Genesise 41:1-57

  • Josefa o tlhalosa ditoro tsa ga Faro (1-36)

  • Josefa o tlotlomadiwa ke Faro (37-46a)

  • Josefa o okametse dijo (46b-57)

41  Kwa bokhutlong jwa dingwaga di le pedi tse di tletseng, Faro o ne a lora+ a eme fa Nokeng ya Nile.  Mme dikgomo di le supa tse dintle e bile di nonne di ne tsa tswa mo nokeng, mme di ne tsa fula mo bojannyeng jwa Nile.+  Go ne go na le dikgomo tse dingwe gape di le supa tse di neng di le maswe e bile di otile, di tla kwa morago ga tsone di tswa mo Nile, mme di ne tsa ema fa thoko ga dikgomo tse di nonneng fa lotshitshing lwa Nile.  Foo dikgomo tse di maswe tse di otileng di ne tsa ja dikgomo tse supa tse dintle tse di nonneng. Mme Faro o ne a thanya.  O ne a robala gape mme a lora toro ya bobedi. Go ne go na le diako* di le supa di tswa mo lotlhakeng lo le longwe, di tletse e bile di le dintle.+  Mme morago ga tsone go ne ga tlhoga diako di le supa tse di neng di le ditshesane e bile di fisitswe ke phefo ya botlhaba.  Mme diako tse ditshesane di ne tsa simolola go kometsa diako tse supa tse di tletseng tse dintle. Foo Faro o ne a thanya mme a lemoga gore o ne a lora.  Mme mo mosong, moya wa gagwe o ne wa fuduega. Ka jalo, o ne a laela gore go bidiwe baperesiti botlhe ba ba dirang maselamose le banna botlhe ba ba botlhale ba Egepeto. Faro o ne a ba bolelela ditoro tsa gagwe mme go ne go se na ope yo o neng a kgona go di mo tlhalosetsa.  Foo motho yo o sielang kgosi dinô o ne a raya Faro a re: “Gompieno ke ipolela maleo. 10  Faro o ne a galefetse batlhanka ba gagwe. Ka jalo, o ne a ntsenya mo kgolegelong e e neng e okametswe ke molaodi wa batlhokomedi, nna le mmesi wa senkgwe.+ 11  Morago ga moo, re ne ra lora mo bosigong bo le bongwe. Nna le ene re lorile ditoro tse di nang le ditlhaloso tsa tsone.+ 12  Mme re ne re na le lekawana lengwe la Mohebera koo, yo e neng e le motlhanka wa molaodi wa batlhokomedi.+ Fa re mmolelela ditoro tsa rona,+ o ne a re tlhalosetsa gore di kaya eng. 13  Go ne ga direga fela jaaka a ne a re tlhaloseditse. Nna ke ne ka busediwa kwa tirong ya me, mme monna yo mongwe ene o ne a kalediwa.”+ 14  Ka jalo, Faro o ne a laela gore Josefa a bidiwe+ mme ba ne ba itlhaganela ba ya go mo ntsha mo kgolegelong.*+ O ne a ipeola a bo a apara diaparo tse dingwe mme a ya kwa go Faro. 15  Foo Faro o ne a raya Josefa a re: “Ke lorile mme ga go na ope yo o kgonang go ntlhalosetsa toro eo. Jaanong ke utlwile go twe o kgona go utlwa toro o bo o e tlhalosa.”+ 16  Josefa o ne a araba Faro a re: “Ga ke tlhoke go tlotlomadiwa! Modimo o tla bua se se tla diragalelang Faro.”+ 17  Faro o ne a tswelela a raya Josefa a re: “Mo torong ya me, ke ne ke eme fa lotshitshing lwa Noka ya Nile. 18  Mme dikgomo di le supa tse dintle e bile di nonne di ne tsa tswa mo Nile, mme di ne tsa simolola go fula mo bojannyeng jwa Nile.+ 19  Go ne go na le dikgomo tse dingwe gape di le supa tse di neng di le bokoa, di le maswe e bile di otile, di tla kwa morago ga tsone. Ga ke ise ke bone dikgomo tse di maswe jaaka tsone mo lefatsheng lotlhe la Egepeto. 20  Mme dikgomo tseo tse di otileng tse di maswe, di ne tsa simolola go ja dikgomo tsa ntlha tse supa tse di nonneng. 21  Mme le fa di sena go di ja, go ne go se ope yo o neng a ka lemoga gore di di jele ka gonne di ne di lebega di le maswe fela jaaka kwa tshimologong. Foo ke ne ka thanya. 