Genesise 38:1-30

  • Juda le Tamare (1-30)

38  Mo e ka nnang ka nako eo, Juda o ne a tlogela bomorwarraagwe, mme a tlhoma tente ya gagwe gaufi le monna mongwe wa Moadulama yo o neng a bidiwa Hira.  Fa Juda a le koo, o ne a bona morwadia Mokanana+ mongwe yo o neng a bidiwa Shua. Ka jalo, o ne a mo nyala mme a tlhakanela dikobo le ene  a bo a ima. Moragonyana o ne a tshola ngwana wa mosimane mme Juda a mmitsa Ere.+  O ne a ima gape mme a tshola ngwana wa mosimane a bo a mmitsa Onane.  O ne a tshola ngwana yo mongwe gape wa mosimane mme a mmitsa Shela. Juda o ne a le kwa Akesibe+ fa ngwana yono a tsholwa.  Fa nako e ntse e tsamaya, Juda o ne a batlela leitibolo la gagwe e bong Ere mosadi, mme leina la gagwe e ne e le Tamare.+  Mme Ere, leitibolo la ga Juda, o ne a sa itumedise Jehofa; ka jalo Jehofa o ne a mmolaya.  Ka ntlha ya seo Juda o ne a raya Onane a re: “Tlhakanela dikobo le mosadi wa ga mogoloo, o mo nyale seyantlo mme o mo tsholele bana.”+  Mme Onane o ne a itse gore bana bao ba ne ba se kitla ba tsewa e le ba gagwe.+ Ka jalo, fa a ne a tlhakanela dikobo le mosadi wa ga mogolowe, o ne a tshololela peo ya gagwe fa fatshe gore a se ka a tsholela mogolowe bana.+ 10  Se a neng a se dira se ne se le bosula mo matlhong a ga Jehofa, ka jalo le ene o ne a mmolaya.+ 11  Juda o ne a raya Tamare ngwetsi ya gagwe a re: “Tsamaya o ye go nna kwa ntlong ya ga rrago mme o se ka wa nyalwa gape go fitlha Shela morwaake a gola” ka gonne o ne a ipolelela a re: ‘Le ene a ka nna a swa jaaka bomogolowe.’+ Ka jalo, Tamare o ne a tsamaya mme a nna kwa ntlong ya ga rraagwe. 12  Go ne ga feta nako, mme mosadi wa ga Juda, morwadia Shua,+ o ne a swa. Juda o ne a wetsa lobaka lwa go hutsafala, morago ga moo a ya kwa babeoding ba dinku tsa gagwe kwa Timena+ a na le tsala ya gagwe ya Moadulama e bong Hira.+ 13  Tamare o ne a bolelelwa jaana: “Ratsalaago o ya kwa Timena o ya go beola dinku tsa gagwe.” 14  E rile a utlwa seo o ne a apola diaparo tsa gagwe tsa botlholagadi, a ikhurumetsa ka lesire le ka tšale a bo a nna fa kgorong ya Enaime, e e mo tseleng e e yang kwa Timena ka gonne o ne a bona gore Shela o setse a godile, mme gone o ne a ise a mo newe gore a mo nyale.+ 15  Fa Juda a mmona, o ne a tsaya gore ke motho yo o gwebang ka mmele ka gonne o ne a ikhurumeditse sefatlhego. 16  Ka jalo, Juda o ne a fapogela kwa go ene fa thoko ga tsela mme a mo raya a re: “Tsweetswee, ntetle gore ke tlhakanele dikobo le wena,” ka gonne o ne a sa itse gore ke ngwetsi ya gagwe.+ Le fa go ntse jalo, ene a re: “O tla nnaya eng gore o tlhakanele dikobo le nna?” 17  Foo o ne a re: “Ke tla go romelela potsane go tswa mo motlhapeng wa me.” Mme ene o ne a mo raya a re: “A o tla nnaya peeletso go fitlha o e romela?” 18  Gape Juda o ne a mo raya a re: “Ke beeletse ka eng?” mme ene a re: “Ka palamonwana ya gago e e tshwayang+ le mogala wa gago le thobane ya gago e o e tshotseng.” Foo o ne a di mo naya, a tlhakanela dikobo le ene mme a mo imisa. 19  Morago ga moo, o ne a ema a tsamaya mme a tlosa tšale ya gagwe mme a apara diaparo tsa gagwe tsa botlholagadi. 20  Juda o ne a roma tsala ya gagwe ya Moadulama+ gore a ise potsane kwa mosading yole gore a busediwe peeletso ya gagwe, mme ga a ka a mmona. 21  O ne a botsa banna ba lefelo leo, a re: “Mogwebakammele yole wa tempele wa kwa Enaime yo o nnang fa thoko ga tsela o kae?” Mme ba ne ba mo raya ba re: “Ga go ise go ke go nne le mogwebakammele wa tempele mo lefelong leno.” 22  O ne a boela kwa go Juda mme a re: “Ga ke a mo fitlhela e bile mo godimo ga moo, banna ba lefelo leo ba ne ba nthaya ba re, ‘Ga go ise go ke go nne le mogwebakammele wa tempele mo lefelong leno.’” 23  Ka jalo, Juda o ne a re: “A a di itseele, gore re tle re se ka ra nyadiwa. Le gone ke rometse potsane eno, mme ga o a mo fitlhela.” 24  Le fa go ntse jalo, morago ga dikgwedi di ka nna tharo, Juda o ne a bolelelwa jaana: “Tamare ngwetsi ya gago o itirile motho yo o gwebang ka mmele e bile o imile ka ntlha ya boaka jwa gagwe.” Foo Juda o ne a re: “Mo ntshetseng kwa ntle mme a fisiwe.”+ 25  Fa a ntshediwa kwa ntle, o ne a romela molaetsa kwa go ratsalaagwe, a re: “Ke imisitswe ke monna yo dilo tseno e leng tsa gagwe.” Go tswa foo, o ne a bo a re: “Tsweetswee, di sekaseke o bone gore ke tsa ga mang, palamonwana e e tshwayang le mogala le thobane.”+ 26  Foo Juda o ne a di sekaseka mme a re: “O siame thata go mpheta ka gonne ga ke a ka ka mo naya Shela morwaake.”+ Mme morago ga moo, ga a ka a tlhakanela dikobo le ene gape. 27  Ka nako ya fa a belega, go ne go na le mawelana mo popelong ya gagwe. 28  Fa a ne a belega, ngwana yo mongwe o ne a ntsha seatla, mme ka yone nako eo mmelegisi a tsaya tlhale e khibidu a e bofelela mo seatleng sa gagwe, a re: “Yono o dule pele.” 29  Mme fela fa a busa seatla, morwarraagwe a tswa mme mmelegisi a buela kwa godimo a re: “Ruri o ikokeleditse phatlha!” Ka jalo, o ne a bidiwa Perese.*+ 30  Morago ga moo, morwarraagwe yo a neng a bofeletswe tlhale e khibidu mo seatleng, o ne a tswa mme a bidiwa Sera.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Mo go kayang “Go Gagoga,” gongwe go buiwa ka go gagoga fa ngwana a tsholwa.