Genesise 43:1-34

  • Bomogolowe Josefa ba ya kwa Egepeto gape; ba tsamaya le Benjamine (1-14)

  • Josefa o kopana le bomorwarraagwe gape (15-23)

  • Josefa o ja le bomorwarraagwe (24-34)

43  Jaanong leuba le ne le le maswe thata mo lefatsheng.+  Ka jalo, fa dijo tsa ditlhaka tse ba neng ba tlile le tsone kwa Egepeto di sena go fela,+ rraabone o ne a ba raya a re: “Tsamayang lo ye go re rekela dijonyana.”  Foo Juda o ne a mo raya a re: “Monna yole o ne a re tlhagisa ka tsela e e utlwalang a re, ‘Lo se ka lwa tla mo go nna gape fa lo sa tle le monnaalona.’+  Fa o letla Benjamine a tsamaya le rona, re tla ya go go rekela dijo.  Mme fa o sa mo letle, ga re kitla re ya ka gonne monna yole o ne a re raya a re, ‘Lo se ka lwa tla mo go nna gape fa lo sa tle le monnaalona.’”+  Mme Iseraele+ o ne a ba botsa jaana: “Ke ka ntlha yang fa lo ne lo nkutlwisa botlhoko ka go bolelela monna yoo gore lo na le monnaalona?”  Ba ne ba mo araba ba re: “Monna yole o ile a botsa ka tlhamalalo ka rona le ka ba losika lwa rona, a re, ‘A rraalona o sa ntse a tshela? A lo na le morwarraalona yo mongwe?’ mme re ne ra mmolelela dintlha tseno.+ Tota re ne re tla itse jang gore o tla re, ‘Tlang le monnaalona’?”+  Foo Juda o ne a rapela Iseraele rraagwe a re: “Letla mosimane a tsamaye le nna,+ re letle re tsamaye gore re tle re tshele mme re se ka ra swa,+ rona le wena le bana ba rona.+  Ke tla tlhomamisa gore o a sireletsega.+ Fa a ka diragalelwa ke sengwe, o otlhaye nna. Fa nka se mmusetse mo go wena ke bo ke go mo naya, ke tla bo ke go leofetse ka bosakhutleng. 10  Mme fa re ka bo re sa nnela go diega, gone jaanong re ka bo re tsamaile ra bo ra boa makgetlo a le mabedi.” 11  Ka jalo, rraabone e bong Iseraele o ne a ba raya a re: “Fa e le gore go ntse jalo, dirang jaana: Tsayang dilo tse di di gaisang tsotlhe tsa lefatshe ka dikgetsi tsa lona lo di isetse monna yoo e le mpho:+ balema e nnye,+ tswina e nnye ya dinotshe, labedanume,* lekwati la setlhare se se ntshang borekhu,+ matonkomane a dipisitakio le a setlhare sa thamane. 12  Tsayang madi a a tlhokegang a menagane sebedi; mme gape lo tseye madi a a neng a buseditswe mo melomong ya dikgetsi tsa lona.+ Gongwe e ne e le phoso. 13  Tsayang Benjamine mme lo tsamaye, lo boele kwa monneng yole. 14  E kete Modimo Mothatayotlhe a ka dira gore monna yoo a lo utlwele botlhoko gore a lo gololele Simeone le Benjamine. Mme nna, fa e le gore ke tla tshwanelwa ke go latlhegelwa ke bana, a go nne jalo!”+ 15  Ka jalo, banna bano ba ne ba tsaya mpho eno, ba tsaya madi a a tlhokegang a menagane sebedi ba bo ba tsaya le Benjamine. Foo ba ne ba tswa, ba tsamaya ba ya kwa Egepeto mme ba ya go ema gape fa pele ga ga Josefa.+ 16  Fa Josefa a bona Benjamine a na le bone, gone fela foo o ne a raya monna yo o okametseng ntlo ya gagwe a re: “Isa banna bano kwa ntlong mme o tlhabe diphologolo o baakanye dijo ka gonne banna bano ba tla ja le nna motshegare.” 17  Ka yone nako eo, monna yono o ne a dira fela jaaka Josefa a mmoleletse+ mme a ba isa kwa ntlong ya ga Josefa. 