22  “Morago ga moo, ke ne ka lora gape mme ka bona diako di le supa di tswa mo lotlhakeng lo le longwe, di tletse e bile di le dintle.+ 23  Mme morago ga tsone go ne ga tlhoga diako di le supa tse di swabileng, tse ditshesane e bile di fisitswe ke phefo ya botlhaba. 24  Mme diako tse ditshesane di ne tsa simolola go kometsa diako tse supa tse dintle. Ka jalo, ke ne ka bolelela baperesiti ba ba dirang maselamose+ toro eno, le fa go ntse jalo go ne go se na ope yo o neng a kgona go e ntlhalosetsa.”+ 25  Josefa o ne a raya Faro a re: “Ditoro tsa ga Faro ke toro e le nngwe fela e bile di a tshwana. Modimo wa boammaaruri o boleletse Faro se a tla se dirang.+ 26  Dikgomo tse dintle tse supa ke dingwaga di le supa. Ka tsela e e tshwanang, diako tse dintle tse supa ke dingwaga di le supa. Ditoro tseno ke toro e le nngwe fela e bile di a tshwana. 27  Dikgomo tse supa tse di otileng tse di maswe tse di neng tsa tla morago ga tsone ke dingwaga di le supa, mme diako tse supa tse di se nang sepe tse di fisitsweng ke phefo ya botlhaba, e tla nna dingwaga di le supa tsa leuba. 28  Go ntse fela jaaka ke boleletse Faro: Modimo wa boammaaruri o boleletse Faro se a tla se dirang. 29  “Go tla nna le dingwaga di le supa tsa letlepu mo lefatsheng lotlhe la Egepeto. 30  Mme morago ga tsone go tla nna le dingwaga di le supa tsa leuba, mme letlepu lotlhe mo lefatsheng la Egepeto le tla lebalwa mme leuba le tla senya lefatshe.+ 31  Mme letlepu le le kileng la nna teng mo lefatsheng ga le kitla le gopolwa ka ntlha ya leuba le le tla nnang gone morago ga moo, ka gonne ruri le tla bo le le maswe thata. 32  Faro o ne a lora toro eno gabedi ka gonne Modimo wa boammaaruri o tlhomamisitse gore o tla dira dilo tseno tsotlhe, e bile go ise go ye kae Modimo wa boammaaruri o tla di diragatsa. 33  “Ka jalo, mma Faro a batle monna yo o nang le temogo le yo o botlhale mme a mo tlhome go okamela lefatshe la Egepeto. 34  Mma Faro a tlhome balebedi mo lefatsheng, mme mo dikgetsing dingwe le dingwe tse tlhano, ba tseye kgetsi e le nngwe ya dijo tse di tla nnang gone mo Egepeto ka nako ya dingwaga tse supa tsa letlepu.+ 35  Mme mma ba phuthe dijo tsotlhe tsa dingwaga tseno tse di molemo tse di tlang, mme a ba kokoanye dijo tsa ditlhaka go ya ka taelo ya ga Faro gore di tle di bewe mo metseng mme di bolokiwe.+ 36  Dijo tseno di tshwanetse go tlamela lefatshe mo dingwageng tse supa tsa leuba le le tla nnang gone mo lefatsheng la Egepeto, gore lefatshe le se ka la fedisiwa ke leuba.”+ 37  Kakantsho eno e ne ya nna molemo mo go Faro le mo batlhankeng botlhe ba gagwe. 38  Ka jalo, Faro o ne a raya batlhanka ba gagwe a re: “A go na le monna yo mongwe yo o tshwanang le yono yo moya wa Modimo o leng mo go ene?” 39  Morago ga moo, Faro o ne a raya Josefa a re: “E re ka Modimo a dirile gore o itse dilo tseno tsotlhe, ga go na ope yo o nang le temogo le yo o botlhale jaaka wena. 40  O tla okamela ntlo ya me, mme batho ba me botlhe ba tla go ikobela ka botlalo.+ Ke nna fela ke tla go fetang ka maemo ka gonne ke le kgosi.”* 41  Gape Faro o ne a raya Josefa a re: “Bona, ke go tlhoma gore o okamele lefatshe lotlhe la Egepeto.”+ 42  Go tswa foo, Faro o ne a ntsha palamonwana ya gagwe e e tshwayang mo monwaneng wa gagwe a bo a e tsenya mo monwaneng wa ga Josefa mme a mo apesa diaparo tse dintle tsa maemo a bo a mo rwesa sebaga sa gauta mo molaleng. 