Genesise 29:1-35

  • Jakobe o kopana le Ragele (1-14)

  • Jakobe o rata Ragele (15-20)

  • Jakobe o nyala Lea le Ragele (21-29)

  • Barwa ba ga Jakobe le Lea: Rubene, Simeone, Lefi le Juda (30-35)

29  Morago ga moo, Jakobe o ne a tswelela ka loeto lwa gagwe a ya kwa lefatsheng la batho ba Botlhaba.  Jaanong o ne a bona sediba mo nageng mme matsomane a dinku a le mararo a ne a rapame go bapa le sone ka gonne gantsi batho ba koo ba ne ba nosa matsomane mo sedibeng seo. Go ne go na le leje le legolo mo molomong wa sediba.  Fa matsomane otlhe a ne a setse a phuthegile, badisa ba ne ba pitikolola leje ba le ntsha mo molomong wa sediba ba bo ba nosa matsomane, morago ga moo ba ne ba busetsa leje leno mo le tshwanetseng go nna gone mo molomong wa sediba.  Ka jalo, Jakobe o ne a ba raya a re: “Bagaetsho, lo tswa kwa lefelong lefe?” mme ba ne ba araba ba re: “Re tswa kwa Harana.”+  O ne a ba raya a re: “A lo itse Labane+ morwa ngwana wa ga Nahore?”+ mme ba ne ba araba ba re: “Re a mo itse.”  Foo o ne a ba raya a re: “A o a tsoga?” Bone ba ne ba araba ba re: “Ee, o tsoga sentle. E bile Ragele+ morwadie ke yole o tla le dinku!”  Go tswa foo, o ne a ba raya a re: “Go sa ntse go le motshegare. Ga se nako ya go phutha metlhape. Nosang dinku mme morago ga moo lo ye go di fudisa.”  Foo ba ne ba mo raya ba re: “Ga re letlelelwe go dira jalo go fitlha matsomane otlhe a phuthilwe, morago ga moo re ka pitokolola leje mo molomong wa sediba. Go tswa foo, ke gone re ka nosang dinku.”  Fa a sa ntse a bua le bone, Ragele o ne a tla le dinku tsa ga rraagwe ka gonne e ne e le modisa wa mosadi. 10  Fa Jakobe a bona Ragele, morwadia Labane kgaitsadie mmaagwe le dinku tsa ga Labane, Jakobe o ne a itlhaganela mme a pitikolola leje a le ntsha mo molomong wa sediba, a nosa dinku tsa ga Labane kgaitsadie mmaagwe. 11  Morago ga moo, Jakobe o ne a suna Ragele a bo a tsholetsa lentswe a thubega ka selelo. 12  Mme Jakobe o ne a bolelela Ragele gore ke wa losika lwa ga* rraagwe le gore ke morwa Rebeka. Ragele o ne a siana a ya go bolelela rraagwe. 13  Fela fa Labane+ a begelwa ka Jakobe morwa kgaitsadie, o ne a siana a ya go mo kgatlhantsha. O ne a mo tlamparela, a mo suna a bo a mo tlisa mo ntlong ya gagwe. Mme o ne a simolola go bolelela Labane dilo tseno tsotlhe. 14  Labane o ne a mo raya a re: “Ruri o lerapo la me le nama ya me.”* Ka jalo, o ne a nna le ene lobaka lwa kgwedi. 15  Go tswa foo, Labane o ne a raya Jakobe a re: “A o tshwanetse go ntirela lefela, fela ka gonne o le wa losika lwa me?*+ Mpolelela, ke go duele ka eng?”+ 16  Jaanong Labane o ne a na le bana ba babedi ba basetsana. Leina la yo mogolo e ne e le Lea mme la yo mmotlana e le Ragele.+ 17  Matlho a ga Lea a ne a se mantle, mme Ragele ene e ne e le mosadi yo o kgatlhang thata e bile a le montle. 18  Jakobe o ne a rata Ragele, ka jalo a raya Labane a re: “Ke ikemiseditse go go direla dingwaga di le supa ka ntlha ya ga Ragele morwadio yo mmotlana.”