An Siyahan nga Surat ha mga Taga-Corinto 7:1-40

  • Sagdon ha waray asawa ngan may asawa (1-16)

  • Magpabilin ha sugad nga kahimtang han pagtawaga ha imo (17-24)

  • Mga waray asawa ngan mga balo (25-40)

    • Mga kaopayan han pagin solo (32-35)

    • Pag-asawa “ha sumurunod la han Ginoo” (39)

7  Yana mahitungod han mga butang nga iyo iginsurat, mas maopay nga an lalaki diri maglabot* hin babaye;  pero tungod kay kalyap an seksuwal nga imoralidad,* an tagsa nga lalaki magkaada hin iya kalugaringon nga asawa+ ngan an tagsa nga babaye magkaada hin iya kalugaringon nga bana.+  Ihatag han bana an panginahanglan han iya asawa, ngan ihatag liwat han asawa an panginahanglan han iya bana.+  An asawa waray awtoridad ha iya kalugaringon nga lawas, kondi an iya bana; sugad man liwat, an bana waray awtoridad ha iya kalugaringon nga lawas, kondi an iya asawa.  Ayaw kamo pagbaribad ha usa kag usa, labot la kon nagsabot kamo nga diri anay buhaton ito hin pipira ka panahon, basi magkaada kamo panahon ha pag-ampo ngan katapos, mahimo na liwat niyo buhaton ito, basi diri kamo padayon nga sulayon ni Satanas tungod han iyo kawaray-pagpugong ha kalugaringon.  Pero ginsisiring ko ini basi tagan kamo hin permiso, ngan diri sugad nga sugo.  Kondi hingyap ko nga pariho ha akon an ngatanan nga tawo. Pero an kada tagsa may kalugaringon nga regalo+ tikang ha Dios, an usa sugad hini, ngan an iba sugad hito.  Yana ginsisidngan ko an mga waray asawa ngan an mga balo nga babaye nga mas maopay para ha ira kon magpabilin hira nga pariho ha akon.+  Pero kon waray hira pagpugong ha kalugaringon, paasawaha hira, kay mas maopay pa nga mag-asawa kay ha maglarab ha malaw-ay nga hingyap.+ 10  Naghahatag ako hin mga instruksyon ha mga inasaw-an, diri ako kondi an Ginoo, nga diri sadang bulagan han asawa an iya bana.+ 11  Pero kon bumulag hiya, magpabilin hiya nga waray asawa, o kon diri man, makighiuli hiya ha iya bana; ngan diri sadang bayaan han bana an iya asawa.+ 12  Kondi nasiring ako ha iba, oo ako, diri an Ginoo:+ Kon may bugto nga lalaki nga an asawa diri tumuroo ngan naruruyag magpadayon pakig-upod ha iya, diri niya bayaan an iya asawa; 13  ngan kon may babaye nga diri tumuroo an bana ngan naruruyag magpadayon pakig-upod ha iya, diri niya bayaan an iya bana. 14  Kay an diri tumuroo nga bana ginbabaraan tungod han iya relasyon ha iya asawa, ngan an diri tumuroo nga asawa ginbabaraan tungod han iya relasyon ha iya tumuroo nga bana; kay kon diri, an iyo mga anak magigin mahugaw, pero yana mga baraan na hira. 15  Pero kon magdesisyon nga bumaya* an diri tumuroo, pabay-i hiya nga bumaya; ha sugad nga mga kahimtang diri obligado an tumuroo nga bana o asawa nga makig-upod ha iya, pero gintagan kamo han Dios hin kamurayawan.+ 16  Kay sugad nga asawa, paonan-o mo mahibabaroan kon matatalwas mo an imo bana?+ O sugad nga bana, paonan-o mo mahibabaroan kon matatalwas mo an imo asawa? 17  Kondi, sugad la nga hi Jehova* an naghatag hin bahín ha kada tagsa, magpabilin an kada tagsa sugad han pagtawaga ha iya han Dios.+ Salit iginhahatag ko ini nga instruksyon ha ngatanan nga kongregasyon. 18  May tawo ba nga turi na han gintawag hiya?+ Diri niya ibalik an iya pagin diri turi. May tawo ba nga diri pa turi han gintawag hiya? Diri hiya magpaturi.+ 19  An pagin turi diri importante, ngan an pagin diri turi diri importante;+ an pagtuman han mga sugo han Dios amo an importante.+ 20  Anoman an kahimtang han kada tagsa han gintawag hiya, magpabilin hiya nga sugad hito.+ 21  Uripon ka ba han pagtawaga ha imo? Ayaw kabaraka hito;+ pero kon mahimo ka magkaada kagawasan, salingabota an oportunidad. 