An Siyahan nga Surat ha mga Taga-Corinto 10:1-33

  • Pahamangno nga ehemplo ha kasaysayan han Israel (1-13)

  • Pahamangno kontra ha idolatriya (14-22)

    • Lamesa ni Jehova, lamesa han mga demonyo (21)

  • Kagawasan ngan konsiderasyon para ha iba (23-33)

    • “Buhata an ngatanan nga butang para ha himaya han Dios” (31)

10  Yana, mga kabugtoan, karuyag ko hibaroan niyo nga an ngatanan naton nga kaapoy-apoyan ginlandongan hin dampog+ ngan an ngatanan nakatabok ha dagat+  ngan an ngatanan nabawtismohan sugad nga sumurunod ni Moises pinaagi han dampog ngan han dagat,  ngan an ngatanan kinaon hin pariho nga espirituwal nga pagkaon+  ngan an ngatanan ininom hin pariho nga espirituwal nga irimnon.+ Kay ininom hira hadto tikang ha espirituwal nga bato nga sinunod ha ira, ngan ito nga bato nangahulogan nga* an Kristo.+  Bisan pa hito, an Dios waray malipay ha kadam-an ha ira, kay ginpamatay hira ha kamingawan.+  Yana ito nga mga panhitabo nagin mga ehemplo para ha aton, basi diri kita maghingyap han nakakadaot nga mga butang, sugad han ira paghingyap hito.+  Diri liwat kita magbuhat hin idolatriya, pariho han ginbuhat han iba ha ira; sugad la han nahisurat: “An katawohan nangalingkod basi mangaon ngan manginom. Katapos, nagkabuhat hira basi magkalipay.”+  Diri liwat kita magbinuhat hin seksuwal nga imoralidad,* pariho han iba ha ira nga nagbuhat hin seksuwal nga imoralidad,* salit 23,000 ha ira an nagkamatay ha usa ka adlaw.+  Diri liwat naton sarihan hi Jehova,*+ pariho han ginbuhat han iba ha ira nga ginsarihan hiya, salit nagkamatay hira pinaagi han mga halas.+ 10  Diri liwat kita magin mahilig ha pagngurutob, pariho han iba ha ira nga nagngurutob,+ salit ginpamatay hira han parabungkag.+ 11  Yana ini ngatanan nahitabo ha ira sugad nga mga ehemplo, ngan iginsurat ito basi pahamangnoan kita+ nga nabubuhi ha mga kataposan han mga sistema han mga butang. 12  Salit adton naghuhunahuna nga natindog hiya magbantay nga diri hiya matumba.+ 13  Waray pagsulay nga naabot ha iyo labot la han komon nga nahitatabo ha mga tawo.+ Kondi an Dios matinumanon, ngan diri niya itutugot nga sulayon kamo labaw han iyo maiilob,+ pero kon umabot an pagsulay maghihimo liwat hiya hin paagi nga makagawas kamo basi makailob hito.+ 14  Salit mga hinigugma ko, palagiw tikang ha idolatriya.+ 15  Nagyayakan ako sugad han akon pakiistorya ha mga tawo nga may husto nga pagturotimbang; kamo an paghukom han akon ginyayakan. 16  An kopa han bendisyon nga aton ginbibendisyonan, diri ba pakigbahin ito ha dugo han Kristo?+ An tinapay nga aton gintitipik-tipik, diri ba pakigbahin ito ha lawas han Kristo?+ 17  Tungod kay usa la an tinapay, bisan kon damu kita, usa la kita nga lawas,+ kay kita ngatanan nakikigbahin hito nga usa la nga tinapay. 18  Kitaa niyo an mga Israelita:* Diri ba an mga nakaon han mga halad mga kaangbit han halaran?+ 19  Kon sugad, ano an akon karuyag sidngon? Nga importante an iginhahalad ha idolo, o nga importante an idolo? 20  Diri; pero an akon karuyag sidngon nga an iginhahalad han mga nasud, iginhahalad nira ha mga demonyo ngan diri ha Dios;+ ngan diri ko karuyag nga magin mga kaangbit kamo han mga demonyo.+ 21  Diri kamo puydi uminom ha kopa ni Jehova* ngan ha kopa han mga demonyo; diri kamo puydi kumaon ha “lamesa ni Jehova”*+ ngan ha lamesa han mga demonyo. 22  O ‘gin-aaghat ba naton hi Jehova* nga mangabugho’?+ Diri kita mas makusog kay ha iya, diri ba? 23  An ngatanan nga butang uyon ha balaud,* pero diri ngatanan nga butang mapulsanon. An ngatanan nga butang uyon ha balaud, pero diri ngatanan nga butang makaparig-on.+ 24  An kada tagsa padayon nga mangalimbasog diri para ha iya kalugaringon nga kaopayan, kondi para ha kaopayan han iba nga tawo.+ 25  Kaona niyo an bisan ano nga iginbabaligya ha baraligyaan hin karne, ngan ayaw pagpinakiana tungod han iyo konsensya, 26  kay “kan Jehova* an tuna ngan an ngatanan nga aada hito.”+ 27  Kon imbitaron kamo han usa han mga diri tumuroo ngan karuyag niyo kumadto, kaona an bisan ano nga igserbi ha iyo, ngan ayaw pagpinakiana tungod han iyo konsensya. 28  Pero kon may magsiring ha iyo, “Iginhalad ini ha mga idolo,” ayaw pagkaon tungod han nagsumat ha iyo ngan tungod han konsensya.+ 29  Karuyag ko sidngon, diri an iyo konsensya, kondi an konsensya han iba nga tawo. Kay ano nga an akon kagawasan huhukman han konsensya han iba nga tawo?+ 30  Kon nakikiangbit ako upod an pagpasalamat, kay ano nga papakarauton ako tungod hito nga akon ginpapasalamatan?+ 31  Salit nakaon man kamo o nainom o nagbubuhat hin bisan ano, buhata an ngatanan nga butang para ha himaya han Dios.+ 32  Likyi nga magin hiparakdolan kamo han mga Judio sugad man han mga Griego ngan han kongregasyon han Dios,+ 33  sugad la nga ginpapalipay ko an ngatanan nga tawo ha ngatanan nga butang, nga diri ko ginhuhunahuna an akon kalugaringon nga kaopayan,+ kondi an kaopayan han damu, basi man hira matalwas.+

Mga footnote

O “amo.”
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “an Israel uyon ha unod.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “igintutugot.”
Kitaa an Ap. A5.