An Siyahan nga Surat ha mga Taga-Corinto 11:1-34

  • “Magsubad kamo ha akon” (1)

  • Pagkaulo ngan tabon ha ulo (2-16)

  • Pagsaurog han Panihapon han Ginoo (17-34)

11  Magsubad kamo ha akon, sugad la nga nagsusubad ako ha Kristo.+  Ginkukumendasyonan ko kamo kay ha ngatanan nga butang nahinunumdoman niyo ako ngan ginsusunod gud niyo an mga tradisyon sugad la han akon igintutdo ha iyo.  Pero karuyag ko hibaroan niyo nga an ulo han tagsa nga lalaki amo an Kristo;+ ngan an ulo han babaye amo an lalaki;+ ngan an ulo han Kristo amo an Dios.+  An tagsa nga lalaki nga nag-aampo o nagtatagna nga may tabon ha iya ulo nagpapakaalo ha iya ulo;  kondi an tagsa nga babaye nga nag-aampo o nagtatagna+ nga waray tabon ha iya ulo nagpapakaalo ha iya ulo, kay pariho hiya hin babaye nga gin-ahitan an ulo.  Kay kon an babaye diri nagtatabon han iya kalugaringon, sadang hiya magpaarot; pero kon makaarawod ha babaye nga magpaarot o magpaahit, sadang hiya magtabon.  Kay an lalaki diri angay magtabon han iya ulo, kay hiya an dagway+ ngan himaya han Dios, kondi an babaye an himaya han lalaki.  Kay an lalaki diri tikang ha babaye, lugod an babaye tikang ha lalaki.+  Ngan dugang pa, an lalaki waray laranga para ha babaye, kondi an babaye ginlarang para ha lalaki.+ 10  Ito an hinungdan nga an babaye angay magkaada tigaman han awtoridad ha iya ulo, tungod han mga anghel.+ 11  Labot pa, may kalabotan han Ginoo, an babaye diri bulag ha lalaki ngan an lalaki diri liwat bulag ha babaye. 12  Kay sugad la nga an babaye tikang ha lalaki,+ sugad man an lalaki pinaagi han babaye; kondi an ngatanan nga butang tikang ha Dios.+ 13  Kamo an maghukom: Angay ba mag-ampo ha Dios an usa nga babaye nga waray tabon ha iya ulo? 14  Diri ba an kinaiya mismo nagtututdo ha iyo nga an hilaba nga buhok kaalohan han lalaki, 15  pero kon an babaye hilaba an buhok, himaya ito niya? Kay gintagan hiya hin buhok imbes nga tabon. 16  Pero kon an bisan hin-o karuyag makigdiskusyon dapig ha iba nga kustomre, waray kita iba nga kustomre, ngan waray liwat an mga kongregasyon han Dios. 17  Pero samtang iginhahatag ko ini nga mga instruksyon, diri ko kamo ginkukumendasyonan, kay an iyo mga katirok nakakadaot imbes nga nakakaopay. 18  Kay una ha ngatanan, nabatian ko nga kon nagkakatirok kamo ha kongregasyon, nagkakabahinbahin kamo; ngan medyo natuod ako hito. 19  Kay sigurado nga magkakaada liwat mga sekta dida ha iyo,+ basi makita liwat kon hin-o ha iyo an mga inuuyonan han Dios. 20  Kon nagkakatirok kamo ha usa nga lugar, diri gud ito basi kumaon han Panihapon han Ginoo.+ 21  Kay kon panahon na ha pagkaon hito, an kada tagsa tapos na manihapon, salit an iba gutom kondi an iba hubog. 22  Waray ba kamo mga balay para didto kamo kumaon ngan uminom? O gintatamay ba niyo an kongregasyon han Dios ngan ginpapakaalohan an mga pobre? Ano ba an akon isisiring ha iyo? Sadang ko ba kamo kumendasyonan? Tungod hini diri ko kamo ginkukumendasyonan. 23  Kay an nakarawat ko tikang ha Ginoo amo liwat an igintutdo ko ha iyo, nga ha gab-i han tatrayduron na an Ginoo nga hi Jesus,+ kinuha hiya hin tinapay, 24  ngan katapos magpasalamat, gintipik-tipik niya ito ngan nagsiring: “Nagsisimbolo ini han akon lawas,+ nga para ha iyo. Padayon nga buhata niyo ini sugad nga hinumdoman ha akon.”+ 25  Sugad liwat hito an iya ginbuhat ha kopa,+ katapos nira manihapon, nagsiring hiya: “Ini nga kopa nagsisimbolo han bag-o nga kasabotan+ nga gin-establisar pinaagi han akon dugo.+ Padayon nga buhata niyo ini sugad nga hinumdoman ha akon, ha kada panahon nga nainom kamo hito.”+ 26  Kay ha kada panahon nga nakaon kamo hini nga tinapay ngan nainom hini nga kopa, padayon nga iginpapasamwak niyo an kamatayon han Ginoo, tubtob ha iya pag-abot. 27  Salit an bisan hin-o nga nakaon han tinapay o nainom ha kopa han Ginoo nga diri takos hito magigin salaan may kalabotan ha lawas ngan dugo han Ginoo. 28  Siyahan, usisahon anay han usa nga tawo an iya kalugaringon kon takos hiya,+ ngan katapos hito amo la hiya makaon han tinapay ngan mainom ha kopa. 29  Kay an usa nga nakaon ngan nainom nga diri nasasabtan an ginrirepresentaran han lawas, ginhuhukman niya an iya kalugaringon kon nakaon ngan nainom hiya. 30  Ito an hinungdan nga damu ha iyo an maluya ngan may sakit, ngan damu an nangangaturog ha kamatayon.*+ 31  Pero kon nasasabtan naton hin maopay kon ano gud kita, diri kita huhukman. 32  Kondi kon ginhuhukman kita, gindidisiplina kita ni Jehova,*+ basi diri kita masirotan upod han kalibotan.+ 33  Salit mga kabugtoan ko, kon magkatirok kamo basi kumaon hito, hulata niyo an usa kag usa. 34  Kon nagugutom an bisan hin-o, pakaona hiya ha balay, basi kon magkatirok kamo diri ito para ha paghukom.+ Kondi mahitungod han iba pa nga butang, tutuhayon ko ito pagkada ko.

Mga footnote

Matin-aw nga nagtutudlok ha espirituwal nga kamatayon.
Kitaa an Ap. A5.