Genesise 1:1-31

 • Go bopiwa magodimo le lefatshe (1, 2)

 • Malatsi a le marataro a go baakanya lefatshe (3-31)

  • Letsatsi 1: lesedi; bosigo le motshegare (3-5)

  • Letsatsi 2: loapi (6-8)

  • Letsatsi 3: mmu o o omileng le dimela (9-13)

  • Letsatsi 4: letsatsi, ngwedi le dinaledi mo loaping (14-19)

  • Letsatsi 5: ditlhapi le dinonyane (20-23)

  • Letsatsi 6: diphologolo le batho (24-31)

1  Kwa tshimologong Modimo o ne a bopa magodimo le lefatshe.+  Jaanong lefatshe le ne le se na sepe e bile le ne le sa nniwe, go le lefifi mo godimo ga metsi a mantsintsi a a boteng,*+ mme moya wa Modimo*+ o ne wa ya kwa le kwa mo godimo ga metsi.+  Mme Modimo o ne a re: “A go nne lesedi.” Mme go ne ga nna lesedi.+  Morago ga moo, Modimo o ne a bona gore lesedi le ne le le molemo, mme Modimo a simolola go kgaoganya lesedi le lefifi.  Modimo o ne a bitsa lesedi Motshegare, lefifi lone a le bitsa Bosigo.+ Mme go ne ga nna maitseboa ga bo ga nna moso, letsatsi la ntlha.  Go tswa foo, Modimo o ne a re: “A go nne le loapi+ fa gare ga metsi mme a metsi a kgaogane le metsi.”+  Mme Modimo o ne a dira loapi a bo a kgaoganya metsi a a kwa tlase ga loapi le metsi a a kwa godimo ga loapi.+ Mme go ne ga nna jalo.  Modimo o ne a bitsa loapi Legodimo. Mme go ne ga nna maitseboa ga bo ga nna moso, letsatsi la bobedi.  Go tswa foo, Modimo o ne a re: “A metsi a a mo lefatsheng a phuthegele mo lefelong le le lengwe mme a go nne le mmu o o omileng.”+ Mme go ne ga nna jalo. 10  Modimo o ne a bitsa mmu o o omileng Lefatshe,+ mme metsi a a phuthegileng a a bitsa Mawatle.+ Mme Modimo o ne a bona gore se a se direleng se molemo.+ 11  Go tswa foo, Modimo o ne a re: “A lefatshe le tlhogise bojang, dimela tse di ntshang peo le mefuta yotlhe ya ditlhare tse di ntshang maungo a a nang le peo.” Mme go ne ga nna jalo. 12  Mme lefatshe le ne la simolola go tlhogisa bojang, dimela tse di ntshang peo+ le mefuta yotlhe ya ditlhare tse di ntshang maungo a a nang le peo. Ka jalo, Modimo o ne a bona gore se a se dirileng se molemo. 13  Mme go ne ga nna maitseboa ga bo ga nna moso, letsatsi la boraro. 14  Go tswa foo, Modimo o ne a re: “A go nne le letsatsi, ngwedi le dinaledi+ mo loaping gore di kgaoganye motshegare le bosigo,+ mme di tla nna sesupo sa dipaka, malatsi le dingwaga.+ 15  Di tla phatsima mo loaping gore di bonese mo lefatsheng.” Mme go ne ga nna jalo. 16  Mme Modimo o ne a dira letsatsi le ngwedi, a dira gore letsatsi le bonese* motshegare+ mme ngwedi e bonese bosigo, gape o ne a dira le dinaledi.+ 17  Ka jalo, Modimo o ne a di baya mo loaping gore di phatsime mo lefatsheng 18  le gore di bonese motshegare le bosigo di bo di kgaoganye lesedi le lefifi.+ Mme Modimo o ne a bona gore se a se dirileng se molemo. 19  Mme go ne ga nna maitseboa ga bo ga nna moso, letsatsi la bonê. 20  Go tswa foo, Modimo o ne a re: “A metsi a nne le ditshedi* tse dintsintsi mme a ditshedi tse di fofang* di fofe fa godimo ga lefatshe kwa loaping.”+ 21  Mme Modimo o ne a bopa mefuta yotlhe ya ditshedi tse dikgolo tsa lewatle le ditshedi* tsotlhe tse dinnye tse di nnang ka ditlhopha mo metsing, le mofuta mongwe le mongwe wa setshedi se se fofang. Mme Modimo o ne a bona gore se a se dirileng se molemo. 22  Foo Modimo o ne a di segofatsa, a re: “Atang lo nne bantsi lo tlale mo metsing a lewatle,+ mme a ditshedi tse di fofang di nne dintsi mo lefatsheng.” 23  Mme go ne ga nna maitseboa ga bo ga nna moso, letsatsi la botlhano. 24  Go tswa foo, Modimo o ne a re: “A lefatshe le ntshe mefuta yotlhe ya ditshedi:* mefuta yotlhe ya diruiwa le ya diphologolo tse di gagabang* le ya diphologolo tsa naga.”+ Mme go ne ga nna jalo. 25  Mme Modimo o ne a dira mefuta yotlhe ya diphologolo tsa naga le mefuta yotlhe ya diruiwa le mefuta yotlhe ya diphologolo tse di gagabang. Mme Modimo o ne a bona gore se a se dirileng se molemo. 26  Go tswa foo, Modimo o ne a re: “A re+ dire motho mo setshwanong sa rona,+ gore a tshwane le rona, mme a a laole ditlhapi tsa lewatle le ditshedi tse di fofang le diruiwa le lefatshe lotlhe le phologolo nngwe le nngwe e e gagabang.”+ 27  Mme Modimo o ne a bopa motho mo setshwanong sa gagwe, a mmopa mo setshwanong sa Modimo; o ne a bopa monna le mosadi.+ 28  Mo godimo ga moo, Modimo o ne a ba segofatsa mme a ba raya a re: “Atang lo nne bantsi lo tlatse lefatshe+ lo bo lo nne beng ba lone,+ e bile lo laole+ ditlhapi tsa lewatle le ditshedi tse di fofang mo loaping le setshedi sengwe le sengwe se se tsamayang mo lefatsheng.” 29  Go tswa foo, Modimo o ne a re: “Ke lo neile semela sengwe le sengwe se se ntshang peo se se mo lefatsheng lotlhe le setlhare sengwe le sengwe sa maungo a a nang le peo. A e nne dijo tsa lona.+ 30  Mme phologolo nngwe le nngwe ya naga le setshedi sengwe le sengwe se se fofang le sengwe le sengwe se se tsamayang mo lefatsheng se se nang le botshelo,* ke se neile dimela tsotlhe tse ditala gore e nne dijo tsa sone.”+ Mme go ne ga nna jalo. 31  Morago ga moo, Modimo o ne a bona gore sengwe le sengwe se a neng a se dirile se ne se le molemo tota.+ Mme go ne ga nna maitseboa ga bo ga nna moso, letsatsi la borataro.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “metsi a a bilogang.”
Kgotsa “maatla a Modimo.”
Seheb., “le laole.”
Seheb., “ne′phesh.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seheb., “tse di fofang tsa magodimo.”
Seheb., “ne′phesh.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seheb., “ne′phesh.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “tsamayang,” gongwe go akaretsa digagabi le mefuta e mengwe e e farologaneng ya diphologolo.
Seheb., “ne′phesh.Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.