Genesise 37:1-36

  • Ditoro tsa ga Josefa (1-11)

  • Josefa le bomogolowe ba ba lefufa (12-24)

  • Josefa o rekisiwa go nna lekgoba (25-36)

37  Jakobe o ne a tswelela a nna mo lefatsheng la Kanana, kwa rraagwe a kileng a nna gone e le motswakwa.+  Eno ke pego ya botshelo jwa ga Jakobe. Fa Josefa+ a ne a na le dingwaga di le 17, lekawana leno le ne le disitse dinku+ le na le bomorwa Bileha+ le bomorwa Silepa+ e leng basadi ba ga rraagwe. Mme Josefa o ne a tlisa pego e e bosula ka bone kwa go rraabone.  Jaanong Iseraele o ne a rata Josefa go feta bomorwawe ba bangwe botlhe,+ ka gonne e ne e le morwa yo a mo tsholetsweng a setse a tsofetse, mme o ne a tsaya seaparo* se setelele se se kgethegileng a bo a se naya Josefa.  E rile bomogolowe ba bona gore rraabone o mo rata go ba feta botlhe, ba ne ba simolola go mo tlhoa e bile ba ne ba sa nke ba bua le ene sentle.  Moragonyana Josefa o ne a lora mme a bolelela bomogolowe toro eo,+ mme ba nna le lebaka le lengwe la go mo tlhoa.  O ne a ba raya a re: “Tsweetswee, reetsang toro eno e ke e lorileng.  Re ne re bofa dingata tsa dijo tsa ditlhaka mo gare ga tshimo fa ngata ya me e ne e ema e bo e tlhamalala mme dingata tsa lona di ne tsa ema go e dikologa di bo di e ikobela.”+  Bomogolowe ba ne ba mo raya ba re: “A ruri o tlile go itira kgosi ya rona e bile o tlile go re laola?”+ Ka jalo, ba ne ba nna le lebaka le lengwe gape la go mo tlhoa ka ntlha ya ditoro tsa gagwe le se a neng a se bua.  Morago ga moo, o ne a lora toro e nngwe, mme a e bolelela bomogolowe a re: “Ke lorile toro e nngwe. Mo lekgetlong leno, letsatsi le ngwedi le dinaledi di le 11 di ne di inkobela.”+ 10  Foo o ne a e bolelela rraagwe le bomogolowe, mme rraagwe a mo kgalema a bo a mo raya a re: “Toro eno e o e lorileng e kaya eng? A ruri nna le mmago le bomogoloo le monnao re tlile go tla re bo re ikoba fa fatshe fa pele ga gago?” 11  Bomogolowe ba ne ba mo fufegela,+ mme rraagwe ene o ne a nna a bolokile lefoko leno mo mogopolong wa gagwe. 12  Jaanong bomogolowe ba ne ba ya go fudisa letsomane la ga rraabone gaufi le Shekema.+ 13  Moragonyana Iseraele o ne a raya Josefa a re: “Bomogoloo ba disitse matsomane gaufi le Shekema, gakere? Mma ke go rome kwa go bone.” Foo o ne a mo raya a re: “Ke tla tsamaya!” 14  Ka jalo, o ne a mo raya a re: “Tsweetswee, tsamaya mme o ye go bona gore a bomogoloo ba tsogile sentle. O bone gore a letsomane le siame mme o tle go mpegela.” Foo o ne a tswa fa mokgatšheng* wa Heberone,+ mme a tsamaela ntlheng ya Shekema. 15  Moragonyana monna mongwe o ne a mmona a ntse a kgarakgatshega mo nageng. Monna yoo o ne a mmotsa a re: “O batla eng?” 16  O ne a mo araba a re: “Ke batla bonkgonne. A o itse gore ba disitse matsomane kae?” 17  Monna yoo o ne a mo raya a re: “Ba tlogile fano, ka gonne ke ba utlwile ba re, ‘A re yeng kwa Dothane.’” Ka jalo, Josefa o ne a latela bomogolowe mme a ba fitlhela kwa Dothane. 18  Jaanong ba ne ba mmona a le kgakajana, mme pele ga a goroga kwa go bone, ba ne ba simolola go mo logela leano la go mmolaya. 19  Ka jalo, ba ne ba raana ba re: “Bonang! Raditoro ke yole o etla.