Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Buka ya Genesise

Dikgaolo

Lenaane la Diteng

 • 1

  • Go bopiwa magodimo le lefatshe (1, 2)

  • Malatsi a le marataro a go baakanya lefatshe (3-31)

   • Letsatsi 1: lesedi; bosigo le motshegare (3-5)

   • Letsatsi 2: loapi (6-8)

   • Letsatsi 3: mmu o o omileng le dimela (9-13)

   • Letsatsi 4: letsatsi, ngwedi le dinaledi mo loaping (14-19)

   • Letsatsi 5: ditlhapi le dinonyane (20-23)

   • Letsatsi 6: diphologolo le batho (24-31)

 • 2

  • Modimo o ikhutsa ka letsatsi la bosupa (1-3)

  • Jehofa Modimo, Modiri wa legodimo le lefatshe (4)

  • Monna le mosadi mo tshingwaneng ya Edene (5-25)

   • Monna o bopiwa ka lorole lo lo tswang mo mmung (7)

   • Setlhare sa kitso ya molemo le bosula se se ileditsweng (15-17)

   • Go bopiwa mosadi (18-25)

 • 3

  • Motho o a leofa (1-13)

   • Maaka a ntlha (4, 5)

  • Jehofa o atlhola batlhanogi (14-24)

   • Losika lwa mosadi lo bolelelwa pele (15)

   • Ba kobiwa mo Edene (23, 24)

 • 4

  • Kaine le Abele (1-16)

  • Ditlogolwana tsa ga Kaine (17-24)

  • Sethe le Enoshe morwawe (25, 26)

 • 5

  • Go simologa ka Adame go fitlha ka Noa (1-32)

   • Adame o nna le bana ba basimane le ba basetsana (4)

   • Enoke o ne a tsamaya le Modimo (21-24)

 • 6

  • Bomorwa Modimo ba itlhophela basadi mo lefatsheng (1-3)

  • Go tsholwa diganka (4)

  • Bosula jo batho ba bo dirang bo utlwisa Jehofa botlhoko (5-8)

  • Noa o laelwa go aga araka (9-16)

  • Modimo o itsise gore go tlile go nna le Morwalela (17-22)

 • 7

  • Ba tsena mo arakeng (1-10)

  • Morwalela wa lefatshe lotlhe (11-24)

 • 8

  • Metsi a morwalela a a fokotsega (1-14)

   • O romela leeba (8-12)

  • Ba tswa mo arakeng (15-19)

  • Tsholofetso ya Modimo malebana le lefatshe (20-22)

 • 9

  • Ditaelo tse di amang batho botlhe (1-7)

   • Molao o o malebana le madi (4-6)

  • Kgolagano ya motshe wa godimo (8-17)

  • Dipolelelopele ka ga ditlogolwana tsa ga Noa (18-29)

 • 10

  • Lenaane la ditšhaba (1-32)

   • Ditlogolwana tsa ga Jafethe (2-5)

   • Ditlogolwana tsa ga Hame (6-20)

    • Nimerode o kgatlhanong le Jehofa (8-12)

   • Ditlogolwana tsa ga Sheme (21-31)

 • 11

  • Tora ya Babele (1-4)

  • Jehofa o tlhakatlhakanya puo (5-9)

  • Go simologa ka Sheme go fitlha ka Aberame (10-32)

   • Ba lelapa la ga Tera (27)

   • Aberame o tswa mo Ure (31)

 • 12

  • Aberame o tswa mo Harana o ya kwa Kanana (1-9)

   • Se Modimo a se solofetsang Aberame (7)

  • Aberame le Sarai kwa Egepeto (10-20)

 • 13

  • Aberame o boela kwa Kanana (1-4)

  • Aberame le Lote ba a kgaogana (5-13)

  • Modimo o boeletsa se a se solofeditseng Aberame (14-18)

 • 14

  • Aberame o golola Lote (1-16)

  • Melekisedeke o segofatsa Aberame (17-24)

 • 15

  • Kgolagano ya Modimo le Aberame (1-21)