18  Fa banna bano ba ne ba isiwa kwa ntlong ya ga Josefa, ba ne ba boifa mme ba simolola go re: “Re isiwa teng ka ntlha ya madi a a neng a buseditswe mo dikgetsing tsa rona fa re ne re tlile fano lekgetlo la ntlha. Jaanong ba tla re tlhasela, ba re dira batlhanka ba bo ba tsaya ditonki tsa rona!”+ 19  Ka jalo, ba ne ba atamela monna yo o neng a okametse ntlo ya ga Josefa ba bo ba bua le ene fa kgorong ya ntlo. 20  Ba ne ba re: “Re itshwarele morena wa me! Re kile ra tla go reka dijo kwano.+ 21  Mme fa re goroga kwa lefelong le re neng re letse kwa go lone re bo re simolola go bula dikgetsi tsa rona, re ne ra bona madi a mongwe le mongwe wa rona mo molomong wa kgetsi ya gagwe, madi a rona a a feletseng.+ Ka jalo, re ka rata go a busa. 22  Mme re tlile ka madi a mangwe gore re reke dijo. Ga re itse gore ke mang yo o neng a busetsa madi a rona mo dikgetsing tsa rona.”+ 23  Foo o ne a re: “Go siame. Lo se ka lwa boifa. Modimo wa lona le Modimo wa ga rraalona o ne a tsenya letlotlo mo dikgetsing tsa lona. Ke ne ka amogela madi a lona.” Morago ga moo, o ne a ntsha Simeone a mo tlisa kwa go bone.+ 24  Foo monna yono o ne a tlisa banna bano mo ntlong ya ga Josefa mme a ba naya metsi gore ba tlhape dinao a bo a naya ditonki tsa bone furu. 25  Mme ba ne ba baakanya mpho+ gore ba tle ba e neye Josefa ka sethoboloko, ka gonne ba ne ba utlwile gore ba tlile go ja le ene.+ 26  Fa Josefa a tsena mo ntlong, ba ne ba tlisa mpho ya bone kwa go ene mo ntlong mme ba ikoba fa fatshe fa pele ga gagwe.+ 27  Morago ga moo, o ne a ba botsa matsogo mme a re: “Rraalona yo o tsofetseng yo lo mpoleletseng ka ene o ntse a tsoga jang? A o sa ntse a tshela?”+ 28  Ba ne ba mo raya ba re: “Motlhanka wa gago, rraarona, o tsoga sentle. O sa ntse a tshela.” Mme ba ne ba inama ba bo ba ikobela fa fatshe.+ 29  Fa a tsholetsa matlho mme a bona monnawe e bong Benjamine, morwa mmaagwe,+ o ne a re: “A yono ke monnaalona yo lo mpoleletseng ka ene?”+ Gape o ne a re: “E kete Modimo a ka go utlwela botlhoko morwaaka.” 30  E re ka Josefa a ne a itumeletse go bona monnawe, o ne a itlhaganela a tswela kwa ntle gore ba se ka ba mmona fa a lela. Mme o ne a batla lefelo le a ka lelelang kwa go lone. Ka jalo, o ne a tsena mo phaposing e e se nang ope mme a lelela gone.+ 31  Morago ga moo, o ne a tlhapa sefatlhego mme a tswa ka gonne jaanong o ne a wetse maikutlo a bo a re: “Tsholang dijo.” 32  Ba ne ba mo tsholela a le nosi le bone ba itsholela ba le bosi, mme Baegepeto ba ba neng ba na le ene ba ne ba ja ba le bosi ka gonne Baegepeto ba ne ba ka se je le Bahebera, ka gonne seo ke selo se se makgapha mo Baegepetong.+ 33  Bomorwarraagwe ba ne ba laelwa go nna fa pele ga gagwe go tloga ka wa leitibolo go ya ka tshwanelo ya gagwe ya go nna leitibolo+ go fitlha kwa go yo mmotlana, mme ba ne ba ntse ba lebana ba gakgametse. 34  O ne a nna a tsaya dijo mo tafoleng ya gagwe a di isa kwa tafoleng ya bone, mme o ne a oketsa dijo tsa ga Benjamine ga tlhano go feta dijo tsa ba bangwe botlhe.+ Ka jalo, ba ne ba tswelela ba ja e bile ba nwa le ene ba itumetse.

Dintlha Tse di Kwa Tlase