Genesise 27:1-46

  • Isake o segofatsa Jakobe (1-29)

  • Esau o batla go segofadiwa mme ga a ikwatlhaye (30-40)

  • Esau o tlhoile Jakobe (41-46)

27  Jaanong fa Isake a ne a tsofetse le matlho a gagwe a le bokoa thata go ka bona, o ne a bitsa Esau+ morwawe yo mogolo mme a mo raya a re: “Morwaaka!” Mme ene a re: “Ke fano!”  Mme Isake o ne a tswelela a re: “Jaanong ke tsofetse. Ga ke itse letsatsi le ke tla swang ka lone.  Ka jalo mo nakong eno, tsweetswee tsaya dibetsa tsa gago, mokotlopo* wa gago le bora jwa gago, mme o ye kwa nageng o ye go ntsomela phologolo.+  Go tswa foo, o apeye dijo tse di monate tse ke di ratang o bo o di tlisa kwa go nna. Mme ke tla di ja gore ke tle ke go segofatse pele ga ke swa.”  Le fa go ntse jalo, Rebeka o ne a reeditse fa Isake a ntse a bua le Esau morwawe. Mme Esau o ne a ya kwa nageng a ya go tsoma phologolo gore a tle ka yone.+  Rebeka o ne a raya Jakobe morwawe+ a re: “Ke sa tswa go utlwa rrago a bua le morwarrago Esau a re,  ‘Ntlisetse phologolo o bo o nkapeele dijo tse di monate. Go tswa foo, ke tla ja gore ke tle ke go segofatse fa pele ga ga Jehofa ke ise ke swe.’+  Jaanong morwaaka, reetsa ka kelotlhoko o bo o dire se ke se go laelang.+  Tsweetswee, ya kwa motlhapeng mme o ntlele dipotsane tse pedi tse di di gaisang tsotlhe, gore ke di apeele rrago e le dijo tse di monate tse a di ratang. 10  Go tswa foo o di ise kwa go rrago a je, gore a tle a go segofatse a ise a swe.” 11  Jakobe o ne a raya Rebeka mmaagwe a re: “Esau morwarre ke motho yo o boboa+ mme nna ke na le letlalo le le borethe. 12  Go tweng fa rre a ka nkapaapa?+ Ruri go tla nna jaaka e kete ke a mo sotla, mme ke tla itlisetsa phutso e seng tshegofatso.” 13  Foo mmaagwe o ne a mo raya a re: “A phutso e e go lebaneng e tle mo go nna morwaaka. Dira fela jaaka ke go laela mme o ye, o ntlele ka tsone.”+ 14  Ka jalo, o ne a ya a di tsaya a di tlisa mo go mmaagwe, mme mmaagwe o ne a apaya dijo tse di monate ka tsela e rraagwe a neng a di rata ka yone. 15  Morago ga moo, Rebeka o ne a tsaya diaparo tse dintle tsa ga morwawe yo mogolo e bong Esau, tse Rebeka a neng a na le tsone mo ntlong, mme a di apesa Jakobe morwawe yo mmotlana.+ 16  Gape o ne a baya matlalo a dipotsane mo diatleng tsa gagwe le mo karolong ya molala wa gagwe e e se nang boboa.+ 17  Morago ga moo, o ne a naya Jakobe morwawe dijo tse di monate le senkgwe se a neng a se apeile.+ 18  Ka jalo, o ne a ya kwa go rraagwe mme a mo raya a re: “Rra!” mme ene a re: “Ke fano! O mang morwaaka?” 19  Jakobe o ne a raya rraagwe a re: “Ke nna Esau leitibolo la gago.+ Ke dirile fela jaaka o ntaetse. Tsweetswee tsoga, mme o je nama ya phologolo e ke e tsomileng, gore o tle o ntshegofatse.”+ 20  Foo Isake o ne a raya morwawe a re: “Go tla jang gore o bo o e bone ka bonako jaana, morwaaka?” Mme ene o ne a re: “Ka gonne Jehofa, Modimo wa gago o e tlisitse kwa go nna.” 21  Mme Isake o ne a raya Jakobe a re: “Tsweetswee atamela kwano, gore ke go apaape morwaaka, gore ke tle ke itse gore a ruri o morwaake Esau kgotsa nnyaa.”+ 22  Ka jalo, Jakobe o ne a atamela kwa go Isake rraagwe mme a mo apaapa, morago ga moo rraagwe o ne a re: “Lentswe ke lentswe la ga Jakobe, mme diatla tsone ke diatla tsa ga Esau.”+ 23  O ne a se ka a mo lemoga ka gonne diatla tsa gagwe di ne di le boboa jaaka diatla tsa ga Esau morwarraagwe. Ka jalo, o ne a mo segofatsa.+ 24  Morago ga moo, o ne a mmotsa jaana: “A tota o morwaake Esau?” mme ene a araba a re: “Ke ene.” 25  Ka jalo, o ne a mo raya a re: “Tlisa nama ya phologolo kwa go nna ke je morwaaka, go tswa foo ke tla go segofatsa.” Foo o ne a e tlisa fa go ene mme a ja, a mo tlisetsa beine mme a nwa. 26  Foo Isake rraagwe o ne a mo raya a re: “Tsweetswee, atamela kwano morwaaka mme o ntshune.”+ 27  O ne a atamela rraagwe a bo a mo suna, mme o ne a kgona go dupa lonko lwa diaparo tsa gagwe.