   • Dingwaga tse 400 tsa pogiso di bolelelwa pele (13)

   • Modimo o boeletsa se a se solofeditseng Aberame (18-21)

 • 16

  • Hagare le Ishemaele (1-16)

 • 17

  • Aborahame o tla nna rre wa ditšhaba di le dintsi (1-8)

   • Aberame o bidiwa Aborahame (5)

  • Kgolagano ya go rupa (9-14)

  • Sarai o bidiwa Sara (15-17)

  • Morwa yo o solofeditsweng e bong Isake (18-27)

 • 18

  • Baengele ba bararo ba etela Aborahame (1-8)

  • Sara o solofediwa go nna le morwa; o a tshega (9-15)

  • Aborahame o rapelela Sodoma (16-33)

 • 19

  • Lote o etelwa ke baengele (1-11)

  • Lote le ba lelapa la gagwe ba kgothalediwa go tsamaya (12-22)

  • Sodoma le Gomora di a senngwa (23-29)

   • Mosadi wa ga Lote o fetoga pilara ya letswai (26)

  • Lote le bomorwadie (30-38)

   • Tshimologo ya Moabe le Amone (37, 38)

 • 20

  • Sara o gololwa mo go Abimeleke (1-18)

 • 21

  • Isake o a tsholwa (1-7)

  • Ishemaele o sotla Isake (8, 9)

  • Hagare le Ishemaele ba a kobiwa (10-21)

  • Kgolagano ya ga Aborahame le Abimeleke (22-34)

 • 22

  • Aborahame o laelwa gore a ntshe Isake setlhabelo (1-19)

   • Batho ba tla segofadiwa ka ntlha ya losika lwa ga Aborahame (15-18)

  • Ba lelapa la gagabo Rebeka (20-24)

 • 23

  • Loso lwa ga Sara le kwa a fitlhetsweng teng (1-20)

 • 24

  • Isake o batlelwa mosadi (1-58)

  • Rebeka o ya go kgatlhantsha Isake (59-67)

 • 25

  • Aborahame o nyala mosadi yo mongwe (1-6)

  • Loso lwa ga Aborahame (7-11)

  • Bomorwa Ishemaele (12-18)

  • Jakobe le Esau ba a tsholwa (19-26)

  • Esau o rekisa tshwanelo ya gagwe ya go nna leitibolo (27-34)

 • 26

  • Isake le Rebeka kwa Gerare (1-11)

   • Modimo o netefaletsa Isake gore o tla diragatsa se a se solofeditseng (3-5)

  • Go lwelwa didiba (12-25)

  • Kgolagano ya ga Isake le Abimeleke (26-33)

  • Basadi ba babedi ba ga Esau ba Bahite (34, 35)

 • 27

  • Isake o segofatsa Jakobe (1-29)

  • Esau o batla go segofadiwa mme ga a ikwatlhaye (30-40)

  • Esau o tlhoile Jakobe (41-46)

 • 28

  • Isake o romela Jakobe kwa Padana-arama (1-9)

  • Toro ya ga Jakobe kwa Bethele (10-22)

   • Modimo o netefaletsa Jakobe gore o tla diragatsa se a se solofeditseng (13-15)

 • 29

  • Jakobe o kopana le Ragele (1-14)

  • Jakobe o rata Ragele (15-20)

  • Jakobe o nyala Lea le Ragele (21-29)

  • Barwa ba ga Jakobe le Lea: Rubene, Simeone, Lefi le Juda (30-35)

 • 30

  • Bileha o tshola Dana le Nafetali (1-8)

  • Silepa o tshola Gada le Ashera (9-13)

  • Lea o tshola Isakare le Sebulone (14-21)

  • Ragele o tshola Josefa (22-24)

  • Matsomane a ga Jakobe a a oketsega (25-43)

 • 31

  • Jakobe o ya Kanana mo sephiring (1-18)

  • Labane o lelekisa Jakobe (19-35)

  • Kgolagano ya ga Jakobe le Labane (36-55)