+ 20  Jaanong tlang, a re mmolayeng re bo re mo latlhela mo sedibeng sengwe, mme re tla re o jelwe ke phologolo nngwe ya naga. Mme re tla bona gore go tla diragala eng ka ditoro tsa gagwe.” 21  Fa Rubene+ a utlwa seno o ne a leka go mo falotsa mo go bone. Ka jalo, o ne a ba raya a re: “A re se ka ra mmolaya.”+ 22  Rubene o ne a ba raya a re: “Lo se ka lwa mmolaya.+ Mo latlheleng mo sedibeng seno mo nageng mme lo se ka lwa mo gobatsa.”*+ Boikaelelo jwa gagwe e ne e le go mo falotsa mo go bone gore a tle a mmusetse kwa go rraagwe. 23  Ka jalo, e rile fela fa Josefa a goroga mo go bomogolowe, ba ne ba mo apola seaparo, seaparo sa gagwe se setelele se se kgethegileng se a neng a se apara,+ 24  mme ba mo tsaya ba bo ba mo latlhela mo sedibeng. Ka nako eo sediba seo se ne se se na sepe; go ne go se na metsi mo go sone. 25  Morago ga moo, ba ne ba nna fa fatshe ba ja. E rile ba tsholetsa matlho, ba bona setlhopha sa Baishemaele+ se tswa kwa Gileade. Dikamela tsa bone di ne di belesitse labedanume,* balema le lekwati la setlhare se se ntshang borekhu,+ mme ba ne ba ya Egepeto. 26  Foo Juda o ne a raya bomorwarraagwe a re: “Re ka bo re boetswe ke eng fa re ka bo re bolaile monnaarona re bo re katela madi a gagwe?+ 27  Tlang, a re mo rekisetseng+ Baishemaele mme a re se ka ra mo tsholeletsa seatla. Kana ke monnaarona, nama ya rona.” Ka jalo, ba ne ba reetsa morwarraabone. 28  Mme fa bagwebi ba Bamidiana+ ba feta foo, bomogolowe Josefa ba ne ba mo goga ba mo ntsha mo sedibeng mme ba mo rekisetsa Baishemaele ka dishekele tsa selefera di le 20.+ Banna bano ba ne ba isa Josefa kwa Egepeto. 29  Moragonyana fa Rubene a boela kwa sedibeng mme a bona gore Josefa o ne a seyo mo sedibeng seo, o ne a gagoganya diaparo tsa gagwe. 30  Fa a boela kwa go bomonnawe, o ne a goa a re: “Ngwana ga a yo! Tota ke tlile go bona ke rileng?” 31  Ka jalo, ba ne ba tsaya seaparo se setelele sa ga Josefa mme ba tlhaba phoko ba bo ba se ina mo mading. 32  Morago ga moo, ba ne ba romela seaparo seo se se kgethegileng kwa go rraabone mme ba mo raya ba re: “Re bone seaparo seno. Tsweetswee, se sekaseke o bone gore a e ka tswa e le seaparo sa ga morwao kgotsa nnyaa.”+ 33  O ne a se sekaseka mme a goa a re: “Ke seaparo sa ga morwaake! O tshwanetse a bo a jelwe ke phologolo e e bogale ya naga! Ruri Josefa o gagogantswe!” 34  Foo Jakobe o ne a gagoganya diaparo tsa gagwe mme a ipofa ka letsela la kgetsi mo lothekeng mme a hutsafalela morwawe malatsi a le mantsi. 35  Mme bomorwawe botlhe le bomorwadie botlhe ba ne ba nna ba leka go mo gomotsa, mme o ne a nna a gana go gomodiwa, a re: “Ke tla fologela mo Lebitleng*+ ke hutsafaletse morwaake!” Mme rraagwe o ne a tswelela a mo lelela. 36  Jaanong Bamidiana ba ne ba mo rekisa kwa Egepeto ba mo rekisetsa Potifaro,+ modiredimogolo wa ntlo ya ga Faro e bile e le molaodi wa batlhokomedi.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “seaparo se sentle se seleele.”
Kgotsa “mo lebaleng le le kwa tlase.”
Kgotsa “lwa mmaya seatla.”
Kgotsa “Sheole.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.