+ Go tswa foo, o ne a mo segofatsa a bo a mo raya a re: “A ko o bone, lonko lwa ga morwaake lo tshwana le lonko lwa naga e Jehofa a e segofaditseng. 28  E kete Modimo wa boammaaruri a ka go naya monyo wa magodimo+ le mmu o o nonneng wa lefatshe+ le dijo tsa ditlhaka di le dintsi le beine e ntšha.+ 29  A batho ba go direle mme a ditšhaba di go ikobele. O nne mong wa bomorwarrago, mme a bomorwammago ba go ikobele.+ A mongwe le mongwe yo o go hutsang a hutsege, mme a mongwe le mongwe yo o go segofatsang a segofale.”+ 30  Jaanong fela fa Isake a sena go segofatsa Jakobe e bile Jakobe a sena go tswa fa go Isake rraagwe, Esau morwarraagwe o ne a goroga a tswa go tsoma.+ 31  Le ene o ne a apaya dijo tse di monate a di tlisa kwa go rraagwe a bo a mo raya a re: “A rre a tsoge mme a je nama ya phologolo e morwawe a e tsomileng, gore o tle o ntshegofatse.” 32  Foo Isake rraagwe o ne a mo raya a re: “O mang?” mme ene a re: “Ke nna morwao, leitibolo la gago, Esau.”+ 33  Mme Isake a roroma fela thata, ka jalo a re: “Jaanong e ne e le mang yo o neng a tsoma phologolo mme a e tlisa kwa go nna? Ke setse ke e jele pele ga o tsena e bile ke mo segofaditse mme ruri o tla segofala!” 34  E rile Esau a utlwa mafoko a ga rraagwe a simolola go lelela kwa godimo thata ka tsela e e botlhoko a bo a raya rraagwe a re: “Rra, le nna ntshegofatse!”+ 35  Mme ene o ne a mo raya a re: “Morwarrago o ne a tla mme a ntsietsa gore a bone masego a a neng a go lebane.” 36  Foo o ne a re: “Go a utlwala go bo a bidiwa Jakobe.* Ke lekgetlo la bobedi a tshola se ke neng ke tshwanetse go se amogela.+ O setse a tshotse tshwanelo ya me ya go nna motsalwapele,+ mme jaanong o tshotse masego a me!”+ Mme gape o ne a re: “A ga o a ntshadisetsa masego ape?” 37  Mme Isake o ne a araba Esau a re: “Ke mo tlhomile go nna mong wa gago+ e bile ke mo neile bomorwarraagwe botlhe gore e nne batlhanka ba gagwe, ke mo neile dijo tsa ditlhaka le beine e ntšha gore di mo otle.+ Mme ke eng se se setseng se nka se go direlang, morwaaka?” 38  Esau o ne a raya rraagwe a re: “Rra, a ga go na tshegofatso e le nngwe fela e e setseng? Rra, le nna ntshegofatse!” Foo Esau o ne a goa mme a thubega ka selelo.+ 39  Ka jalo, Isake rraagwe o ne a mo araba a re: “Bona, o tla aga kgakala le mmu o o nonneng wa lefatshe e bile o tla nna kgakala le monyo wa magodimo.+ 40  O tla tshela ka tšhaka ya gago+ e bile o tla direla morwarrago.+ Mme fa o sa tlhole o kgona go mo itshokela, ruri o tla roba jokwe ya gagwe mo molaleng wa gago.”+ 41  Le fa go ntse jalo, Esau o ne a tlhoa Jakobe ka gonne rraagwe a ne a mo segofaditse+ mme Esau o ne a nna a ipolelela jaana mo pelong: “Malatsi a go hutsafalela rre a a atamela.+ Morago ga moo, ke tlile go bolaya Jakobe morwarre.” 42  Fa Rebeka a bolelelwa mafoko a ga Esau morwawe, o ne a potlaka mme a roma gore morwawe e bong Jakobe a bidiwe mme a mo raya a re: “Bona, Esau morwarrago o batla go ipusolosetsa ka go go bolaya.* 43  Jaanong morwaaka, dira jaaka ke go laela. Itlhaganele mme o tshabele kwa Harana kwa go kgaitsadiake Labane.+ 44  Dula le ene ka lobakanyana go fitlha bogale jwa ga morwarrago bo kokobela, 45  go fitlha bogale jwa ga morwarrago bo fokotsega a bo a lebala se o se mo dirileng. Morago ga moo, ke tla roma mongwe gore a go bitse. Ke ka ntlha yang fa loobabedi lo tshwanetse go ntatlhegela mo letsatsing le le lengwe fela?” 46  Morago ga moo, Rebeka o ne a nna a raya Isake a re: “Ke ila botshelo jwa me ka ntlha ya bomorwadia Hethe.+ Fa go ka direga gore Jakobe a nyale mosadi mo go bomorwadia Hethe, ba ba tshwanang le bomorwadia lefatshe leno, botshelo jwa me bo na le molemo wa eng?”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “kgetsana e e tsenyang metswi.”
Mo go kayang “Yo o Tshwereng Serethe; Yo o Tsayang Maemo a yo Mongwe.”
Kgotsa “o ikgomotsa ka dikakanyo tsa go go bolaya.”