+ 19  Foo Labane o ne a mo raya a re: “Go botoka gore ke mo neye wena go na le go mo naya monna yo mongwe. Tswelela o nne le nna.” 20  Jakobe o ne a mo direla dingwaga di le supa ka ntlha ya ga Ragele,+ mme mo go ene di ne di ntse jaaka malatsi a le mmalwa fela ka gonne o ne a mo rata. 21  Foo Jakobe o ne a raya Labane a re: “Nneye mosadi wa me ka gonne malatsi a me a go go direla a wetse, mme mma ke tlhakanele dikobo le ene.” 22  Foo Labane o ne a phutha batho botlhe ba lefelo leo mme a dira moletlo. 23  Mme e rile go le maitseboa, a tsaya Lea morwadie a mo tlisa kwa go Jakobe gore a tlhakanele dikobo le ene. 24  Gape Labane o ne a tsaya lelata la gagwe e bong Silepa mme a mo naya Lea morwadie go nna lelata la gagwe.+ 25  Mo mosong Jakobe o ne a lemoga gore o ne a neilwe Lea! Ka jalo, o ne a raya Labane a re: “Goreng o ntirile jaana? A ga ke a ka ka go direla ke direla Ragele? Ke ka ntlha yang fa o ntsieditse?”+ 26  Foo Labane o ne a mo raya a re: “Ga go a tlwaelega mono gore mosadi yo mmotlana a ntshiwe pele ga wa leitibolo. 27  Fetsa beke yotlhe le mosadi yono. Morago ga moo, o tla newa le mosadi yono yo mongwe mme o tla ntirela dingwaga tse dingwe tse supa.”+ 28  Jakobe o ne a dira jalo mme a fetsa beke yotlhe le mosadi yono, mme morago ga moo Labane o ne a mo naya Ragele morwadie go nna mosadi wa gagwe. 29  Mo godimo ga moo, Labane o ne a tsaya lelata la gagwe e bong Bileha+ a mo naya Ragele morwadie go nna lelata la gagwe.+ 30  Foo Jakobe o ne a tlhakanela dikobo le Ragele, mme o ne a rata Ragele go feta Lea, mme o ne a direla Labane dingwaga tse dingwe tse supa.+ 31  Fa Jehofa a bona gore Lea o ne a sa ratiwe,* o ne a dira gore a ime,*+ mme Ragele ene o ne a le moopa.+ 32  Ka jalo, Lea o ne a ima, a tshola ngwana wa mosimane a bo a mmitsa Rubene*+ ka gonne o ne a re: “Ke ka gonne Jehofa o bone pogisego ya me,+ mme jaanong monna wa me o tla simolola go nthata.” 33  O ne a ima gape a bo a tshola ngwana wa mosimane, go tswa foo o ne a re: “Ke ka gonne Jehofa o ne a reeditse, ka gonne ke ne ke sa ratiwe, ka jalo a nnaya le yono.” O ne a mmitsa Simeone.*+ 34  O ne a ima gape a bo a tshola ngwana wa mosimane, go tswa foo o ne a re: “Jaanong mo nakong eno monna wa me o tla atamalana thata le nna ka gonne ke mo tsholetse bana ba basimane ba le bararo.” Ka jalo o ne a bidiwa Lefi.*+ 35  O ne a ima gape a bo a tshola ngwana wa mosimane, go tswa foo o ne a re: “Jaanong ke tla baka Jehofa.” Ka jalo, o ne a mmitsa Juda.*+ Morago ga moo, o ne a se ka a tlhola a kgona go tshola bana.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “ke morwarraagwe.”
Kgotsa “le wa losika lwa madi.”
Seheb., “o le morwarre?”
Seheb., “a tlhoilwe.”
Seheb., “o ne a bula popelo ya gagwe.”
Mo go kayang “Bona, ke Morwa!”
Mo go kayang “O ne a ntheetsa.”
Mo go kayang “Go Ngaparela; O Ikopantse.”
Mo go kayang “O Bakilwe; Yo o Bakwang.”