 • 32

  • Baengele ba kopana le Jakobe (1, 2)

  • Jakobe o ipaakanyetsa go ya go kopana le Esau (3-23)

  • Jakobe o sokasokana le moengele (24-32)

   • Jakobe o bidiwa Iseraele (28)

 • 33

  • Jakobe o kopana le Esau (1-16)

  • Jakobe o ya kwa Shekema (17-20)

 • 34

  • Dina o a betelelwa (1-12)

  • Bomorwa Jakobe ba dira boferefere (13-31)

 • 35

  • Jakobe o latlha medimo e sele (1-4)

  • Jakobe o boela kwa Bethele (5-15)

  • Benjamine o a tsholwa; loso lwa ga Ragele (16-20)

  • Bomorwa Iseraele ba ba 12 (21-26)

  • Loso lwa ga Isake (27-29)

 • 36

  • Ditlogolwana tsa ga Esau (1-30)

  • Dikgosi le dikgosana tsa Edoma (31-43)

 • 37

  • Ditoro tsa ga Josefa (1-11)

  • Josefa le bomogolowe ba ba lefufa (12-24)

  • Josefa o rekisiwa go nna lekgoba (25-36)

 • 38

  • Juda le Tamare (1-30)

 • 39

  • Josefa mo ntlong ya ga Potifaro (1-6)

  • Josefa o gana mosadi wa ga Potifaro (7-20)

  • Josefa o mo kgolegelong (21-23)

 • 40

  • Josefa o tlhalosa ditoro tsa magolegwa (1-19)

   • ‘Ditlhaloso ke tsa Modimo’ (8)

  • Moletlo wa letsatsi la botsalo jwa ga Faro (20-23)

 • 41

  • Josefa o tlhalosa ditoro tsa ga Faro (1-36)

  • Josefa o tlotlomadiwa ke Faro (37-46a)

  • Josefa o okametse dijo (46b-57)

 • 42

  • Bomogolowe Josefa ba ya kwa Egepeto (1-4)

  • Josefa o kopana le bomogolowe a bo a ba leka (5-25)

  • Bomogolowe ba boela gae kwa go Jakobe (26-38)

 • 43

  • Bomogolowe Josefa ba ya kwa Egepeto gape; ba tsamaya le Benjamine (1-14)

  • Josefa o kopana le bomorwarraagwe gape (15-23)

  • Josefa o ja le bomorwarraagwe (24-34)

 • 44

  • Kopi ya ga Josefa ya selefera mo kgetsing ya ga Benjamine (1-17)

  • Juda o kopa gore Benjamine a gololwe (18-34)

 • 45

  • Josefa o ikitsise bomorwarraagwe (1-15)

  • Bomorwarraagwe Josefa ba ya go tsaya Jakobe (16-28)

 • 46

  • Jakobe le ba lelapa la gagwe ba fudugela kwa Egepeto (1-7)

  • Maina a ba ba fudugelang kwa Egepeto (8-27)

  • Josefa o kopana le Jakobe kwa Goshene (28-34)

 • 47

  • Jakobe o itsisiwe Faro (1-12)

  • Josefa o okamela ka tsela e e botlhale (13-26)

  • Baiseraele ba nna mo Goshene (27-31)

 • 48

  • Jakobe o segofatsa bomorwa Josefa ba babedi (1-12)

  • Eferaime o segofadiwa go feta Manase (13-22)

 • 49

  • Boporofeti jo Jakobe a neng a bo bua fa a tloga a swa (1-28)

   • Shilo o tla tswa mo Juda (10)

  • Jakobe o ntsha ditaelo tsa gore a fitlhwe jang (29-32)

  • Loso lwa ga Jakobe (33)

 • 50

  • Josefa o fitlha Jakobe kwa Kanana (1-14)

  • Josefa o netefaletsa bomogolowe gore o ba itshwaretse (15-21)

  • Malatsi a bofelo a ga Josefa le loso lwa gagwe (22-26)

   • Taelo ya ga Josefa malebana le marapo a gagwe (25)