22  Kay an bisan hin-o nga gintawag ha Ginoo samtang uripon hiya, gintagan hin kagawasan han Ginoo;+ sugad man, an bisan hin-o nga gintawag samtang may kagawasan hiya, uripon han Kristo. 23  Ginpalit na kamo ha daku nga kantidad;+ ayaw na kamo pagpauripon ha mga tawo. 24  Mga kabugtoan, anoman an kahimtang han kada tagsa han gintawag hiya, magpabilin hiya nga sugad hito ha atubangan han Dios. 25  Yana mahitungod han mga birhen,* waray ako nakarawat nga sugo tikang ha Ginoo, pero naghahatag ako han akon opinyon+ sugad nga usa nga ginpakitaan han Ginoo hin kalooy basi magin matinumanon. 26  Salit ha akon paghunahuna, maopay gud kon an usa nga tawo magpadayon ha iya kahimtang tungod han presente nga kakurian. 27  May asawa ka ba? Ayaw pagtinguha nga makigbulag.+ Waray ka na ba asawa? Ayaw na pagbiling hin asawa. 28  Pero bisan kon mag-asawa ka, diri ka nakakasala. Ngan kon an usa nga birhen mag-asawa, diri hiya nakakasala. Kondi an mga mag-aasawa magkakaada kakurian ha ira kinabuhi.* Pero karuyag ko nga makalikay kamo hito. 29  Dugang pa, mga kabugtoan, susumatan ko kamo nga halipot na la an nabibilin nga panahon.+ Tikang yana, an mga may asawa magin sugad hin mga waray asawa, 30  ngan an mga nagtatangis magin pariho han mga diri nagtatangis, ngan an mga nagrarayhak magin pariho han mga diri nagrarayhak, ngan an mga namamalit magin pariho han mga diri nagtatag-iya han ira pinamalit, 31  ngan an mga nagamit han kalibotan magin pariho han mga diri nagamit hito hin bug-os; kay nagbabag-o an mga panhitabo hini nga kalibotan. 32  Oo, karuyag ko nga diri kamo magkinabaraka. An lalaki nga waray asawa nababaraka para ha mga butang han Ginoo, kon paonan-o niya makakarawat an pag-uyon han Ginoo. 33  Kondi an lalaki nga inasaw-an nababaraka para ha mga butang han kalibotan,+ kon paonan-o niya makakarawat an pag-uyon han iya asawa, 34  ngan nababahin an iya atensyon. Dugang pa, an babaye nga diri inasaw-an, sugad man an birhen, nababaraka para ha mga butang han Ginoo,+ basi magin baraan hiya ha iya lawas ngan ha iya espiritu. Pero an babaye nga inasaw-an nababaraka para ha mga butang han kalibotan, kon paonan-o niya makakarawat an pag-uyon han iya bana. 35  Kondi ginsisidngan ko kamo hini para ha iyo kaopayan, diri basi pugngan* kamo, lugod basi aghaton kamo nga buhaton an kaangayan ngan basi waray makaulang han iyo padayon nga debosyon ha Ginoo. 36  Pero kon an bisan hin-o naghuhunahuna nga nagios hiya hin diri angayan ha pagpabilin nga waray asawa,* ngan kon lahos na hiya ha pagkabatan-on, ini an angay mahitabo: Buhaton niya an iya karuyag; diri hiya nakakasala. Paasawaha hira.+ 37  Kondi kon determinado an bisan hin-o ngan diri hiya naabat hini nga panginahanglan, ngan kontrolado niya an iya kalugaringon ngan nagdesisyon ha iya mismo kasingkasing nga magpabilin nga waray asawa,* maopay an iya ginhihimo.+ 38  Sugad man, an bisan hin-o nga nag-aasawa* nagbubuhat hin maopay, pero an bisan hin-o nga diri nag-aasawa nagbubuhat hin mas maopay.+ 39  An asawa sugad hin nakagapos samtang buhi an iya bana.+ Pero kon an iya bana kumaturog ha kamatayon, may kagawasan hiya nga mag-asawa ha bisan hin-o nga iya karuyag, pero ha sumurunod la han Ginoo.+ 40  Kondi ha akon opinyon, mas malipayon hiya kon magpapabilin hiya nga sugad hito; ngan naghuhunahuna gud ako nga may espiritu liwat ako han Dios.

Mga footnote

Karuyag sidngon, makighilawas.
Plural han Griego nga pulong nga por·neiʹa. Kitaa an Glossary.
O “bumulag.”
Kitaa an Ap. A5.
O “han mga waray pa gud mag-asawa.”
Lit., “kasakitan ha unod.”
Lit., “higtan.”
O “ha iya pagin birhen.”
O “nga tipigan an iya pagin birhen.”
O “nga naghahatag han iya pagkabirhen ha pag-asawa.”