43  Mo godimo ga moo, o ne a laela gore a palame kara ya gagwe ya maemo a bobedi mme ba goe fa pele ga gagwe ba re, “A·vrékh!”* Ka jalo, o ne a mo tlhoma gore a okamele lefatshe lotlhe la Egepeto. 44  Gape Faro o ne a raya Josefa a re: “Ke nna Faro, mme ga go na motho ope mo lefatsheng lotlhe la Egepeto yo o tla dirang sepe fela* fa e se ka taelo ya gago.”+ 45  Morago ga moo, Faro o ne a bitsa Josefa a re Safenathe-panea mme a mo naya Asenathe+ morwadia Potifera moperesiti wa kwa One* gore a nne mosadi wa gagwe. Mme Josefa o ne a simolola go okamela* lefatshe la Egepeto.+ 46  Josefa o ne a na le dingwaga di le 30+ fa a ne a ema fa pele ga* ga Faro kgosi ya Egepeto. Go tswa foo, Josefa o ne a tswa fa pele ga ga Faro mme a tsamaya go ralala lefatshe lotlhe la Egepeto. 47  Mo dingwageng tse supa tsa letlepu, lefatshe le ne la ungwa thata.* 48  Mme o ne a nna a phutha dijo tsotlhe tsa dingwaga tse supa mo lefatsheng la Egepeto a bo a di kokoanya mo metseng. Mo motseng mongwe le mongwe, o ne a phutha dijo go tswa mo masimong a a neng a dikologile motse oo. 49  Josefa o ne a tswelela a kokoanya dijo tsa ditlhaka di le dintsi thata jaaka motlhaba* wa lewatle, go fitlha ba tlogela go di lekanya ka gonne di ne di sa kgone go lekanngwa. 50  Pele ga ngwaga wa leuba o goroga, Josefa o ne a tsholelwa bana ba basimane ba le babedi,+ ba a neng a ba tsholelwa ke Asenathe morwadia Potifera moperesiti wa kwa One.* 51  Josefa o ne a bitsa leitibolo la gagwe a re Manase*+ ka gonne o ne a re, “Modimo o dirile gore ke lebale matshwenyego a me otlhe le botlhe ba ba mo ntlong ya ga rre.” 52  Mme o ne a bitsa wa bobedi a re Eferaime*+ ka gonne o ne a re, “Modimo o dirile gore ke oketsege mo lefatsheng le ke neng ka boga mo go lone.”+ 53  Mme dingwaga tse supa tsa letlepu mo lefatsheng la Egepeto di ne tsa khutla,+ 54  mme ga simologa dingwaga tse supa tsa leuba, fela jaaka Josefa a ne a buile.+ Leuba leo le ne le le mo mafatsheng otlhe, mme mo lefatsheng lotlhe la Egepeto go ne go na le dijo.+ 55  La bofelo lefatshe lotlhe la Egepeto le ne la boga ka ntlha ya leuba mme batho ba simolola go lelela kwa go Faro ba batla dijo.+ Mme Faro o ne a raya Baegepeto botlhe a re: “Yang kwa go Josefa, mme lo dire sengwe le sengwe se a reng lo se dire.”+ 56  Leuba le ne la tswelela le le gone mo lefatsheng lotlhe.+ Mme Josefa o ne a simolola go bula mabolokelo otlhe a dijo tsa ditlhaka a a neng a le mo gare ga bone a bo a rekisetsa Baegepeto,+ ka gonne leuba le ne le le maswe thata mo lefatsheng la Egepeto. 57  Mo godimo ga moo, batho ba lefatshe lotlhe ba ne ba tla mo Egepeto ba tla go reka dijo mo go Josefa, ka gonne leuba le ne le maswe thata mo lefatsheng lotlhe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “karolo e e kwa godimo ya dijalo e e nang le dijo.”
Go tewa lefelo le le ka fa tlase ga lefatshe le le tshwanang le khuti le le neng le dirisiwa e le kgolegelo.
Kgotsa “ka setulo sa bogosi.”
Go lebega e le lefoko le le neng le dirisiwa go itsise gore mongwe o tshwanetse go bontshiwa tlotlo le seriti.
Seheb., “yo o tla tsholetsang seatla kgotsa lonao.”
Go tewa Heliopolise.
Kgotsa “go ralala.”
Kgotsa “fa a simolola tirelo ya.”
Seheb., “go tlala diatla.”
Kgotsa “moshawa.”
Go tewa Heliopolise.
Mo go kayang “Mongwe yo o Lebatsang; Mongwe yo o Dirang Gore go Lebalwe.”
Mo go kayang “Go Oketsega go Menagane Sebedi.”