limbong.”+ 20  Ngan iginsurat liwat: “Maaram hi Jehova* nga waray pulos an mga pangatadongan han maaramon nga mga tawo.”+ 21  Salit diri ighambog han bisan hin-o an mga tawo; kay an ngatanan nga butang iyo, 22  hi Pablo man o hi Apolos o hi Cefas*+ o an kalibotan o an kinabuhi o an kamatayon o an mga butang nga aanhi yana o an mga butang nga tiarabot, an ngatanan nga butang iyo; 23  ngan kamo kanan Kristo;+ ngan an Kristo kanan Dios.

Mga footnote

O “may-ada usa nga katuyoan.”
O “maaramon nga nagdudumara han mga trabaho.”
Lit., “igbubuhayhag.”
Ha iba nga lugar, “naistar.”
O “hini nga panahon.” Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
Gintatawag liwat nga Pedro.